Kinderopvang OZ kinderpet

Kinderopvang

Wijziging vanaf 1/10/2019

Bij OZ kan je ook terecht voor kinderopvang. Dit via OZ Kinderpret. OZ Kinderpret had in het verleden al een nauwe samenwerking met Het Lieverdje. Vanaf 1/1/10 worden de krachten nog verder gebundeld. De kinderopvangactiviteiten van OZ Kinderpret zullen voortaan georganiseerd worden door Het Lieverdje vzw in plaats van door OZ Kinderopvang vzw.

De facturen en de communicatie die ouders van ons ontvangen zullen vanaf die datum verstuurd worden door Het Lieverdje. Aan de werking, subsidiëring en erkenning door Kind & Gezin verandert er niets. En ook de afspraken die gemaakt werden tussen ouders en OZ Kinderpret, ondertekende contracten en opvangplannen blijven gelden. Maakt jouw kindje gebruik van de opvang van OZ Kinderpret dan krijg je nog een brief of mail met deze informatie.

OZ Kinderpret

Het Lieverdje vzw (hierna OZ Kinderpret) is erkend en vergund door Kind en Gezin.

OZ Kinderpret organiseert dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Kinderen met extra zorgbehoeften worden samen met de andere kinderen opgevangen. In de mate van het mogelijke krijgen zij aangepaste zorg en begeleiding. Bij OZ Kinderpret worden de rechten van het kind uitdrukkelijk erkend en gerespecteerd.

Elke groepsopvang voldoet aan de eisen die de overheid stelt voor een kwalitatieve kinderopvang zoals voorzien in het Decreet Kinderopvang. Wij bewaken de kwaliteit van de opvang, conform het Decreet en de bepalingen van de overheid, en volgens de richtlijnen van Kind en Gezin onder wiens toezicht de groepsopvang staat.

Bij het toekennen van een plaats hanteren we de volgende wettelijke voorrangsregels:

  • opvang omwille van pedagogische of sociale redenen
  • kinderen van ouders met een laag inkomen
  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen van wie het broertje of zusje al in het kinderdagverblijf wordt opgevangen

Overtuigd dat OZ Kinderpret voor jouw kindje de geschikte opvang is? Vraag dan nu je plaats aan.