Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Arbeidsongeschikt

Je hebt je arbeidsongeschiktheid aangegeven: wat nu?

Erkenning door de adviserend arts

Na ontvangst van je getuigschrift arbeidsongeschiktheid gaat de adviserend arts na of je arbeidsongeschiktheid beantwoordt aan de wettelijke criteria. Je wordt schriftelijk verwittigd, zowel bij erkenning als bij weigering van jouw aanvraag.

  • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend: op basis van je getuigschrift bepaalt de adviserend arts de vermoedelijke duur van je arbeidsongeschiktheid.
  • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend: je kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de adviserend arts. Indien je arbeidsongeschiktheid niet erkend werd door het ontbreken van bepaalde gegevens kan je een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door je arts. 

Overige documenten

De erkenning van arbeidsongeschiktheid is een belangrijke stap naar het ontvangen van een uitkering. Om te bepalen of je recht hebt op een uitkering en om te berekenen hoeveel die eventueel zal bedragen, hebben we nog bijkomende informatie nodig. Bekijk hier welke andere documenten nog nodig zijn om jouw dossier volledig te maken.