Arbeidsongeschikt

Mag je vrijwilligerswerk uitoefenen?

Het is mogelijk om tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid aan vrijwilligerswerk te doen. Dit kan bij elke vereniging zonder winstoogmerk met belangeloze en sociale doelstellingen.

Wanneer en hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

Het is noodzakelijk om, voorafgaand aan de uitvoering van het vrijwilligerswerk, de adviserend arts op de hoogte stellen. Dat doe je aan de hand van het aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de volgende gegevens zeker worden meegedeeld:

  • Naam van de organisatie
  • Naam van de verantwoordelijke van de organisatie
  • Adres
  • Aard van de activiteit die je zal uitoefenen
  • Het geschatte werkvolume

Treedt er een wijziging op (bv. je gaat meer of andere activiteiten uitvoeren) of wordt de activiteit stopgezet, dan dien je dit mee te delen via arbeidsongeschiktheid@oz.be.

Wat met mijn uitkering?

Wie aan de slag is als vrijwilliger en dit correct heeft gemeld bij het ziekenfonds behoudt in die periode de volledige uitkering.