Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Arbeidsongeschikt

Een medische controle: wat houdt dat in?

In eerste instantie zal de adviserend arts jouw arbeidsongeschikt erkennen op basis van het ingediende getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Vervolgens kan je, tijdens jouw periode van arbeidsongeschiktheid, uitgenodigd worden voor een raadpleging bij de adviserend arts of paramedicus. Wanneer en hoe vaak je op raadpleging wordt verwacht hangt af van je gezondheidstoestand.

Wat mag je verwachten?

  • De raadpleging vindt plaats in het medisch kabinet dat zich het dichtst bij je woonplaats bevindt.
  • De arts gaat na of je nog steeds beantwoordt aan de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheid.
  • Je legt tijdens de raadpleging medische verslagen voor en ondergaat indien nodig een onderzoek.
  • De arts overloopt indien nodig de medische vragenlijst die je vooraf hebt ingevuld.

 

Medische vragenlijst

Voorafgaand aan de medische controle ontvang je per mail een medische vragenlijst. Je beantwoordt via deze weg alle vragen over je sociale en professionele situatie, alsook over je gezondheidstoestand. De medische vragenlijst wordt door de adviserend arts gebruikt als basis voor de medische controle.

 

Wat breng je mee naar de medische controle?

Je brengt alle beschikbare medische verslagen mee naar de consultatie. Indien je daar nog niet over beschikt op het moment van de raadpleging, kan je die nadien nog bezorgen aan de adviserend arts.

 

Wat als je verhinderd bent?

Jouw aanwezigheid op de medische controle is verplicht.

Kan je door medische overmacht (afspraak bij je arts, niet in staat om je te verplaatsen) niet aanwezig zijn op de consultatie? Bezorg hiervan dan het nodige bewijs aan de adviserend arts. Een ongewettigde afwezigheid op een medische controle kan leiden tot een tijdelijke of definitieve schorsing van de uitkering.

Ben je voor een bepaalde periode niet aanwezig op je officiële adres (bv. wegens vakantie of herstel in een zorginstelling)? Breng de adviserend arts hiervan dan tijdig op de hoogte. Zo kunnen we je zeker informeren over een aankomende consultatie en vermijd je een onwettige afwezigheid.

 

Door wie gebeurt de medische controle?

Tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid staan de consultaties onder leiding van een adviserend arts of paramedicus. Zij zijn niet verbonden aan het ziekenfonds maar werken in opdracht van de Landsbond der Onafhankelijke Ziekenfondsen. Indien de medische controle gebeurt door een paramedicus, dan zal deze zich altijd als dusdanig kenbaar maken. Hij of zij voert de medische controle steeds uit in opdracht van en in samenspraak met de adviserend arts.

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid ontvang je een invaliditeitsuitkering en wordt je arbeidsongeschiktheid gecontroleerd door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) op basis van een voorstel van de adviserend arts. Deze raad van geneesheren valt onder de bevoegdheid van het RIZIV.

 

Wat wordt er beslist tijdens de medische controle?

De adviserend arts is bevoegd om: