Arbeidsongeschiktheid

Hervallen of langer ziek dan voorzien?

Verlenging

Wanneer je langer ziek bent dan de voorziene einddatum in het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, dan moet je in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid altijd een verlenging binnenbrengen.

Die verlenging moet binnen 48 uur na de einddatum verstuurd worden naar OZ. Verstuur je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat, dan verplicht het RIZIV OZ om voor die laattijdige dagen de uitkering met 10 % te verminderen. Ook als je het werk deeltijds hervat moet je je arbeidsongeschiktheid trouwens verlengen.

Tip! Je kan die datum en meer informatie rond arbeidsongeschiktheid altijd in Mijn OZ consulteren.


Hervallen

Wanneer je al ziek geweest bent en je binnen 14 dagen opnieuw ziek wordt, spreken we binnen het ziekenfonds, ongeacht de diagnose, van een herval. Je moet opnieuw een aangifte doen binnen 48 uur.

In een periode van invaliditeit (= langer dan 1 jaar ziek) wordt er van herval gesproken als je binnen de 3 maanden opnieuw ziek wordt. Je moet dan opnieuw aangifte doen binnen de 48 uur.

Verstuur je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat, dan verplicht het RIZIV OZ om voor die laattijdige dagen de uitkering met 10 % te verminderen