FAQ: de meest gestelde vragen beantwoord

Welke invloed heeft Corona op terugbetalingen en uitkeringen via het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering? We zetten hier de meest gestelde vragen op een rij. Neem deze eens door. Heb je toch nog een andere vraag, dan kan je het OZ contacteren via info@oz.be.

Terugbetalingen

Wordt een coronatest terugbetaald? 

De overheid, en meer bepaald het RIZIV heeft hier nog geen beslissing over genomen. In afwachting van die beslissing werd aan labo’s gevraagd om hun facturen nog niet uit te sturen. We informeren je zodra we meer nieuws hebben.

Worden mondmaskers en/of handgel terugbetaald? 

Hiervoor is geen terugbetaling voorzien.

Ik kreeg in het buitenland medische verzorging omwille van het coronavirus. Worden die kosten terugbetaald? 

De zorgen met betrekking tot het coronavirus die plaats vinden in de landen die gedekt worden door ons voordeel ‘dringende zorgen buitenland’ worden terugbetaald. Werd je in een ziekenhuis opgenomen voor de behandeling van het coronavirus, dan zijn die kosten volledig gedekt, net als bij andere medische verzorging in het buitenland en onder de voorwaarde dat Mediphone Assist tijdig werd verwittigd (binnen de 48u). Ook een eventuele repatriëring valt hieronder. Voor ambulante zorgen, de zorgen die niet verbonden zijn aan een ziekenhuisopname, kun je eveneens een terugbetaling krijgen. Je betaalt dan de kosten ter plaatse en bezorgt je originele betaalbewijzen en andere documenten bij je terugkeer aan het ziekenfonds. Onze Dienst Dringende Zorgen Buitenland (DZB) bekijkt welke terugbetaling mogelijk is.

In welke landen deze kosten precies worden gedekt, kan je hier terugvinden.
Ook als er een negatief reisadvies is gegeven vanuit de overheid voor het land van je verblijf zullen de kosten worden terugbetaald worden onder de gebruikelijke voorwaarden.

Door het coronavirus werd ik verplicht om langer in mijn hotel te blijven in het buitenland. Ik werd niet opgenomen in een ziekenhuis en kreeg geen medische verzorging. Krijg ik die kosten voor mijn langer verblijf terugbetaald via het ziekenfonds? 

Neen, omdat het niet gaat om medische verzorging in het buitenland, worden die kosten niet terugbetaald.

Ziekenfonds

Mijn medisch akkoord voor medicatie moet verlengd worden maar mijn afspraak bij de arts(-specialist) voor de verlengingsaanvraag is geannuleerd omwille van de coronamaatregelen. Wat nu?

Als je huidig medisch akkoord afloopt tussen 13/02/2020 en 30/06/2020 dan hoef je voorlopig niets te doen. Alle medische akkoorden voor medicatie met een einddatum tussen 13/02/2020 en 30/06/2020 werden namelijk automatisch met 3 maanden verlengd.

Vb: jouw medisch akkoord liep tem 11/05/2020 -> Dan werd dit nu automatisch verlengd tem 10/08/2020. Je krijgt hiervan geen nieuwe bevestiging toegestuurd maar kan dit steeds raadplegen in het online overzicht van uw medische akkoorden via MijnOZ.

Liep uw medisch akkoord eerder af dan 13/02/2020? Dan neemt u best telefonisch contact op met uw arts. Uw arts kan de verlengingsaanvraag elektronisch rechtstreeks naar ons doorsturen zodat wij verder het nodige voor u kunnen doen.

Arbeidsongeschiktheid (AO)

Voor al jouw vragen omtrent arbeidsongeschiktheid in tijden van het coronavirus verwijzen wij je graag door naar onze specifieke pagina omtrent arbeidsongeschikteid.

 

Hospitalia

Als ik thuis in quarantaine moet blijven, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen? 

De hospitalisatieverzekering kan hierin niet tussenkomen.

Als ik in het ziekenhuis in quarantaine moet blijven, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen? 

Ja, de quarantaine in een ziekenhuis geldt als een ziekenhuisopname en valt dus onder de hospitalisatieverzekering.

Wat als mijn opname is uitgesteld waardoor de verzorging die ik genoten heb vóór de oorspronkelijke opnamedatum niet meer binnen de vastgelegde termijn voor terugbetaling valt?

In dat geval kan een afwijking worden aangevraagd rekening houdend met de initiële datum waarop de opname had moeten plaatsvinden en dit op basis van een bewijs afgeleverd door de arts of het ziekenhuis.

Wat als mijn nazorgen niet tijdig kunnen plaatvinden waardoor ze niet meer binnen de vastgelegde termijn voor terugbetaling vallen?

In geval van nazorg zoals o.a. kinesitherapie die buiten de voorziene periode van de nazorgen valt, kunnen er uitzonderlijk verlengingen toegestaan worden. De periode kan enkel verlengd worden mits verklaring van de zorgverlener.

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen. 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

Medicalia 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen via facturatie.recuperatie@oz.be

Dentalia 

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen. 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

Verplaatsingen

Mag ik me verplaatsen?

Je moet maximaal thuis blijven om het contact met andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen maximaal te vermijden.

 

 

Mag ik mij als mantelzorger verplaatsen?

De Vlaamse overheid heeft een omzendbrief opgemaakt waarbij er richtlijnen worden gegeven rond COVID-19 voor mantelzorgers. In deze omzendbrief worden een aantal aandachtspunten meegegeven voor tijdens de bezoeken en worden ook een aantal tips/richtlijnen gegeven voor het huishouden.

 

Bijkomend krijgen we veel vragen van mantelverzorgers om een attest af te leveren als bewijs voor de politie met betrekking tot de noodzakelijke verplaatsingen in kader van hun mantelzorgtaken. In België is er geen attestatiesysteem zoals in Frankrijk. Daarom kunnen wij geen attesten afleveren.

 

De huidige wetgeving voorziet dat verplaatsingen voor het helpen van kwetsbare familieleden  altijd gerechtvaardigd is. Hieronder wordt verstaan: ouderen, mindervaliden, minderjarigen en andere kwetsbare personen.

 

Meer informatie kan je vinden via: