Betaalkalender

De uitbetaling van je uitkering volgt een vaste planning aan data. Het overzicht met de exacte uitbetalingsdata kan je hieronder per statuut terugvinden. Het geld zal één tot drie werkdagen later op je rekening staan.

Let op! De eerste betaling wijkt af van de standaard betaalkalender.

Via Mijn OZ kan je ook:

  • de einddatum van je ziekte steeds raadplegen
  • de uitkeringen die betaald worden op elk tijdstip raadplegen
  • een attest van de uitbetaalde uitkeringen uitprinten
  • jezelf inschrijven om per e-mail op de hoogte gehouden te worden wanneer een betaling klaarstaat
  • de datum van je werkhervatting doorgeven als je het werk volledig hervat en dit vóór de einddatum die vermeld staat op je erkenningsbrief.

Uitbetalingsdata 2017
Dag Datum
01/01 - 15/01 maandag 16/01
16/01 - 31/01 dinsdag 31/01
01/02 - 15/02 donderdag 16/02
16/02 - 28/02 dinsdag 28/02
01/03 - 15/03 donderdag 16/03
16/03 - 31/03 donderdag 30/03
01/04 - 15/04 donderdag 13/04
16/04 - 30/04 donderdag 27/04
01/05 - 15/05 dinsdag 16/05
16/05 - 31/05 woensdag 31/05
01/06 - 15/06 donderdag 15/06
16/06 - 30/06 donderdag 29/06
01/07 - 15/07 maandag 17/07
16/07 - 31/07 maandag 31/07
01/08 - 15/08 woensdag 16/08
16/08 - 31/08 donderdag 31/08
01/09 - 15/08 donderdag 14/09
16/09 - 30/09 donderdag 28/09
01/10 - 15/10 maandag 16/10
16/10 - 31/10 dinsdag 31/10
01/11 - 15/11 donderdag 16/11
16/11 - 30/11 donderdag 30/11
01/12 - 15/12 vrijdag 15/12
16/12 - 31/12 donderdag 28/12Uitbetalingsdata 2017
Maand Dag
Datum 
januari vrijdag 27/01
februari vrijdag 24/02
maart woensdag 29/03
april woensdag 26/04
mei maandag 29/05
juni  woensdag 28/06
juli donderdag 27/07
augustus dinsdag 29/08
september woensdag 27/09
oktober vrijdag 27/10
november dinsdag 28/11
december dinsdag 19/12Uitbetalingsdata 2017
Maand Dag
Datum
januari vrijdag 27/01
februari vrijdag 24/02
maart woensdag 29/03
april woensdag 26/04
mei maandag 29/05
woensdag 31/05 (uitbetaling premie)
juni  woensdag 28/06
juli donderdag 27/07
augustus dinsdag 29/08
september woensdag 27/09
oktober vrijdag 27/10
november dinsdag 28/11
december dinsdag 19/12

De eerste betaling wijkt af van de standaard betaalkalender. Van zodra we alle in te vullen documenten ontvangen hebben en het dossier berekend is, wordt het geld van je uitkering op je bankrekening gestort. Eén tot drie werkdagen later zal het op je rekening staan.

Tijdens het eerste jaar ziekte worden de uitkeringen om de 14 dagen uitbetaald. Na het eerste jaar ziekte gebeurt de uitbetaling maandelijks. Je vindt alle exacte betalingsdata terug op de betaalkalender voor loontrekkenden, zelfstandigen en invaliditeitsuitkeringen.