De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid (AO)

Heb ik recht op een aanvullende uitkering tijdens de coronaperiode?

Lees hier alles over de aanvullende uitkering voor loontrekkenden en zelfstandigen die arbeidsongeschikt werden tijdens de coronaperiode.

Heb ik als zelfstandige recht op een uitkering als ik een overbruggingsrecht in het kader van corona geniet?

Nee, het overbruggingsrecht kan je niet combineren met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Je moet dus aangeven voor welke maanden je een overbruggingsrecht ontvangt. Ook als je moederschapsrust opneemt wordt je weekuitkering aangepast als je een overbruggingsrecht krijgt.

Raadpleeg alle details over arbeidsongeschiktheid en het overbruggingsrecht, of lees meer over de uitkering primaire ongeschiktheid voor zelfstandigen.

Ik moet thuisblijven omwille van het coronavirus. Krijg ik dan een uitkering van het ziekenfonds?

Als je zelf besmet bent met het coronavirus dan is een uitkering mogelijk onder dezelfde voorwaarden als bij andere ziektes. Ook diagnoses zoals het ‘vermoeden van corona’ of ‘symptomen van corona’ worden aanvaard.

Ben je zelf niet ziek, maar moet je in quarantaine blijven omdat iemand uit je omgeving besmet is met het coronavirus, dan heb je geen recht op een uitkering van het ziekenfonds. Afhankelijk van je statuut, zijn er dan twee opties:

  • Je bent loontrekkende: als telewerken geen optie is, moet je werkgever stappen ondernemen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht (voor meer informatie zie de site van de RVA).
  • Je bent zelfstandige: je kan bij jouw sociale verzekeringskas vragen naar het zogenaamde ‘overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit’. Zo kan je een vervangingsinkomen krijgen bij een verplichte werkonderbreking van minstens 7 kalenderdagen (in plaats van één volledig kalenderjaar).

Ik moet thuisblijven omwille van ziekte (het coronavirus of een andere aandoening). Hoe moet ik mijn aangifte voor arbeidsongeschiktheid doen? 

Dit kan door ons een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te bezorgen dat werd ingevuld door jouw arts. 

Artsen kunnen ook een getuigschrift afleveren na telefonisch advies. Hiervoor vind je een blanco formulier aan de rechterzijde van deze webpagina. De arts zal je dit attest via post of mail bezorgen, zodat jij het aan je ziekenfonds kan bezorgen.

Zo kan je ons het getuigschrift bezorgen:

  • Normaal gezien moet je een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen. Maar in de huidige omstandigheden kan dit ook tijdelijk digitaal, via Mijn OZ.
  • Je mag je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitzonderlijk mailen naar info@oz.be. Dat kan als pdf, maar we aanvaarden ook een scan of een foto van jouw getuigschrift. Zorg er dan wel voor dat alles goed leesbaar is.
  •  Uiteraard kun je jouw getuigschrift ook nog steeds opsturen via de post (OZ501, Gistelsesteenweg 294/1, 8200 Sint-Andries Brugge) of je kan het deponeren in onze eigen brievenbussen. Deze worden dagelijks geleegd.
  • Is het onmogelijk om je getuigschrift tijdig aan je ziekenfonds te bezorgen, dan kan je door de uitzonderlijke omstandigheden overmacht inroepen. Het ziekenfonds kan autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te passen voor aangiftes vanaf 18 maart 2020.

Hou er rekening mee dat dit enkel een getuigschrift is voor je ziekenfonds. Je moet ook nog een getuigschrift bezorgen aan je werkgever.

Start alvast je traject "uitkeringen" op in Mijn OZ. Om in aanmerking te komen voor een uitkering, hebben we naast de aangifte nog bijkomende inlichtingen nodig. Je kunt ons deze informatie nu al gemakkelijk bezorgen via het online platform Mijn OZ. Liever niet digitaal? Dat kan ook. Na ontvangst van jouw aangifte, sturen wij jou de nodige documenten op. Je moet hier zelf geen actie voor ondernemen.

Algemene info over het aangeven van arbeidsongeschiktheid vind je op deze pagina’s voor werknemers, werklozen en zelfstandigen.

Binnen welke termijn moet ik mijn aangifte doen? 

De termijn waarbinnen je je aangifte moet doen, is afhankelijk van je persoonlijke situatie (werknemer, werkzoekende of zelfstandige). Deze termijnen zijn niet gewijzigd en kun je terugvinden op onze website.

Kan ik blijven rekenen op de uitbetalingen van mijn uitkeringen op de wettelijk voorziene uitbetalingsdatums? 

We blijven de dossiers rond arbeidsongeschiktheid behandelen en de uitkeringen uitbetalen. Momenteel is er een verhoogde instroom, maar we zetten alles op alles om de uitkeringen tijdig uit te betalen.

Mijn geplande reis naar het buitenland gaat niet door. Hoe kan ik dit doorgeven? 

Je kan dit melden via telefoon 03 201 85 55 of via e-mail: info@oz.be

Ik moet normaal medisch opgeroepen worden in het kader van mijn arbeidsongeschiktheid. Wat nu? 

Naast fysieke oproepingen wordt ook nog steeds gebruik gemaakt van telefonische consultaties. Als jouw dossier een oproeping vereist, zal de adviserend arts jou contacteren en je op de hoogte brengen van het type consultatie. 

Ik heb een lopend akkoord voor deeltijdse werkhervatting, maar door corona kan ik die uren niet presteren. Wat moet ik doen? 

Afhankelijk van je statuut zijn er twee opties:

Je bent loontrekkende:

  • Kan je de uren niet presteren omdat je zelf ziek bent, dan val je terug op je ziekte-uitkering. Contacteer OZ viainfo@oz.be en vermeld vanaf wanneer je de activiteiten tijdelijk hebt stopgezet. Bij het hervatten van de activiteiten dien je een nieuwe aanvraag in te dienen.
  • Kan je de uren niet presteren omwille economische redenen, bv. door de uitzonderlijke maatregelen van de overheid, dan wordt dit automatisch aan het ziekenfonds doorgegeven door de werkgever. Je moet hier zelf niets voor doen.

Je bent zelfstandige:

  • Je kan je “akkoord deeltijds werk” schorsen in geval van ziekte. Moet je het aantal uren verminderen of helemaal stoppen omwille van economische redenen, bv. ten gevolge van de uitzonderlijke maatregelen van de overheid, dan moet je je richten tot je sociaal verzekeringsfonds voor het overbruggingsrecht.

Zorg ervoor dat je je aanvraag voor een deeltijdse werkhervatting binnen de juiste termijn aan je ziekenfonds bezorgt.

Algemene info over het aangeven van arbeidsongeschiktheid vind je op deze pagina’s voor werknemerswerklozen en zelfstandigen.

Ik heb een lopend akkoord voor deeltijdse werkhervatting, maar door corona kan wil ik extra uren presteren (vb. in zorgsector). Wat moet ik doen? 

Je moet een nieuwe aanvraag indienen. Het document hiervoor vind je op onze website. Je mag het ingevulde document doormailen naar info@oz.be.

Het is voor mij onmogelijk om mijn getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid tijdig aan mijn ziekenfonds te bezorgen. Krijg ik dan een sanctie?

Neen, door de uitzonderlijke omstandigheden kan je in dit geval overmacht inroepen. Het ziekenfonds kan autonoom beslissen om de sanctie voor laattijdige aangifte niet toe te passen voor aangiftes vanaf 18 maart. Attesten voor een gedeeltelijke werkhervatting moeten wel binnen de juiste termijn bezorgd worden.