Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Arbeidsongeschikt

Verlenging of herval: hoe en wanneer aangeven?

Wanneer je langer ziek bent dan op je getuigschrift arbeidsongeschiktheid vermeld staat, dan dien je de arbeidsongeschiktheid opnieuw aan te geven. Dit geldt ook wanneer je na een periode van arbeidsongeschiktheid weer aan het werk ging maar opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Geef je arbeidsongeschiktheid opnieuw aan 

Binnen de 3 kalenderdagen na verlenging of herval – te rekenen vanaf de begindatum van de verlenging of het herval – dien je verplicht je ziekenfonds te verwittigen. Tijdens het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid (= primaire arbeidsongeschiktheid) geldt dit voor elke verlenging en bij elk herval.

Je geeft je verlenging of herval door op dezelfde manier door als bij de oorspronkelijke aangifte van arbeidsongeschiktheid. Je hebt dus opnieuw een getuigschrift arbeidsongeschiktheid laten invullen door je arts. Stuur het originele getuigschrift (geen kopie!) op naar Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge of geen het af in een OZ kantoor in jouw buurt. 

 

Wanneer spreken we van 'herval'?

Er is enkel sprake van 'herval' als je opnieuw ziek wordt nadat je opnieuw aan het werk ging:

  • binnen 14 kalenderdagen, wanneer je minder dan 1 jaar arbeidsongeschiktheid was 
  • binnen 3 maanden, wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was

Let op: een herval heeft alleen te maken met de termijn waarbinnen je opnieuw arbeidsongeschikt wordt. Het staat volledig los van de aandoening waardoor je arbeidsongeschikt wordt. 

Voorbeeld: Je bent 7 weken arbeidsongeschikt door een beenbreuk. Twee weken nadat je opnieuw aan het werk bent, krijg je de griep. Hierdoor ben je opnieuw 2 weken arbeidsongeschikt. Hoewel het gaat om een andere aandoening spreken we bij het ziekenfonds toch van een 'herval'.