Je werk deeltijds hervatten

Om arbeidsongeschikt erkend te worden, moet je eerst alle activiteiten stopgezet hebben. Kan je het werk terug hervatten, maar laat je medische toestand het niet toe om in hetzelfde regime als voordien te werken? Dan kan je met toestemming van de adviserende arts het werk deeltijds hervatten met behoud van (een deel van) de uitkering.

Aanvraag deeltijdse werkhervatting

Wil je deeltijds het werk hervatten? Dan moet je ons het document 'Aanvraag werkhervatting tijdens AO' ingevuld en ondertekend bezorgen, en dat ten laatste één werkdag voor je opnieuw begint te werken. Dat document kan je downloaden vanop deze pagina.

 • Vul je gegevens in of voorzie het document van een kleefzegel.
 • Vul het document in samenspraak met je werkgever in.
 • Bezorg het document aan OZ voor de start.

Opgelet! 

 • Hervat je het werk deeltijds zonder OZ op de hoogte te brengen? Dan kan je een sanctie krijgen.
 • Was je zelfstandige op het moment dat je arbeidsongeschikt werd? Dan mag je jouw werk pas hervatten nadat je de uitdrukkelijke toelating van de adviserend arts hebt verkregen. 

Uitkering

Opgelet!

 • Heb je deeltijds het werk hervat en ga je ondertussen over naar het tijdvak van invaliditeit (= langer dan één jaar ziek)? Dan kan je gewoon blijven verder werken volgens die voorwaarden.
 • Hervat je het werk toch niet deeltijds of zet je de deeltijdse werkhervatting weer stop (omwille van ziekte of een andere reden)? Dan moet je OZ hiervan op de hoogte brengen door middel van een verklaring op erewoord.
 • Wil je het werk volledig hervatten? Dan kan je ons dat laten weten via een mail aan arbeidsongeschiktheid@oz.be

Uitkering loontrekkende

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als loontrekkende gedeeltelijk te hervatten? Dan krijg je van ons blanco loonattesten krijgen toegestuurd. Elke maand moet je jouw werkgever zo'n loonattest laten invullen en het ons terugbezorgen. Enkel op basis van die loonattesten zal je uitkering worden uitbetaald.

Opgelet!

 • Enkel de nieuwe loonattesten, van toepassing vanaf 01/04/2018,  mogen gebruikt worden. Loonfiches worden niet meer aanvaard!
 • Het bedrag van je uitkering zal verminderen vanaf het moment dat je weer deeltijds aan de slag gaat. Hoeveel die vermindering bedraagt, hangt af van je tewerkstelling. De eerste 20% van de vermindering is vrijgesteld.
  Voorbeeld:
  Voor je arbeidsongeschikt werd, werkte je voltijds in een regime van 38 uren per week. Tijdens je arbeidsongeschiktheid krijg je een akkoord van de adviserende arts om 19 uren per week (dus halftijds of 50%) weer aan het werk te gaan. Omdat je van jouw werkgever loon ontvangt voor die halftijdse werkhervatting, zou je uitkering in principe verminderen met 50%. Echter, omdat de eerste 20% van die vermindering is vrijgesteld, ontvang je maandelijks via OZ nog 70% (50% + 20%) van je uitkering.
 • Krijg je een akkoord van de adviserende arts om een zeflstandig bijberoep te hervatten? Dan wordt je uitkering verminderd zoals bij de zelfstandigen in hoofdberoep.

Uitkering werknemer maatwerkbedrijf

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als werknemer in een maatwerkbedrijf gedeeltelijk te hervatten? Dan moet je OZ geen inkomensverklaringen bezorgen. Je behoudt je volledige uitkering.

Uitkering zelfstandige

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als zelfstandige (ook als zelfstandige in bijberoep) gedeeltelijk te hervatten? Dan moet je OZ sinds 01/04/2018 geen inkomensverklaringen meer bezorgen. De vermindering van de uitkering wordt bij zelfstandigen als volgt toegepast:

 • De eerste 6 maanden bij akkoord tot deeltijdse werkhervatting: geen vermindering van de uitkering 
 • Van de 7e maand tot het einde van het 3e jaar: vermindering van de uitkering met 10%
 • Vanaf 1 januari van het 4e jaar: vermindering van de uitkering op basis van jouw jaarinkomen van 3 jaar geleden.

Uitkering onthaalouder

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een akkoord van de adviserende arts om je werk als onthaalouder (niet gebonden door een arbeidscontract) gedeeltelijk te hervatten? Dan moet je OZ sinds 01/04/2018 geen inkomensverklaringen meer bezorgen.

Je uitkering wordt tijdens het 1e jaar van de deeltijdse werkhervatting met 25% verminderd. Vanaf het 2e jaar van de deeltijdse werkhervatting wordt je uitkering met 50% verminderd.

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ Helpdesk