Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsre-integratie

Als je arbeidsongeschikt bent, dan kan je in aanmerking komen voor een begeleiding naar werk of om een opleiding te volgen. Zo kan je een andere job vinden of een nieuw beroep aanleren dat je ondanks je ziekte of letsel toch kan uitoefenen.

In samenspraak met de adviserend arts bepaal je jouw mogelijkheden om opnieuw aan de slag te gaan mits aangepaste maatregelen (geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, herscholing).


Aanvraag

Als je opnieuw wil beginnen werken, kan de preventiearts of arbeidsgeneesheer een traject opstarten. Samen met die persoon bekijk je wat de mogelijkheden zijn. Je kan geleidelijk aan terugkeren naar je vroegere functie, een beroepsherscholing volgen of aangepast of ander werk zoeken (tijdelijk of definitief).

Voor werklozen start de adviserend arts het re-integratietraject op, waarbij de behandelende arts samen met de betrokkene het re-integratieplan opmaakt.


Betaling

Onder bepaalde voorwaarden kan ons ziekenfonds een deel van de herscholing betalen, bijvoorbeeld inschrijvingskosten, materiaal of verplaatsingskosten.

Uitkering

Een herscholing kan meerdere jaren duren. In die periode krijg je nog altijd je uitkering voor je arbeidsongeschiktheid. Zodra je de herscholing afgerond hebt, moet je actief op zoek gaan naar werk en ingaan op een aanbod tot tewerkstelling.

Ontslag

Je werkgever mag je tijdens je arbeidsongeschiktheid ontslaan, maar je opzegtermijn gaat pas van start wanneer je terug aan het werk kan. Werd je al ontslagen voor je arbeidsongeschiktheid, dan wordt je opzegtermijn opgeschort. Bezorg in geval van ontslag steeds een kopie van je C4 aan je plaatselijk OZ kantoor.

Daarnaast kan een werkgever je ontslaan door een wettelijke opzeggingsvergoeding te betalen. Let wel: een opzeggingsvergoeding kan niet gecombineerd worden met een uitkering arbeidsongeschiktheid. Geef dus op tijd door aan OZ dat je een opzeggingsvergoeding ontvangen hebt, om te voorkomen dat je later je ziekte-uitkering moet terugbetalen.

 

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk