Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als werknemer: stap 2

Om een uitkering te kunnen krijgen, moet je naast een medische erkenning documenten binnenbrengen die ons helpen bepalen hoeveel de uitkering zal bedragen. Die documenten krijg je na ontvangst van de aangifte of kan je hiernaast downloaden bij 'Nuttige documenten'.

  • Voorzie het document van je gegevens en/of klever.
  • Noteer zeker je contactgegevens, zodat we je steeds kunnen bereiken mocht er iets onvolledig zijn.
  • Overloop het document grondig en vul alle gevraagde gegevens in.
  • Vul je rekeningnummer in waarop we je uitkeringen mogen storten.
  • Onderteken het document.
  • Bezorg het document terug aan OZ (en niet aan je werkgever):

Geef je jouw getuigschrift persoonlijk af in een OZ kantoor? Dan kan je de vragenlijst 'in te vullen door de gerechtigde' eventueel al samen met je persoonlijk klantenadviseur invullen.

Te bezorgen aan jouw werkgever

Naast de vragenlijst die door jou ingevuld moet worden, zit er bij het uitkeringspakket ook een deel dat is in te vullen door je werkgever. Bezorg dat aan je werkgever. Werk je voor meerdere werkgevers? Dan moet je een document per werkgever laten invullen.

Doe je interimwerk? Dan is je uitzendbureau je werkgever. Werk je voor meerdere uitzendkantoren? Bezorg het document aan het uitzendkantoor waar je de dag voor ziekte tewerkgesteld was.

Zorg ervoor dat je werkgever dit document volledig ingevuld en ondertekend aan OZ bezorgt.

Op dit document worden onder andere je loongegevens vermeld, zodat OZ kan berekenen hoeveel we je mogen uitbetalen.

Tip! De meeste werkgevers werken met een sociaal secretariaat dat die gegevens voor hen invult. Dat kan zorgen voor vertraging. Vraag daarom wanneer ongeveer je werkgever het document aan OZ bezorgt. Zo kan je mee je betaling opvolgen.

OZ weet op voorhand niet precies welke gegevens je werkgever elektronisch zal bezorgen en welke op papier. Daarom krijg je altijd de volledige bundel op papier thuis gestuurd. Je werkgever kan dan zelf beslissen of hij de gevraagde gegevens op papier of elektronisch aan OZ bezorgt.

 

Vorige stap

Arbeidsongeschiktheid: mijn uitkering