Arbeidsongeschiktheid

Betaalkalender

De uitbetaling van je uitkering volgt een vaste planning aan data. Het overzicht met de exacte uitbetalingsdata kan je hieronder per statuut terugvinden. Het geld zal één tot drie werkdagen later op je rekening staan.

Let op! De eerste betaling wijkt af van de standaard betaalkalender.

Via Mijn OZ kan je ook:

  • de einddatum van je ziekte steeds raadplegen
  • de uitkeringen die betaald worden op elk tijdstip raadplegen
  • een attest van de uitbetaalde uitkeringen uitprinten
  • jezelf inschrijven om per e-mail op de hoogte gehouden te worden wanneer een betaling klaarstaat

Uitbetalingsdata 2018
Dag Datum
01/01 - 15/01 dinsdag 16/01
16/01 - 31/01 woensdag 31/01
01/02 - 15/02 vrijdag 16/02
16/02 - 28/02 woensdag 28/02
01/03 - 15/03 vrijdag 16/03
16/03 - 31/03 donderdag 29/03
01/04 - 15/04 maandag 16/04
16/04 - 30/04 maandag 30/04
01/05 - 15/05 woensdag 16/05
16/05 - 31/05 donderdag 31/05
01/06 - 15/06 vrijdag 15/06
16/06 - 30/06 vrijdag 29/06
01/07 - 15/07 maandag 16/07
16/07 - 31/07 dinsdag 31/07
01/08 - 15/08 donderdag 16/08
16/08 - 31/08 vrijdag 31/08
01/09 - 15/09 vrijdag 14/09
16/09 - 30/09 vrijdag 28/09
01/10 - 15/10 dinsdag 16/10
16/10 - 31/10 woensdag 31/10
01/11 - 15/11 vrijdag 16/11
16/11 - 30/11 vrijdag 30/11
01/12 - 15/12 vrijdag 14/12
16/12 - 31/12 donderdag 27/12Uitbetalingsdata 2018
Maand Dag
Datum 
januari maandag 29/01
februari maandag 26/02
maart woensdag 28/03
april donderdag 26/04
mei dinsdag 29/05
juni  woensdag 27/06
juli vrijdag 27/07
augustus woensdag 29/08
september woensdag 26/09
oktober maandag 29/10
november woensdag 28/11
december woensdag 19/12Uitbetalingsdata 2018
Maand Dag
Datum
januari maandag 29/01
februari maandag 26/02
maart woensdag 28/03
april donderdag 26/04
mei dinsdag 29/05
juni  woensdag 27/06
juli vrijdag 27/07
augustus woensdag 29/08
september woensdag 26/09
oktober maandag 29/10
november woensdag 28/11
december woensdag 19/12

De eerste betaling wijkt af van de standaard betaalkalender. Van zodra we alle in te vullen documenten ontvangen hebben en het dossier berekend is, wordt het geld van je uitkering op je bankrekening gestort. Eén tot drie werkdagen later zal het op je rekening staan.

Tijdens het eerste jaar ziekte worden de uitkeringen om de 14 dagen uitbetaald. Na het eerste jaar ziekte gebeurt de uitbetaling maandelijks. Je vindt alle exacte betalingsdata terug op de betaalkalender voor loontrekkenden, zelfstandigen en invaliditeitsuitkeringen.