Arbeidsongeschiktheid

Je werk verplicht hervatten

Als uit de medische controle blijkt dat je niet langer arbeidsongeschikt bent, dan maakt de adviserend arts een einde aan je arbeidsongeschiktheid (verplichte werkhervatting). De dag volgend op de datum van verplichte werkhervatting moet je het werk of de werkloosheid hervatten. Bovendien worden vanaf dan de uitkeringen stopgezet.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van de adviserend arts kan je hiertegen beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Dat kan je doen tot drie maanden na de datum van kennisgeving.

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk