Kinderopvang OZ kinderpet

Kinderopvang

OZ Kinderpret

Bij OZ kan je ook terecht voor kinderopvang. OZ Kinderopvang vzw (hierna OZ Kinderpret) is erkend en vergund door Kind en Gezin.

OZ Kinderpret organiseert dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Kinderen met extra zorgbehoeften worden samen met de andere kinderen opgevangen. In de mate van het mogelijke krijgen zij aangepaste zorg en begeleiding. Bij OZ Kinderpret worden de rechten van het kind uitdrukkelijk erkend en gerespecteerd.

Elke groepsopvang voldoet aan de eisen die de overheid stelt voor een kwalitatieve kinderopvang zoals voorzien in het Decreet Kinderopvang. Wij bewaken de kwaliteit van de opvang, conform het Decreet en de bepalingen van de overheid, en volgens de richtlijnen van Kind en Gezin onder wiens toezicht de groepsopvang staat.

Bij het toekennen van een plaats hanteren we de volgende wettelijke voorrangsregels:

  • opvang omwille van pedagogische of sociale redenen
  • kinderen van ouders met een laag inkomen
  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen van wie het broertje of zusje al in het kinderdagverblijf wordt opgevangen

Overtuigd dat OZ Kinderpret voor jouw kindje de geschikte opvang is? Vraag dan nu je plaats aan.

Het Lieverdje

OZ werkt daarnaast samen met Het Lieverdje, actief in de reguliere, occasionele en buitenschoolse kinderopvang. Het Lieverdje is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin met kinderdagverblijven in Deurne, Borgerhout en Hoboken.

Klik hier voor meer informatie over het Lieverdje en inschrijvingen.