De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer

FAQ: de meest gestelde vragen beantwoord

Welke invloed heeft Corona op terugbetalingen en uitkeringen via het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering? We zetten hier de meest gestelde vragen op een rij. Neem deze eens door. Heb je toch nog een andere vraag, dan kan je het OZ contacteren via info@oz.be.

Terugbetalingen

Wordt een coronatest terugbetaald? 

Coronatesten worden terugbetaald indien ze voldoen aan de richtlijnen die genomen zijn door de Risk Management Group en gepubliceerd zijn op de website van Sciensano. In de praktijk mag er geen remgeld of supplement worden aangerekend aan de patiënt als de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • je behoort tot de doelgroepen
 • de test is voorgeschreven door een arts
 • de test is uitgevoerd door een erkend laboratorium

Ga je deze zomer op reis of naar een cultureel evenement? Dan voorziet de overheid een tegemoetkoming voor wie zich tussen 28 juni en 30 september nog niet (volledig) kon laten vaccineren. Lees er meer over in ons nieuwsbericht.

Testen die zijn uitgevoerd op reizigers die terugkeren uit een land of regio waar het risico op besmetting groot is (gebieden die zijn geclassificeerd als "rood"), worden vergoed volgens de richtlijnen die op de Sciensano-website zijn gepubliceerd: bij symptomen of op basis van de indicatie "hoog-risico contacten van een geval van COVID-19". Deze terugbetaling voor tests geldt niet langer voor reizigers die terugkeren uit de zogenaamde “oranje” gebieden.

Meer informatie kan je vinden op de RIZIV-website

Ik kreeg in het buitenland medische verzorging omwille van het coronavirus. Worden die kosten terugbetaald? 

De zorgen met betrekking tot het coronavirus die plaats vinden in de landen die gedekt worden door ons voordeel ‘dringende zorgen buitenland’ worden terugbetaald. Werd je in een ziekenhuis opgenomen voor de behandeling van het coronavirus, dan zijn die kosten volledig gedekt, net als bij andere medische verzorging in het buitenland en onder de voorwaarde dat Mediphone Assist tijdig werd verwittigd (binnen de 48u). Ook een eventuele repatriëring valt hieronder. Voor ambulante zorgen, de zorgen die niet verbonden zijn aan een ziekenhuisopname, kun je eveneens een terugbetaling krijgen. Je betaalt dan de kosten ter plaatse en bezorgt je originele betaalbewijzen en andere documenten bij je terugkeer aan het ziekenfonds. Onze Dienst Dringende Zorgen Buitenland (DZB) bekijkt welke terugbetaling mogelijk is.

In welke landen deze kosten precies worden gedekt, kan je hier terugvinden.

Door het coronavirus werd ik verplicht om langer in mijn hotel te blijven in het buitenland. Ik werd niet opgenomen in een ziekenhuis en kreeg geen medische verzorging. Krijg ik die kosten voor mijn langer verblijf terugbetaald via het ziekenfonds? 

Neen, omdat het niet gaat om medische verzorging in het buitenland, worden die kosten niet terugbetaald.

Geen verbod meer op niet-essentiële reizen: wat met je medische reisbijstand?

Wat met niet-essentiële reizen?

Niet-essentiële reizen zijn opnieuw toegestaan vanaf 19 april 2021. Dat betekent dat Mediphone Assist en Dringende Zorgen in het Buitenland opnieuw dekking aanbieden aan mensen die vertrekken naar een land dat in aanmerking komt vanaf 19 april 2021 of later om niet-essentiële redenen. Ook als de regio rood geklasseerd is door de FOD Buitenlandse zaken omwille van de COVID-19-pandemie wordt de normale dekking gegarandeerd.

Hou er rekening mee dat bij terugkeer in België of ter plaatse in de rode zones bepaalde maatregelen van toepassing kunnen zijn zoals een COVID-test en/of een quarantaine, die niet onder de voorwaarden van de dringende zorgen buitenland worden gedekt.Reizen om ‘essentiële’ redenen, d.w.z. om dwingende familiale of humanitaire redenen (bezoek aan vaste partner, co-ouderschap, begrafenis, hulp aan een kwetsbare persoon...), om studie- of professionele redenen of omdat men inwoner is van een grensregio, blijven uiteraard ook gedekt.

Ook nuttig om te weten:

 • Wat de dekking van de reizen door de verplichte verzekering betreft, verandert er niets.
 • Hou zeker ook rekening met de statutaire voorwaarden van je reisbijstandsverzekering
 • Heb je een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) nodig? Download snel een voorlopig digitaal attest van de EZVK voor jezelf en je gezin via Mijn OZ.

