Arbeidsongeschiktheid

Je werk deeltijds hervatten

Om arbeidsongeschikt erkend te worden, moet je eerst alle activiteiten stopgezet hebben. Kan je het werk terug hervatten, maar laat je medische toestand het niet toe om in hetzelfde regime als voordien te werken? Dan kan je met toestemming van de adviserende arts het werk deeltijds hervatten met behoud van (een deel van) de uitkering.

Aanvraag deeltijdse werkhervatting

Wil je deeltijds het werk hervatten? Dan moet je ons het document 'Aanvraag werkhervatting tijdens AO' ingevuld en ondertekend bezorgen, en dat ten laatste één werkdag voor je opnieuw begint te werken.

Je vindt dit document:

 • In Mijn OZ. Het document is daar al gedeeltelijk vooringevuld. Handig toch? De rest van het document vul je in samenspraak met je werkgever in.
 • Aan de rechterkant van deze pagina, onder “nuttige documenten”. Dit is een blanco versie van het formulier. Gebruik je deze versie, dan moet je zelf nog je gegevens invullen of een kleefzegel plakken.

Opgelet! 

 • Hervat je het werk deeltijds zonder OZ op de hoogte te brengen? Dan kan je een sanctie krijgen.
 • Was je zelfstandige op het moment dat je arbeidsongeschikt werd? Dan mag je jouw werk pas hervatten nadat je de uitdrukkelijke toelating van de adviserend arts hebt verkregen. 

Uitkering

Opgelet!

 • Heb je het werk deeltijds hervat en komt de einddatum van je getuigschrift arbeidsongeschiktheid dichterbij? Dan moet je je arbeidsongeschiktheid tijdig verlengen. Je laat je arts dan een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen met als einddatum de verwachte einddatum van je deeltijdse werkhervatting. Blijf je toch nog langer deeltijds werken? Dan herhaal je dit gewoon!
 • Heb je deeltijds het werk hervat en ga je ondertussen over naar het tijdvak van invaliditeit (= langer dan één jaar ziek)? Dan kan je gewoon blijven verder werken volgens die voorwaarden.
 • Hervat je het werk toch niet deeltijds of zet je de deeltijdse werkhervatting weer stop (omwille van ziekte of een andere reden)? Dan moet je OZ hiervan op de hoogte brengen door middel van een verklaring op erewoord.
 • Wil je het werk volledig hervatten? Meld dit dan aan je persoonlijke klantenadviseur of in Mijn OZ.

Uitkering loontrekkende

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als loontrekkende gedeeltelijk te hervatten? Dan krijg je van ons blanco loonattesten toegestuurd. Elke maand moet je jouw werkgever zo'n loonattest laten invullen en het ons terugbezorgen. Enkel op basis van die loonattesten zal je uitkering worden uitbetaald. Een loonbrief kan dit attest niet vervangen.

Opgelet!

 • Hou er rekening mee dat je geen vaste uitbetalingsdata meer hebt van zodra je deeltijds werkt. We kunnen je uitkering pas uitbetalen, nadat we het loonattest ontvangen en verwerkt hebben.
 • Het bedrag van je uitkering zal verminderen vanaf het moment dat je deeltijds aan de slag gaat. Hoeveel die vermindering bedraagt, hangt af van het aantal uren van je tewerkstelling. De eerste 20% van de vermindering is vrijgesteld.

  Voorbeeld:


  Aantal uren voor arbeidsongeschiktheid  38u
  Akkoord deeltijdse werkhervatting  19u = 50% van 38u
  Vrijstelling  20%
  Uitkering wordt verminderd met   30%

   
 • Krijg je een akkoord van de adviserende arts om een zelfstandig bijberoep te hervatten? Dan wordt je uitkering verminderd zoals bij de zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Als ziekenfonds ontvangen we enkel het maandgemiddelde en hebben we dus geen weet van tijdelijke, vrijwillige onderbrekingen. Als je ons het document 'verklaring van wijziging van een toegelaten arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid' ingevuld bezorgt, kunnen deze dagen van tijdelijke, vrijwilige onderbrekingen evenwel aan 100% worden uitbetaald.

Uitkering werknemer maatwerkbedrijf

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als werknemer in een maatwerkbedrijf gedeeltelijk te hervatten? Dan moet je OZ geen inkomensverklaringen bezorgen. Je behoudt je volledige uitkering.

Uitkering zelfstandige

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als zelfstandige (ook als zelfstandige in bijberoep) gedeeltelijk te hervatten? Dan moet je OZ sinds 01/04/2018 geen inkomensverklaringen meer bezorgen. De vermindering van de uitkering wordt bij zelfstandigen als volgt toegepast:

 • De eerste 6 maanden bij akkoord tot deeltijdse werkhervatting: geen vermindering van de uitkering 
 • Van de 7e maand tot het einde van het 3e jaar: vermindering van de uitkering met 10%
 • Vanaf 1 januari van het 4e jaar: vermindering van de uitkering op basis van jouw jaarinkomen van 3 jaar geleden.

Uitkering onthaalouder

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als onthaalouder (niet gebonden door een arbeidscontract) gedeeltelijk te hervatten? Dan moet je OZ sinds 01/04/2018 geen inkomensverklaringen meer bezorgen.

Je uitkering wordt tijdens het 1e jaar van de deeltijdse werkhervatting met 25% verminderd. Vanaf het 2e jaar van de deeltijdse werkhervatting wordt je uitkering met 50% verminderd.

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk