Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als werkzoekende: stap 2

Om een uitkering te kunnen krijgen, moet je naast een medische erkenning het inlichtingsblad arbeidsongeschiktheid binnenbrengen die ons helpen bepalen hoeveel de uitkering zal bedragen. Dit document krijg je na ontvangst van de aangifte. Als je jouw getuigschrift persoonlijk komt afgeven in een kantoor, zal de klantenadviseur het inlichtingsblad samen met jou invullen.

Enkele aandachtspunten als je het inlichtingsblad invult:

  • Noteer zeker je contactgegevens, zodat we je steeds kunnen bereiken mocht er iets onvolledig zijn.
  • Overloop het document grondig en vul alle gevraagde gegevens in.
  • Vul je rekeningnummer in waarop we je uitkeringen mogen storten.
  • Onderteken het document.
  • Bezorg het document terug aan OZ:

Deel voor je werkloosheidsinstelling

Ook je werkloosheidsinstelling moet een inlichtingsblad in vullen. Dit wordt rechtstreeks aan hen bezorgd. Zij bezorgen ons dit elektronisch terug binnen de week nadat je ziekte erkend is. Dit gebeurt dus volledig automatisch.

 

 

Vorige stap

Arbeidsongeschiktheid: mijn uitkering