Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als zelfstandige: stap 2

Naast de aangifte van ziekte (stap 1) moet je zelf drie documenten vervolledigen:

 • Vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit: dat is een enquête rond je activiteit als zelfstandige
 • Inlichtingsblad uitkeringen: dat is het onderzoek naar wel of geen cumuleerbare inkomsten
 • Inkomstenonderzoek: dat is het onderzoek naar je gezinssituatie. Het bepaalt mee hoeveel je uitkering bedraagt.

Die documenten worden je toegestuurd na ontvangst van je aangifte, meegegeven op kantoor of je kan ze downloaden via Mijn OZ.

Enkele aandachtspunten als je de documenten invult:

 • Vul je rekeningnummer in waarop we je uitkeringen mogen storten.
 • Overloop de documenten en vul alle gevraagde gegevens in.
 • Noteer zeker je contactgegevens, zodat we je steeds kunnen bereiken mocht er iets onvolledig zijn.
 • Onderteken de documenten.
 • Bezorg de documenten terug aan OZ:

Te bezorgen door je sociaal verzekeringsfonds

Om uitkeringen te kunnen ontvangen, moeten je sociale bijdragen in het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan je ziekte in orde zijn. Wij vragen dat elektronisch op, je hoeft daar zelf niets voor te ondernemen.

Alles bezorgd?

Je aangifte wordt voorgelegd aan de adviserend arts. Die onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt je medische situatie om arbeidsongeschikt erkend te worden.

Je zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.

 • Erkenning 
  Je krijgt een brief waarop de begin- en einddatum van de erkende periode van je arbeidsongeschiktheid vermeld staan. Opgelet! Dat is enkel een medische erkenning en nog geen bevestiging van jouw uitkering. 

  Hiervoor moet je jouw inlichtingenbundel binnenbrengen. In stap 2 staat uitgelegd hoe je dat precies moet doen.

  Tip: Je kan de erkende periode ook steeds terugvinden in Mijn OZ.

 • Weigering
  • Weigering om administratieve redenen. Je kan je aangifte nog laten aanpassen om alsnog een erkenning te krijgen.
  • Weigering om medische redenen. Je kan binnen de drie maanden tegen deze beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

 

Vorige stap

Arbeidsongeschiktheid: mijn uitkering

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk