De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Partena en OZ kinderopvang

Partena en OZ Kinderopvang

Partena en OZ Kinderopvang* organiseert reguliere en occasionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Bij ons zijn alle kinderen zijn welkom, ongeacht maatschappelijke afkomst, nationaliteit, cultuur, geslacht, levensovertuiging of geloof. We vangen ook kinderen met extra zorgbehoeften op samen met de andere kinderen. Waar mogelijk krijgen zij uiteraard aangepaste zorg en begeleiding. In onze opvang worden de rechten van elk kind uitdrukkelijk erkend en gerespecteerd.

Elke van onze kinderdagverblijven voldoet aan de kwaliteitseisen uit het Decreet Kinderopvang van de overheid. Bovendien staan al onze kinderdagverblijven onder toezicht van Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien.

Bij het toekennen van een plaats hanteren we de volgende wettelijke voorrangsregels:

  • kinderen van ouders die werken en/of een opleiding volgen
  • kinderen van ouders met een laag inkomen
  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen van wie het broertje of zusje al in het kinderdagverblijf wordt opgevangen
  • opvang omwille van pedagogische of sociale redenen

Overtuigd dat Partena en OZ Kinderopvang voor jouw kindje de geschikte opvang is?

Vraag je plaats aan

Vind een kinderopvang in je buurt

Extra maatregelen n.a.v. de coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Als kinderopvang volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen toe volgens de laatste nieuwe richtlijnen van Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien.

*Sinds 1 januari 2021 voorzien Partena en OZ in gezamenlijke kinderopvang. Dit kadert in de fusie van beide organisaties, die vanaf 1/1/2022 (na goedkeuring van de bevoegde autoriteit) ook de ziekenfondsen van Partena en OZ één zal maken.