Arbeidsongeschiktheid

Vakantieattest

Ben je arbeidsongeschikt en kreeg je een vakantieattest? Laat het dan zeker invullen door je werkgever of werkloosheidsinstelling.

In afwachting van het vakantieattest, zijn we verplicht om in december 24 dagen van je ziekte-uitkering in te houden. Bezorg ons het ingevulde vakantieattest, zodat we jouw uitkering die maand wel correct kunnen uitbetalen.

Vakantiegeld als je werkt

Werknemers bouwen elk jaar vakantie op voor het jaar nadien.

Als bediende wordt je vakantiegeld verrekend voor elke dag dat je vakantie neemt. Zo krijg je elke maand een volledig loon, ook al neem je vakantie. Als arbeider worden je vakantiedagen een keer per jaar uitbetaald. Het bedrag dat je dan krijgt van de R.J.V. (Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie), dekt het loon dat je minder hebt in maanden dat je vakantie neemt. In geval van werkloosheid wordt er geen vakantieattest verzonden

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, bouw je in het eerste jaar ook nog rechten op vakantiegeld op. Zat jij vorig jaar in je eerste jaar van arbeidsongeschiktheid? Dan zal jij ook dit jaar nog recht hebben op vakantiegeld en ook een vakantieattest ontvangen.

Arbeidsongeschikt en vakantiegeld

Wie arbeidsongeschikt is en niet kan werken, krijgt een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. Het kan zijn dat je in die periode niet al je vakantiedagen kan opnemen. Toch krijg je je vakantiegeld voor die dagen. Voor arbeiders zoals voorheen, voor bedienden is dit op het einde van het jaar.

Je kan echter geen ziekte-uitkering en vakantiegeld ontvangen voor dezelfde dag. Daarom moet je OZ aan de hand van het vakantieattest verwittigen van de vakantiedagen die je nog niet hebt opgenomen (ook al heb je alles opgenomen). Indien OZ niet weet hoeveel dagen er niet opgenomen zijn, moeten er in afwachting van het attest standaard 24 dagen afgehouden worden (= maximum aantal recht op vakantiedagen). Dit om onterechte betalingen te vermijden.

Opgelet! Het kan zijn dat het ziekenfonds meer dagen inhoudt dan dat je werkgever aangeeft. Wil je weten hoe dit komt? Bereken dan je uitkering volgens het voorbeeld onderaan deze pagina.


Wanneer vakantiedagen opnemen?

Als je werkt als arbeider, werkzoekende bent of niet meer onder contract staat, dan kan je kiezen wanneer je vakantiedagen opneemt en voor welke dagen je dus geen ziekte-uitkering ontvangt. De data van de dagen waarvoor je geen uitkering wenst te ontvangen, moeten altijd later zijn dan de datum waarop je het document hebt ingevuld. Je hebt voor deze dagen wel vakantiegeld ontvangen. Als je wil, kan je elke maand enkele dagen opnemen, zodat je ziekte-uitkering altijd ongeveer evenveel bedraagt. Je kan je keuze via het laatste vak op het vakantieattest doorgeven.

Bedienden kunnen niet kiezen wanneer ze vakantiedagen opnemen in een periode van arbeidsongeschiktheid. Voor bedienden worden de vakantiedagen altijd verrekend in december.


Hoeveel vakantiedagen?

Het aantal vakantiedagen dat je werkgever weergeeft is niet altijd het aantal ziektedagen dat van je uitkering zal gehouden worden. Ongeacht je tewerkstelling (voltijds, deeltijds, 5 dagen per week of 6 dagen per week) wordt de ziekte-uitkering voor iedereen herberekend op een dagbedrag in een 6-dagenweek.

Wanneer je deeltijds of voltijds werkt, zal je bijvoorbeeld in beide gevallen een uitbetaling ontvangen voor 6 dagen in de week. Het verschil zit hem in het bedrag dat je ontvangt.

Dit wordt ook toegepast voor het aantal vakantiedagen, wat herberekend wordt naar een 6-dagenweek.

 


 

Voorbeeld:

 • Voltijdse tewerkstelling 5 dagen per week
  • Volgens Rijksdienst jaarlijkse vakantie of je werkgever heb je recht op 10 dagen in het 5-dagenregime.
  • Omzetting bij ziekteverzekering in 6-dagenregime: 10 dagen gedeeld door 5 werkdagen, vermenigvuldigen met 6 werkdagen = 12 dagen vakantie in te houden.
 • Deeltijdse tewerkstelling
  • Volgens Rijksdienst jaarlijkse vakantie of je werkgever heb je recht op 10 dagen volgens je tewerkstelling (in dit voorbeeld 19 uur).
 • Je werkt slechts 19 uur per week
  • Omzetting indien je niet voltijds (38 uur) werkt: 12 dagen vermenigvuldigen met 38 uur, gedeeld door 19 uur = 24 dagen vakantie in te houden.
  • Op het eerste zicht lijken dit meer dagen vakantie dan een voltijdse tewerkstelling. Dit komt omdat je ziekte-uitkeringen ook voltijds uitbetaald worden in plaats van deeltijds.

 

 

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk