Arbeidsongeschiktheid

Hoeveel bedraagt mijn uitkering als zelfstandige

Berekening van je uitkering

Wij engageren ons om binnen de 14 dagen het dossier te berekenen van zodra we alle in te vullen documenten ontvangen hebben.


Dagbedrag (voor elke arbeidsongeschiktheid vanaf 01/07/2019)

Het bedrag is steeds forfaitair bij zelfstandigen. Je vindt ze op de website van het RIZIV.

1 tot 7 dagen

Voor arbeidsongeschiktheid van 1 tot 7 dagen is er een carensperiode van toepassing en is er geen recht op uitkeringen.

Meer dan 7 dagen

Ben je meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt? Dan is er geen carensperiode en heb je recht op uitkeringen vanaf dag 1.

Vanaf het tweede jaar

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt een invaliditeitsuitkering. Deze is niet alleen afhankelijk van het statuut maar ook van het al dan niet stopzetten van het bedrijf.


Afhouding

Uitkeringen zijn vervangingsinkomens en dus belastbaar net zoals beroepsinkomsten. Hierdoor wordt er op de meeste uitkeringen een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 11,11 %. Opgelet! Dat is niet voldoende. Je zal nadien nog een afrekening krijgen via je belastingbrief afhankelijk van je gezinssituatie, aftrekbare lasten en inkomsten.

Na het eerste jaar van ziekte gebeurt geen voorheffing voor de belastingen. Dat betekent niet dat de uitkering belastingvrij is. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het volgende jaar. Vermijd een hoge belastingfactuur via voorafbetalingen.


Welke dagen wel of niet betaalbaar?

Als je minder dan 8 dagen ziek bent, is er een carensperiode van toepassing en ontvang je geen uitkeringen. Duurt je ziekte langer dan 7 dagen, is er geen carensperiode van toepassing en ontvang je uitkeringen vanaf dag 1. (Dit is de nieuwe regeling vanaf 1/7/2019)

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Als je na de pensioenleeftijd van 65 jaar voortwerkt, kan je vanaf 1/6/2019 maximaal 6 maanden een uitkering arbeidsongeschiktheid ontvangen. Deze periode van 6 maanden kan meermaals worden toegepast, telkens je voor een nieuwe periode arbeidsongeschikt erkend wordt (buiten de termijn van herval van 14 dagen).

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • je ontvangt nog geen rustpensioen
  • je hebt nog steeds het sociaal statuut van een zelfstandige
  • je betaalt bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep
  • je voldoet aan de gebruikelijke verzekerbaarheidsvoorwaarden

Dit geldt voor alle personen die op 1/6/2019 of hierna arbeidsongeschikt erkend worden.

Let wel: heb je de pensioensleeftijd nog niet bereikt op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt, maar bereik je deze tijdens je arbeidsongeschiktheid. Dan beginnen de 6 maanden te lopen vanaf je eerste dag van arbeidsongeschiktheid (ook al ligt deze voor je eigenlijke pensioen).

 

Vorige stapArbeidsongeschiktheid: betaalkalender

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk