Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als werkzoekende: stap 2

Om een uitkering te kunnen krijgen, moet je naast een medische erkenning documenten binnenbrengen die ons helpen bepalen hoeveel de uitkering zal bedragen. Die documenten krijg je na ontvangst van de aangifte of kan je hiernaast downloaden bij 'Nuttige documenten'.

  • Voorzie het document van je gegevens en/of klever.
  • Noteer zeker je contactgegevens, zodat we je steeds kunnen bereiken mocht er iets onvolledig zijn.
  • Overloop het document grondig en vul alle gevraagde gegevens in.
  • Vul je rekeningnummer in waarop we je uitkeringen mogen storten.
  • Onderteken het document.
  • Bezorg het document terug aan OZ (en niet aan je werkgever):

Geef je jouw getuigschrift persoonlijk af in een OZ kantoor? Dan kan je de vragenlijst 'in te vullen door de gerechtigde' eventueel al samen met je persoonlijk klantenadviseur invullen.

Te bezorgen aan jouw werkloosheidsinstelling

Naast de vragenlijst die door jou ingevuld moet worden, zit er bij het uitkeringspakket ook een deel 'in te vullen door je werkgever'. Aan het deel 'inlichtingen door werkgever' hoef je geen gevolg te geven. De werkloosheid bezorgt ons binnen de week nadat je ziekte erkend is de gegevens elektronisch.

 

Vorige stap

Arbeidsongeschiktheid: mijn uitkering