Arbeidsongeschiktheid

Vakantieattest: openstaande verlofdagen

Kreeg je een vakantieattest tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid? Vraag je werkloosheidsinstelling om dit voor jou in te vullen. In afwachting van je vakantieattest zijn we namelijk verplicht om in de maand december 24 dagen in te houden van je uitkering. Bezorg ons het ingevulde vakantieattest, zodat wij jouw uitkering voor die maand correct kunnen uitbetalen.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Als werknemer bouw je elk jaar vakantie op voor het jaar nadien:

 • Bij bedienden wordt het vakantiegeld verrekend voor elke dag dat je vakantie neemt. Ook al neem je vakantie doorheen het jaar, je ontvangt elke maand een volledig loon. 
 • Bij arbeiders worden de vakantiedagen één keer per jaar uitbetaald. De R.J.V. (Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie) betaalt je op dat moment het loon uit dat niet wordt uitbetaald in de maanden dat je vakantie neemt.
 • Bij volledige werkloosheid in het jaar voordien heb je geen recht op vakantiegeld.
 • In geval van arbeidsongeschiktheid kan je (onder bepaalde voorwaarden) nog recht op vakantiegeld opbouwen. Wie vorig jaar in zijn/haar eerste jaar arbeidsongeschiktheid zat, heeft nog recht op vakantiegeld en zal dus ook een vakantieattest ontvangen.

Over welke soorten vakantiedagen gaat het?

 • wettelijke vakantiedagen
 • extra vakantiedagen die recht geven op uitbetaling van vakantiegeld of loon
 • vakantiedagen overeengekomen in de collectieve arbeidsovereenkomst

 

Inhouding vakantiedagen

Kan je op het einde van het jaar enkele (door vakantiegeld of loon gedekte) vakantiedagen niet opnemen door arbeidsongeschiktheid? Laat zeker je vakantieattest invullen door werkloosheidsinstelling. Het ziekenfonds moet op de hoogte zijn van openstaande vakantiedagen, omdat hiervoor geen vervangingsinkomen mag worden uitgekeerd.

Het is belangrijk dat je OZ, aan de hand van het vakantieattest, laat weten hoeveel vakantiedagen je hebt opgenomen. Hebben we geen zicht op jouw saldo, dan zijn we verplicht om 24 dagen af te houden van jouw uitkering. Dit is het maximum aantal vakantiedagen waar je recht op hebt. Bezorg ons dus tijdig het ingevulde vakantieattest om dit te voorkomen.

 

Kan je zelf kiezen welke dagen worden ingehouden?

Als werkloze kies je zelf wanneer je vakantiedagen opneemt.

 • Je bepaalt dus zelf op welke dagen je geen uitkering ontvangt.
 • De dagen waarvoor je geen uitkering maar wel vakantiegeld wenst te ontvangen, moeten op een later tijdstip vallen dan de datum waarop je het document hebt ingevuld.
 • Je kan, indien gewenst, elke maand enkele vakantiedagen opnemen. Zo blijft je uitkering elke maand stabiel. Geef dit door via het laatste vak op het vakantieattest.
 • Je kan enkel verlofdagen inplannen op dagen waarop je een uitkering kunt ontvangen van het ziekenfonds.

 

Hoeveel vakantiedagen worden ingehouden?

Het aantal dagen dat door je werkloosheidsinstelling wordt doorgegeven, houden we af, tenzij we over andere informatie beschikken.

Opgelet: in geval van een toegelaten activiteit gelden er andere regels.