Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als zelfstandige: stap 2

Naast de aangifte van ziekte (stap 1) moet je zelf drie documenten vervolledigen:

  • Vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit: dat is een enquête rond je activiteit als zelfstandige
  • Inlichtingsblad uitkeringen: dat is het onderzoek naar wel of geen cumuleerbare inkomsten
  • Inkomstenaangifteformulier 225: dat is het onderzoek naar je gezinssituatie. Het is belangrijk voor de berekening van je uitkering.

Die documenten worden je toegestuurd na ontvangst van je aangifte, meegegeven op kantoor of je kan ze downloaden via Mijn OZ.

Enkele aandachtspunten als je de documenten invult:

  • Vul je rekeningnummer in waarop we je uitkeringen mogen storten.
  • Overloop de documenten en vul alle gevraagde gegevens in.
  • Noteer zeker je contactgegevens, zodat we je steeds kunnen bereiken mocht er iets onvolledig zijn.
  • Onderteken de documenten.
  • Bezorg de documenten terug aan OZ:

Te bezorgen door je sociaal verzekeringsfonds

Om uitkeringen te kunnen ontvangen, moeten je sociale bijdragen in het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan je ziekte in orde zijn. Wij vragen dat elektronisch op, je hoeft daar zelf niets voor te ondernemen.

 

Vorige stap

Arbeidsongeschiktheid: mijn uitkering

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ Helpdesk


Download het e-book