Arbeidsongeschiktheid

Wat met vakantie of verhuis tijdens arbeidsongeschiktheid?

Wat als je vakantie wil nemen?

Het is belangrijk om hiervoor minstens 10 dagen vóór vertrek melding van te maken (landen binnen EU) of toestemming te vragen aan het ziekenfonds (landen buiten EU). Dat geldt voor vakanties in binnen- én buitenland. Je vraagt eenvoudig toestemming via Mijn OZ.

Mijn OZ

Tijdens je vakantie mag er geen onderbreking zijn van je (primaire) arbeidsongeschiktheid. Je dient dus vóór vertrek een aanvraag tot verlenging in te dienen aan de hand van een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.


Wat als je adres of verblijfplaats wijzigt?

Om je op de hoogte te kunnen houden van eventuele medische controles, is het cruciaal dat we je vlot kunnen bereiken. Mis je een medische controle, doordat je bv. de oproepingsbrief niet ontving op je nieuwe adres, dan kan dit een ernstige impact hebben op je uitkering.

Geef een adreswijziging dus tijdig door. Je adres wijzigen kan ook via Mijn OZ.

Mijn OZ