Arbeidsongeschiktheid

Betaalkalender

De uitbetaling van je uitkering volgt een vaste planning aan data. Het overzicht met de exacte uitbetalingsdata kan je hieronder per statuut terugvinden. Het geld zal één tot drie werkdagen later op je rekening staan.

Let op! De eerste betaling wijkt af van de standaard betaalkalender.

Via Mijn OZ kan je ook:

  • de einddatum van je ziekte steeds raadplegen
  • de uitkeringen die betaald worden op elk tijdstip raadplegen
  • een attest van de uitbetaalde uitkeringen uitprinten
  • jezelf inschrijven om per e-mail op de hoogte gehouden te worden wanneer een betaling klaarstaat

Uitbetalingsdata 2019
Dag Datum
01/01 - 15/01 woensdag 16/01
16/01 - 31/01 donderdag 31/01
01/02 - 15/02 donderdag 14/02
16/02 - 28/02 donderdag 28/02
01/03 - 15/03 donderdag 14/03
16/03 - 31/03 donderdag 28/03
01/04 - 15/04 dinsdag 16/04
16/04 - 30/04 dinsdag 30/04
01/05 - 15/05 donderdag 16/05
16/05 - 31/05 dinsdag 28/05
01/06 - 15/06 donderdag 13/06
16/06 - 30/06 donderdag 27/06
01/07 - 15/07 dinsdag 16/07
16/07 - 31/07 woensdag 31/07
01/08 - 15/08 woensdag 14/08
16/08 - 31/08 donderdag 29/08
01/09 - 15/09 maandag 16/09
16/09 - 30/09 maandag 30/09
01/10 - 15/10 woensdag 16/10
16/10 - 31/10 donderdag 31/10
01/11 - 15/11 donderdag 14/11
16/11 - 30/11 donderdag 28/11
01/12 - 15/12 maandag 16/12
16/12 - 31/12 maandag 30/12Uitbetalingsdata 2019
Maand Dag
Datum 
januari dinsdag 29/01
februari dinsdag 26/02
maart woensdag 27/03
april vrijdag 26/04
mei maandag 27/05
juni  woensdag 26/06
juli maandag 29/07
augustus woensdag 28/08
september donderdag 26/09
oktober dinsdag 29/10
november woensdag 27/11
december donderdag 19/12Uitbetalingsdata 2019
Maand Dag
Datum 
januari dinsdag 29/01
februari dinsdag 26/02
maart woensdag 27/03
april vrijdag 26/04
mei maandag 27/05
juni  woensdag 26/06
juli maandag 29/07
augustus woensdag 28/08
september donderdag 26/09
oktober dinsdag 29/10
november woensdag 27/11
december donderdag 19/12

 

Welke betaling? Dag Datum
Inhaalpremie invaliden dinsdag 28/05

 

 De eerste betaling wijkt af van de standaard betaalkalender. Van zodra we alle in te vullen documenten ontvangen hebben en het dossier berekend is, wordt het geld van je uitkering op je bankrekening gestort. Eén tot drie werkdagen later zal het op je rekening staan.

Tijdens het eerste jaar ziekte worden de uitkeringen om de 14 dagen uitbetaald, behalve voor de zelfstandigen die maandelijks uitbetaald worden. Na het eerste jaar ziekte gebeurt de uitbetaling maandelijks voor iedereen. Je vindt alle exacte betalingsdata terug op de betaalkalender voor loontrekkenden, zelfstandigen en invaliditeitsuitkeringen.


Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk