Arbeidsongeschiktheid

Wie heeft recht op een uitkering?

Jouw aansluiting bij een ziekenfonds garandeert niet automatisch jouw recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Hieronder gaan we in op de voorwaarden waar je als actieve zelfstandige aan moet voldoen.

 

Onder welke voorwaarden heb je recht op een uitkering?

  • Werken is (tijdelijk) fysiek of mentaal onmogelijk.
  • In geval van een aangeboren aandoening kan je je enkel beroepen op een vervangingsinkomen bij een verergering van een letsel.
  • Elke beroepsactiviteit wordt stopgezet bij aanvang van de periode van arbeidsongeschiktheid (je activiteiten kunnen wel tijdelijk overgenomen worden door iemand anders in het bedrijf).
  • Je slaagt er door ziekte niet in om minstens 1/3 te verdienen van de potentiële inkomsten binnen jouw beroep. Je bent dus voor minstens 66% arbeidsongeschikt.
  • Je hebt de wettelijk bepaalde wachttijd van 6 maanden achter de rug of bent hiervan vrijgesteld.
  • Je hebt je sociale bijdragen betaald tijdens een referteperiode van 6 maanden in het 2de en 3de kwartaal die voorafgaat aan de periode arbeidsongeschiktheid (tenzij je vrijstelling van wachttijd hebt).
  • Je betaalt sociale bijdragen in een statuut dat recht opent op een uitkering.
  • Er zijn niet meer dan 30 dagen verstreken tussen de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid en de laatst dag of kwartaal waarop je sociale bijdragen hebt betaald. En je hebt je statuut als zelfstandige behouden.

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen over jouw specifieke situatie.