Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als werkzoekende: stap 1

Verwittig OZ

Verwittig OZ binnen een termijn van 3 dagen aan de hand van een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, voorzien van:

 • Je gegevens en/of klever
 • De begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid
 • De diagnose
 • Ondertekend en gedateerd door je behandelend arts of huisarts
 • Op te sturen naar: Gistelsesteenweg 294/1 – 8200 Sint-Andries Brugge

! Let op
Breng dit document tijdig binnen. Verstuur je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat, dan verplicht het RIZIV OZ om voor deze laattijdige dagen de uitkering met 10 % te verminderen.

Ben je langer dan voorzien arbeidsongeschikt of herval je binnen 14 dagen na de werkhervatting? Bezorg ons een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 3 dagen.

Duid op je controlekaart de dagen van ziekte aan met een 'z'.

Tip: je kan trouwens steeds de aangiftetermijn voor je persoonlijke situatie nakijken op Mijn OZ en daar meteen je inlichtingsblad invullen.

Alles bezorgd?

Je aangifte wordt voorgelegd aan de adviserend arts. Die onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt je medische situatie om arbeidsongeschikt erkend te worden. Je wordt ofwel arbeidsongeschikt erkend ofwel krijg je een weigering.

Je zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.

 • Erkenning
  Je krijgt een brief waarop de begin- en einddatum van de erkende periode van je arbeidsongeschiktheid vermeld staan. Opgelet! Dat is enkel een medische erkenning en nog geen bevestiging van jouw uitkering.

  Hiervoor moet je jouw inlichtingsbundel binnenbrengen. In stap 2 staat uitgelegd hoe je dat precies moet doen.

  Tip: Je kan de erkende periode ook steeds terugvinden in Mijn OZ.

 • Weigering
  • Weigering om administratieve redenen. Je kan je aangifte nog laten aanpassen om alsnog een erkenning te krijgen.
  • Weigering om medische redenen. Je kan binnen de drie maanden tegen deze beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

 

Volgende stap

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk