Kinderopvang OZ kinderpet

Kinderopvang

OZ Kinderpret

OZ Kinderpret organiseert dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Kinderen met extra zorgbehoeften worden samen met de andere kinderen opgevangen. In de mate van het mogelijke krijgen zij aangepaste zorg en begeleiding. Bij OZ Kinderpret worden de rechten van het kind uitdrukkelijk erkend en gerespecteerd.

Elke groepsopvang voldoet aan de eisen die de overheid stelt voor een kwalitatieve kinderopvang zoals voorzien in het Decreet Kinderopvang. Wij bewaken de kwaliteit van de opvang, conform het Decreet en de bepalingen van de overheid, en volgens de richtlijnen van Kind en Gezin onder wiens toezicht de groepsopvang staat.

Bij het toekennen van een plaats hanteren we de volgende wettelijke voorrangsregels:

  • opvang omwille van pedagogische of sociale redenen
  • kinderen van ouders met een laag inkomen
  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen van wie het broertje of zusje al in het kinderdagverblijf wordt opgevangen

Overtuigd dat OZ Kinderpret voor jouw kindje de geschikte opvang is? Vraag dan nu je plaats aan.

 

OZ Kinderpret en Het Lieverdje VZW

Sinds 2019 worden de kinderopvangactiviteiten van OZ Kinderpret georganiseerd door Het Lieverdje VZW. Het Lieverdje VZW is erkend en vergund door Kind en Gezin en vestigingen in Deurne, Borgerhout, Hoboken, Mortsel en Antwerpen.

Meer info rond Het Lieverdje VZW vind je hier