Arbeidsongeschiktheid

Hoe vraag ik een uitkering aan?

Hoe vraag je een uitkering aan?

Om te bepalen of je aanspraak kan maken op een uitkering en om te kunnen berekenen hoeveel die zou bedragen, heeft OZ 4 documenten van jou nodig:

  • Een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat je binnen de wettelijke termijn aan je ziekenfonds moet bezorgen. Lees meer.
  • Een vragenlijst beroepsactiviteit: op basis hiervan krijgen we zicht op jouw activiteit als zelfstandige
  • Een inlichtingenblad uitkeringen: hiermee onderzoeken we eventuele cumuleerbare inkomsten
  • Een inkomstenonderzoek: dit is nodig om jouw gezinssituatie in kaart te brengen

Wanneer wij jouw aangifte hebben ontvangen, bezorgen we je de drie andere documenten.  Je kan ze ook zelf downloaden via Mijn OZ.

Mijn OZ

 

Let op: om jouw aanvraag te kunnen erkennen, hebben we minimaal een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid en de ingevulde vragenlijst over de beroepsactiviteit nodig. 

We bezorgen deze documenten aan de adviserend arts, die jou schriftelijk op de hoogte brengt van zijn of haar beslissing:

  • Je arbeidsongeschiktheid wordt erkend: op basis van je getuigschrift bepaalt de adviserende arts de vermoedelijke duur van je arbeidsongeschiktheid.
  • Je arbeidsongeschiktheid wordt niet erkend: je kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de adviserende arts. Indien je arbeidsongeschiktheid niet erkend werd door het ontbreken van bepaalde gegevens kan je ons deze gegevens nabezorgen en een nieuw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door je arts.

Om het bedrag van je uitkering te kunnen berekenen, hebben we bijkomend ook het ingevulde “inlichtingenblad uitkeringen” en het formulier “inkomstenonderzoek” nodig. Ontvangen we deze twee documenten niet, dan ontvang je - bij erkenning - de minimumuitkering.

Reken in geval van erkenning op een viertal weken tussen je aangifte en het ontvangen van je uitkering. 

OZ vraagt info op bij je sociaal verzekeringsfonds

Een correcte betaling van je sociale bijdragen in het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan je ziekte is cruciaal om uitkeringen te kunnen ontvangen. OZ vraagt alle benodigde gegevens rechtstreeks op bij je sociaal verzekeringsfonds. Je hoeft hier zelf dus niets voor te doen.

Bekijk zeker onze handige checklist eens. In één oogopslag zie je wat er allemaal moet gebeuren vooraleer jij jouw eventuele uitkering kan ontvangen.