Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen?

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, dien je het ziekenfonds op de hoogte te brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Om een sanctie te vermijden, dien je dat binnen een bepaalde termijn te bezorgen.

Hieronder kan je per statuut nakijken welke aangiftetermijn er van toepassing is en zien wat de volgende stappen zijn.

werknemer