Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Arbeidsongeschikt

Einde van je arbeidsongeschiktheid: wat nu?

Je arbeidsongeschiktheid kan om verschillende redenen spontaan of verplicht ten einde lopen.

Je gaat weer aan het werk

Het ziekenfonds betaalt jouw uitkering voor de periode waarin je arbeidsongeschikt bent. Verandert er iets aan jouw werksituatie, dan heeft dit uiteraard effect op je uitkering.

  • Ga je vóór de einddatum van je periode van arbeidsongeschiktheid weer deeltijds of voltijds aan het werk? Breng dan je ziekenfonds op de hoogte via Mijn OZ of via je klantenadviseur. Je uitkering wordt dan herbekeken om eventuele terugvorderingen en sancties te vermijden.

    Mijn OZ
  • Ga je weer aan de slag op de dag die aansluit op de einddatum van je arbeidsongeschiktheid? Dan wordt jouw uitkering automatisch stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je hoeft dus niets te ondernemen.
  • Van zodra je langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent, val je terug op een invaliditeitsuitkering en moet je elke mogelijke werkhervatting doorgeven aan OZ.

In geval van een deeltijdse activiteit met toestemming van de adviserende arts blijf je een aangepaste uitkering ontvangen voor het deel dat je nog arbeidsongeschikt bent. Er komt dus nog geen einde aan jouw periode van arbeidsongeschiktheid.

Verplicht terug aan het werk

De adviserend arts van het ziekenfonds kan beslissing om je niet langer als arbeidsongeschikt te erkennen. Nadat wij je daarvan op de hoogte hebben gebracht, ontvang je ook geen uitkering meer van het ziekenfonds. To 3 maanden na de datum van kennisgeving kan je tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Je gaat met pensioen 

De uitkering wordt stopgezet op het einde van de maand waarin je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze leeftijd is voor zowel mannen als vrouwen vastgelegd op 65 jaar.

Overlijden

De uitkering wordt stopgezet op de dag die volgt op het overlijden.