Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als zelfstandige: stap 1

Verwittig OZ

Ben je zelfstandige en arbeidsongeschikt. Dan verwittig je OZ binnen de 8 kalenderdagen (voor 1/7/2019 was dit 15 kalenderdagen), te rekenen vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Dat kan je doen aan de hand van een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, voorzien van:

  • Je gegevens en/of klever
  • De begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid
  • De diagnose
  • Ondertekend en gedateerd door je behandelend arts of huisarts
  • Op te sturen naar Gistelsesteenweg 294/1 – 8200 Sint-Andries Brugge of af te geven in je plaatselijk kantoor

Let op! Breng dit document tijdig binnen. Verstuur je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat, dan verplicht het RIZIV OZ om voor deze laattijdige dagen de uitkering met 10 % te verminderen. Je moet ons steeds de papieren versie bezorgen. Dit is zo wettelijk vastgesteld!

Belangrijk: de arbeidsongeschiktheid mag slechts erkend worden ten vroegste van de datum van opmaak van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelend arts. Dit geldt enkel voor de 1e aangifte, niet voor de aangifte van een verlenging of herval.

 

Ben je langer dan voorzien arbeidsongeschikt of herval je binnen 14 dagen na de werkhervatting? Bezorg ons een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid binnen de 3 dagen.

Tip: je kan trouwens steeds de aangiftetermijn voor je eigen situatie nakijken op Mijn OZ.

 

Volgende stap

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk