Arbeidsongeschiktheid

Vrijwilligerswerk

Om vrijwilligerswerk te doen, moet je geen akkoord aanvragen bij de adviserend arts. Maar je moet hem/haar wel een kennisgeving bezorgen.

Je behoudt je volledige uitkering wanneer je als vrijwilliger werkt. Voor de onkostenvergoeding in het kader van vrijwilligerswerk hoef je de werkelijk gemaakte onkosten niet te bewijzen.