De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Arbeidsongeschikt

Re-integratietraject of herscholing: wat houdt dat in?

Na een periode van arbeidsongeschiktheid helpen we je graag om opnieuw aan het werk te gaan. We kunnen samen met jou een re-integratietraject starten. Dat laat jou toe om terug te keren naar de arbeidsmarkt op een manier die aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Denk aan een geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of nieuwe job, een herscholing, enz. Je wordt hiervoor persoonlijk begeleid door de adviserend arts, je behandelende arts en de arbeidsgeneesheer.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die vanaf 2017 arbeidsongeschikt wordt en opnieuw aan het werk kan gaan, kan een re-integratietraject aanvatten. Het traject wordt opgestart door de adviserend arts van het ziekenfonds.

Hoe start je een re-integratietraject op?

Zowel jijzelf als de adviserend arts van het ziekenfonds kunnen het initiatief nemen om een re-integratietraject op te starten. Dit eventuele traject wordt door de arts reeds voorbereid binnen de 2 maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid.

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst verloopt het re-integratietraject voornamelijk via de preventieadviseur of arbeidsgeneesheer.

Meer over een geleidelijke werkhervatting lees je in ‘Deeltijdse hervatting van een activiteit’

Wie betaalt in geval van herscholing?

Je ziekenfonds kan onder bepaalde voorwaarden een deel van de herscholing betalen. Het gaat o.a. om kosten voor inschrijving, verplaatsing en materiaal.

Wat met mijn uitkering tijdens herscholing?

Omdat een herscholing enkele maanden of jaren in beslag kan nemen, blijf je de uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangen. Is je herscholing afgerond? Dan word je geacht actief op zoek te gaan naar werk en in te gaan op een aanbod tot tewerkstelling.