Arbeidsongeschiktheid

Je arbeidsongeschiktheid aangeven: wanneer en hoe?

Verwittig OZ

Ben je niet verbonden door een arbeidsovereenkomst? Dan is het noodzakelijk om binnen 3 kalenderdagen (weekends inbegrepen) een getuigschriftarbeidsongeschiktheid in te dienen bij je ziekenfonds. De termijn gaat in vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot uiterlijk de eerstkomende werkdag.

Je dient OZ te verwittigen aan de hand van een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Zorg ervoor dat het ingevulde getuigschrift zeker de volgende info bevat:

 • Je gegevens en/of klever van je ziekenfonds
 • De begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid
 • De diagnose
 • De identificatiegegevens en de handtekening van je behandelend arts of huisarts
 • De datum waarop het getuigschrift werd opgemaakt

Stuur het originele getuigschrift (geen kopie!) op naar Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge of geef het af in een OZ kantoor in jouw buurt.

Belangrijk: steek het getuigschrift zeker niet in een OZ brievenbus.

Ik wil een aangifte van arbeidsongeschiktheid doen in tijden van corona. Waar moet ik op letten?

Je vindt alle info en de specifieke regelgeving hieromtrent op onze website.

Ik heb geen getuigschrift arbeidsongeschiktheid bij de hand. Wat nu?

Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens erop.

Wat als ik te laat ben met mijn aangifte?

Voor elke dag dat je te laat bent (vanaf de begindatum arbeidsongeschiktheid) met je aangifte is OZ vanuit het RIZIV wettelijk verplicht om je uitkering met 10% te verminderen. Bezorg ons dus zeker tijdig het originele papieren getuigschrift.

Uitzonderingen:

 • Er volgt geen sanctie in geval van een arbeidsongeval dat werd aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij.
 • In geval van zogenaamde “behartenswaardige situaties” kan het RIZIV een sanctie van minstens 25 euro ongedaan maken:
  • Je kon de aangifte niet tijdig doen omwille van overmacht.
  • Je bruto jaarlijks gezinsinkomen is lager dan een grensbedrag, verhoogd met een bepaald bedrag per persoon ten laste die tot het gezin behoort. 

Let op: de sanctie wordt in geen geval een tweede keer kwijtgescholden omwille van overmacht tijdens de 3 daaropvolgende jaren.

 

Verwittig je werkloosheidsinstelling

Je wordt arbeidsongeschikt? Niet enkel je ziekenfonds maar ook je werkloosheidsinstelling moet hiervan op de hoogte zijn. Vul daarom op je papieren of elektronische controlekaart de letter Z in bij het vakje voor je ziektedagen.

Ben je de volgende maand nog steeds arbeidsongeschikt? Dan moet je geen controlekaart meer invullen. Raadpleeg zeker de website van de RVA voor meer info.