Je werk volledig hervatten

Als je het werk of de werkloosheid hervat op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet.

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, meld dan de datum van je werkhervatting aan OZ via arbeidsongeschiktheid@oz.be. Je dossier Arbeidsongeschiktheid wordt vervolgens correct afgesloten. Let wel: dit geldt enkel voor volledige werkhervatting vóór de op je erkenningsbrief vermeldde einddatum. Voor je het werk deeltijds hervat, moet je OZ nog steeds het document ‘aanvraag werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid’ bezorgen.

Bovendien moet je vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid steeds het bewijs van arbeidshervatting indienen als je het werk hervat. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ Helpdesk