Arbeidsongeschiktheid

Je werk volledig hervatten

Als je het werk of de werkloosheid hervat op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet.

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, meld dan de datum van je werkhervatting aan OZ. Je kan dit doorgeven via je persoonlijke klantenadviseur of heel eenvoudig in Mijn OZ. Zo kunnen we je dossier correct afsluiten. Als je dit niet doet, krijg je misschien onterecht uitkeringen, die je nadien moet terugbetalen.

Let wel: Voor een deeltijdse werkhervatting gelden er andere voorwaarden.

Vanaf de periode van invaliditeit (=langer dan één jaar arbeidsongeschikt) moet je telkens zo snel mogelijk je werkhervatting doorgeven aan OZ.

Wanneer je het werk hervat hebt, maar opnieuw ziek wordt binnen de 14 dagen (3 maanden bij invaliditeit), spreken we van herval. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden.

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk