Arbeidsongeschikt

Vakantieattest: openstaande verlofdagen

Kreeg je van OZ een vakantieattest tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid? Vraag je werkgever om dit voor jou in te vullen. Dit kan via elektronische weg (kruispuntbank) of op papier.  In afwachting van je vakantieattest zijn we namelijk verplicht om in de maand december 24 dagen in te houden van je uitkering. Bezorg ons het ingevulde vakantieattest, zodat wij jouw uitkering voor die maand correct kunnen uitbetalen.

 

Vakantiegeld en vakantiedagen

Als werknemer bouw je elk jaar vakantie op voor het jaar nadien:

 • Bij bedienden wordt het vakantiegeld verrekend voor elke dag dat je vakantie neemt. Ook al neem je vakantie doorheen het jaar, je ontvangt elke maand een volledig loon. 
 •  Bij arbeiders worden de vakantiedagen één keer per jaar uitbetaald. De R.J.V. (Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie) betaalt je op dat moment het loon uit dat niet wordt uitbetaald in de maanden dat je vakantie neemt.
 • Bij volledige werkloosheid in het jaar voordien heb je geen recht op vakantiegeld.
 • In geval van arbeidsongeschiktheid kan je (onder bepaalde voorwaarden) nog recht op vakantiegeld opbouwen. Wie vorig jaar in zijn/haar eerste jaar arbeidsongeschiktheid zat, heeft nog recht op vakantiegeld en zal dus ook een vakantieattest ontvangen.

Over welke soorten vakantiedagen gaat het?

 • wettelijke vakantiedagen
 • extra vakantiedagen die recht geven op uitbetaling van vakantiegeld of loon
 •  vakantiedagen overeengekomen in de collectieve arbeidsovereenkomst

 

Inhouding vakantiedagen

Kan je op het einde van het jaar enkele (door vakantiegeld of loon gedekte) vakantiedagen niet opnemen door arbeidsongeschiktheid? Laat zeker je vakantieattest invullen door je werkgever. Het ziekenfonds moet op de hoogte zijn van openstaande vakantiedagen, omdat hiervoor geen vervangingsinkomen mag worden uitgekeerd.

Het is belangrijk dat je OZ, aan de hand van het vakantieattest, laat weten hoeveel vakantiedagen je hebt opgenomen. Hebben we geen zicht op jouw saldo, dan zijn we verplicht om 24 dagen af te houden van jouw uitkering. Dit is het maximum aantal vakantiedagen (6-dagenregeling) waar je recht op hebt. Bezorg ons dus tijdig het ingevulde vakantieattest om dit te voorkomen.

Houdt jouw ziekenfonds meer dagen in dan je werkgever aangeeft? Bereken zelf je aantal in te houden vakantiedagen. Je vindt een voorbeeld onderaan deze pagina.

 

Kan je zelf kiezen welke dagen worden ingehouden?

Werk je als arbeider, ben je werkzoekende of zit je zonder arbeidscontract? Dan kies je zelf wanneer je vakantiedagen opneemt.

 • Je bepaalt dus zelf op welke dagen je geen uitkering ontvangt.
 • De dagen waarvoor je geen uitkering maar wel vakantiegeld wenst te ontvangen, moeten op een later tijdstip vallen dan de datum waarop je het document hebt ingevuld.
 • Je kan, indien gewenst, elke maand enkele vakantiedagen opnemen. Zo blijft je uitkering elke maand stabiel. Geef dit door via het laatste vak op het vakantieattest.

Werk je als bediende? Dan is het niet mogelijk om te kiezen wanneer je vakantiedagen opneemt.

 • Voor bedienden worden de vakantiedagen altijd verrekend in december.Op het einde van het jaar moet de werkgever namelijk ook het vakantiegeld uitbetalen.
 • Je kan enkel verlofdagen inplannen op dagen waarop je een uitkering kunt ontvangen van het ziekenfonds. Volgende periodes komen dus niet in aanmerking:
 • Een periode van gewaarborgd loon
 • Een periode waarin je een verbrekingsvergoeding ontvangt
 • Bouwverlofdagen betaald door de sector van het bouwbedrijf
 • Zondagen

 

Hoeveel vakantiedagen worden ingehouden?

Of je nu 5 of 6 dagen per week werkt, jouw uitkering wordt standaard verrekend naar een zesdagenweek. Uiteraard verschilt het bedrag dat je per dag ontvangt naargelang jouw graad van tewerkstelling

Door de herberekening naar een zesdagenweek komt het aantal vakantiedagen dat je werkgever doorgeeft niet altijd overeen met het aantal dagen dat van je uitkering wordt ingehouden.

Opgelet: in geval van een toegelaten activiteit gelden er andere regels.

 

Voorbeeld:

Je werkt voltijds

Je werkt 5 dagen per week en hebt volgens de Rijksdienst Jaarlijke Vakantie of je werkgever recht op 15 dagen vakantie. Dit wordt herberekend naar een zesdagenweek: 15 dagen gedeeld door 5 werkdagen, vermenigvuldigd met 6 werkdagen = 18 vakantiedagen in te houden.

Je werkt deeltijds

Je werkt (in dit voorbeeld) 20 uur per week en hebt volgens de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie of je werkgever recht op 10 dagen vakantie. Dit wordt herberekend naar een werkweek van 40 uur (fulltime regime in het bedrijf): 10 dagen vermenigvuldigd met 40 uur, gedeeld door 20 uur = 20 vakantiedagen in te houden.

Conclusie

Er lijken dus meer dagen te worden ingehouden bij een deeltijdse dan bij een voltijdse betrekking. Dat komt doordat jouw uitkering voltijds uitbetaald wordt in plaats van deeltijds.