Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Arbeidsongeschikt

Alles over het formulier 225 (onderzoek gezinssituaties)?

Je ontvangt het formulier 225 vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid. Het ziekenfonds verzamelt via dit formulier de nodige gegevens met betrekking tot jouw gezinssituatie.

Waarom krijg je deze vragenlijst?

Om jouw uitkering op een correcte manier te kunnen berekenen, dienen we de details van je gezinssituatie te kennen:

  • Woon je alleen of wonen er andere personen op hetzelfde adres?
  • Hebben de personen met wie je samen woont een inkomen?
  • Hoeveel bedraagt dat inkomen?
  • Om welk soort inkomen gaat het?

Het is belangrijk dat je alle gegevens correct invult, zodat we jou het correcte bedrag kunnen uitkeren. Bij wijzigingen in je gezinssituatie dien je dit meteen te melden aan je ziekenfonds. Denk aan een veranderend inkomen, een persoon ten laste die verhuist, enz.

 

Wie vult welk deel van het formulier in?

Het formulier bestaat uit twee delen:

  • Deel A vul je zelf in, en wordt ook door jou ondertekend.
  • Deel B wordt ingevuld door de persoon die woonachtig is op hetzelfde adres. In eerste instantie is dit de echtgeno(o)t(e). Indien je niet gehuwd bent, kan deel B ook worden ingevuld door jouw partner, kind, een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, zoals zeen broer of zus of één van de grootouders. Ook indien je samen woont met iemand die geen verwant is, dient deze persoon Deel B in te vullen en te ondertekenen.

 

Hoe vul je de vragenlijst in?

Beantwoord de vragen in deel A (van A1 t.e.m. A14) door telkens het passende vakje (Ja of Nee) aan te kruisen. Naast dat vakje vind je de volgende rubriek die je dient in te vullen.

Vergeet niet om de nodige bewijsstukken toe te voegen, zoals bij bepaalde vakjes wordt gevraagd. Zolang deze niet ontvangen zijn, kunnen we geen correcte berekening van je uitkering maken.

In geval van onvolledige of foutieve antwoorden, kan dit leiden tot een foutieve berekening van je uitkering:

  • Ontvang je een te lage uitkering, dan is het wachten tot het achterstallige bedrag wordt uitbetaald.
  • Ontvang je een te hoge uitkering, dan moet je het bedrag dat je te veel ontving terugbetalen.

Let op: een aangifte die vals, onjuist of onvolledig is kan leiden tot een administratieve of strafrechtelijke sanctie.1

1 in toepassing van artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek