Arbeidsongeschiktheid

Hoeveel bedraagt mijn uitkering als zelfstandige

Berekening van je uitkering

Wij engageren ons om binnen de 14 dagen het dossier te berekenen van zodra we alle in te vullen documenten ontvangen hebben.


Dagbedrag

Eerste 14 dagen

Voor de eerste 14 dagen is geen uitkering voorzien.

Vanaf de 15e dag

De uitkeringen van een zelfstandige zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van de gezinssituatie. Als je het wettelijk bepaalde bedrag of de loongrens van de uitkering wil weten, kan je een beroep doen op het RIZIV. Alle uitkeringen worden betaald in een zesdagenweek.

Vanaf het tweede jaar

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt een invaliditeitsuitkering. Deze is niet alleen afhankelijk van het statuut maar ook van het al dan niet stopzetten van het bedrijf.


Afhouding

Uitkeringen zijn vervangingsinkomens en dus belastbaar net zoals beroepsinkomsten. Hierdoor wordt er op de meeste uitkeringen een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 11,11 %. Opgelet! Dat is niet voldoende. Je zal nadien nog een afrekening krijgen via je belastingbrief afhankelijk van je gezinssituatie, aftrekbare lasten en inkomsten.

Na het eerste jaar van ziekte gebeurt geen voorheffing voor de belastingen. Dat betekent niet dat de uitkering belastingvrij is. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het volgende jaar. Vermijd een hoge belastingfactuur via voorafbetalingen.


Welke dagen wel of niet betaalbaar?

De eerste 14 dagen van ziekte zijn een carensperiode en ontvangt u geen uitbetaling.

 

Vorige stapArbeidsongeschiktheid: betaalkalender

Download het e-book