Arbeidsongeschiktheid

Oproep tot medische controle

Wanneer?

In eerste instantie zal de adviserend arts jou arbeidsongeschikt erkennen op basis van het ingediende getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je worden uitgenodigd voor een raadpleging bij de adviserend arts of paramedicus. Dat vindt plaats in het medisch kabinet dat zich het dichtst bij je woonplaats bevindt. Hierbij wordt nagegaan of je nog altijd beantwoordt aan de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheid. De adviserend arts of paramedicus baseert zich hiervoor op medische verslagen en op een onderzoek. Je krijgt op voorhand ook een uitnodiging om een (online) vragenlijst in te vullen. Wanneer en hoe vaak je wordt uitgenodigd, hangt af van jouw gezondheidstoestand.


Wat mee te brengen?

Op de uitnodigingsbrief wordt gevraagd medische verslagen mee te brengen naar de consultatie. Mocht je daar echter niet van in het bezit zijn op het moment van de consultatie, dan kan je die zeker nog nadien bezorgen.


Verhinderd?

Ga zeker altijd in op die uitnodiging of neem, indien je verhinderd bent, zo snel mogelijk contact op met jouw ziekenfonds. Indien je door medische overmacht niet aanwezig kan zijn op deze raadpleging is het nodig een medisch excuus te bezorgen aan de adviserend arts die jouw afwezigheid rechtvaardigt. Een ongewettigde afwezigheid op een consultatie kan leiden tot een tijdelijke of definitieve schorsing van de uitkering.

Verwittig ook altijd vooraf de adviserend arts indien je gedurende een bepaalde periode niet aanwezig zal zijn op je officiële adres, bijvoorbeeld wegens vakantie of omdat je elders herstelt. Zo voorkom je dat je een controle-onderzoek mist, wat kan leiden tot een onderbreking van de uitbetaling van je uitkeringen.


Door wie?

De consultaties gebeuren door een adviserend arts of paramedicus. Die personen werken in opdracht van de Landsbond der Onafhankelijke Ziekenfondsen en werken niet in dienst van het ziekenfonds zelf. Indien de consultatie door een paramedicus gebeurt, dan zal deze zich altijd kenbaar maken als zijnde paramedicus. Die persoon handelt altijd in opdracht van en in samenspraak met de adviserend arts.


Beslissingen

Bij een arbeidsongeschiktheid is de adviserend arts bevoegd om:

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk