Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als werknemer: stap 1

Verwittig OZ

Onderstaande tabel geeft de uiterlijke termijn aan waarbinnen je jouw arbeidsongeschiktheid dient aan te geven. Dat is in kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de arbeidsongeschiktheid begon en is afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Bediende Arbeider
Binnen 28 dagen of binnen de periode van gewaarborgd loon Binnen 14 dagen of binnen de periode van gewaarborgd loon

Wil je weten hoeveel dagen jij nog hebt om je aangifte binnen te brengen? Je kan jouw persoonlijke aangiftetermijn berekenen op Mijn OZ. Snel én gemakkelijk!

Ben je langer dan voorzien arbeidsongeschikt of herval je binnen 14 dagen na de werkhervatting? Bezorg ons een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 3 dagen.

Je kan OZ verwittigen aan de hand van een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, voorzien van:

 • Je gegevens en/of klever
 • De begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid
 • De diagnose
 • Ondertekend en gedateerd door je behandelend arts of huisarts
 • Op te sturen naar: Gistelsesteenweg 294/1 – 8200 Sint-Andries Brugge

Let op!
Breng dit document tijdig binnen. Verstuur je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat, dan verplicht het RIZIV OZ om voor deze laattijdige dagen de uitkering met 10% te verminderen. Je moet ons steeds de papieren versie bezorgen. Dit is zo wettelijk vastgesteld!

 

Verwittig onmiddellijk je werkgever of uitzendbureau

Verwittig je werkgever of uitzendbureau binnen de 3 dagen aan de hand van een medisch attest, ingevuld door je behandelende arts of huisarts.

Alles bezorgd?

Je aangifte wordt voorgelegd aan de adviserend arts. Hij onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt je medische situatie om arbeidsongeschikt erkend te worden.

Je zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.

 • Erkenning
  Je krijgt een brief waarop de begin- en einddatum van de erkende periode van je arbeidsongeschiktheid vermeld staan. Opgelet! Dat is enkel een medische erkenning en nog geen bevestiging van jouw uitkering.

  Hiervoor moet je jouw inlichtingsbundel binnenbrengen. In stap 2 staat uitgelegd hoe je dat precies moet doen.

  Tip: Je kan de erkende periode ook steeds terugvinden in Mijn OZ.

 • Weigering
  • Weigering om administratieve redenen. Je kan je aangifte nog laten aanpassen om alsnog een erkenning te krijgen.
  • Weigering om medische redenen. Je kan binnen de drie maanden tegen deze beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

 

Volgende stap

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk