Je werk deeltijds hervatten

Om arbeidsongeschikt erkend te worden, moet je eerst alle activiteiten stopgezet hebben.

Kan je het werk terug hervatten, maar laat je medische toestand het niet toe om in hetzelfde regime als voordien te werken? Je kan met toestemming van de adviserende arts het werk deeltijds hervatten met behoud van (een deel van) de uitkering.


Aanvraag

De aanvraag hiervoor moet je ten laatste één werkdag voor je opnieuw begint te werken schriftelijk binnenbrengen via het document ‘aanvraag werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid’.

Opgelet! Als je zelfstandige was op het moment dat je arbeidsongeschikt werd, mag je jouw werk pas hervatten nadat je de uitdrukkelijke toelating van de adviserend arts hebt verkregen.

  • Vul je gegevens in of voorzie het document van een kleefzegel.
  • Vul het document in samenspraak met je werkgever in.
  • Bezorg het document aan OZ voor de start.

Uitkering

Bij een akkoord zal je blanco loonattesten toegestuurd krijgen die je maandelijks door de werkgever moet laten invullen en terugbezorgen aan OZ. Enkel op basis van die loonattesten kunnen wij de uitkering (deels) betalen.

Heb je deeltijds het werk hervat en ga je ondertussen over naar het tijdvak van invaliditeit (= langer dan één jaar ziek), dan kan je gewoon blijven verder werken volgens die voorwaarden.

Opgelet! Hervat je het werk zonder de adviserend arts op de hoogte te brengen, dan kan je een sanctie krijgen.

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren


Registreer in Mijn OZ en volg je dossier op