Arbeidsongeschiktheid

Je gaf je arbeidsongeschiktheid aan: wat nu?

De adviserend arts van het ziekenfonds bepaalt of je medisch erkend kan worden.

Erkenning door de adviserend arts

Na ontvangst van je getuigschrift arbeidsongeschiktheid gaat de adviserend arts na of je arbeidsongeschiktheid beantwoordt aan de wettelijke criteria. Je wordt schriftelijk verwittigd, zowel bij erkenning als bij weigering van jouw aanvraag.

Vul het getuigschrift volledig in

Om jouw arbeidsongeschiktheid te kunnen erkennen, heeft de adviserend arts een volledig ingevuld getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid nodig. Vermijd dus te allen tijde dat bepaalde inlichtingen ontbreken. Dit kan namelijk vertraging opleveren bij het toekennen en uitbetalen van je uitkering.

Overige documenten

Bekijk welke overige documenten nodig zijn om jouw aanvraag voor een uitkering te kunnen erkennen. Lees meer.