Bekijk het reisadvies van de overheid

Omdat de situatie omtrent de coronarisico’s en -maatregelen in de verschillende landen voortdurend in beweging is, volg je best het reisadvies van de overheid nauwgezet op voor je naar het buitenland vertrekt. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vind je de actuele aanbevelingen per land. Bekijk die zeker voor je vertrekt.

Het is mogelijk dat een land zijn grenzen sluit op het moment dat jij er net verblijft. De dekking komt tussen voor drie maanden, vanaf de datum van je eerste medische zorgen. Als je door een sluiting van de grenzen langer in dat land moet verblijven, kan je dekking niet worden verlengd.

Laat je reis registreren

Vertrek je in coronatijden naar het buitenland, dan is het aan te raden om je reis te registreren bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Doet er zich tijdens je reis een noodsituatie voor, dan beschikken zowel de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, als de ambassades en consulaten in het buitenland, meteen over je contactgegevens. Zo kunnen zij je snel contacteren voor meer info over de situatie, of om bijstand te leveren indien nodig.

Het Europees Covid-19-certificaat

Vanaf 1 juli kan je makkelijker door Europa reizen met een Europees Covid-19-certificaat. Om het certificaat te krijgen moet je aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent - volledig - gevaccineerd tegen Covid-19.
 • Je hebt een negatieve PCR-test afgelegd die niet ouder is dan 72 uur.
 • Je testte in de voorbije 6 maanden positief op Covid-19 en hebt immuunstoffen tegen de ziekte.

Er zijn drie manieren om een certificaat aan te vragen:

 • Met je smartphone
  Surf naar www.covidsafe.be en meld je aan via Itsme of Helena. Je krijgt een QR-code die als je certificaat dient. Bewaar het op je smartphone zodat je het ook zonder internetverbinding kan openen. Je kan de QR-code ook laten afdrukken. In dat geval wordt het via bpost toegestuurd. Hou wel rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 • Met je computer of laptop (vanaf 23/6)
  Surf naar www.myhealthviewer.be en meld je aan via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf met een gevalideerde QR-code die als certificaat dient. Sla het op of druk het af.
 • Telefonisch
  Bel 078 78 78 50 als je in Vlaanderen woont, of 02 214 19 19 als je in Brussel woont. Zorg dat je je rijksregisternummer bij de hand hebt, je zal dit moeten ingeven voor je aanvraag. Het certificaat wordt nadien naar je officiële adres verstuurd. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.

In principe is de digitale versie van het certificaat voldoende. Je hoeft het dus niet af te drukken als het op je smartphone beschikbaar is.

Wat als ik mijn certificaat niet kan aanvragen?

Hou er rekening mee dat het certificaat pas beschikbaar is:

 • Ten vroegste één dag na de laatste vaccinatieprik.
 • Ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd voor bewijs van antistoffen door een doorgemaakte Covid-infectie.
 • Ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd van een negatieve PCR-test.

Zijn al deze voorwaarden voldaan en kan je nog geen certificaat aanvragen? Contacteer je vaccinatiecentrum als het gaat om een vaccinatie, het testcentrum in verband met een PCR-test of het labo voor de resultaten van een bloedonderzoek.

Een ander probleem met je aanvraag?

Vind je je weg niet in de voorgestelde systemen? Je klantenadviseur zal het certificaat telefonisch voor je aanvragen. Het papieren certificaat wordt je nadien met de post toegestuurd. Heb je het certificaat dringend nodig en heb je geen smartphone? Maak een afspraak in je OZ kantoor. Vergeet je identiteitskaart met de pincode niet mee te nemen. Je klantenadviseur heeft dit nodig om het certificaat af te drukken voor je.

Ziekenfonds

Mijn medisch akkoord moet verlengd worden maar mijn afspraak bij de arts(-specialist) voor de verlengingsaanvraag is geannuleerd/uitgesteld omwille van de coronamaatregelen. Wat nu?

Om de artsen wat meer ruimte te geven werden de meeste medische akkoorden automatisch met 2 tot 6 maanden verlengd.

Vb: jouw medisch akkoord liep tem 11/10/2020 -> Dan werd dit nu automatisch verlengd tem 10/12/2020. Je krijgt hiervan geen nieuwe bevestiging toegestuurd maar kan dit steeds raadplegen in het online overzicht van uw medische akkoorden via Mijn OZ. Als je dan nu de verlengingsaanvraag bezorgt dan zal die starten vanaf 11/12/2020 (in plaats van vanaf 12/10/2020).

Liep je medisch akkoord eerder af dan 13/02/2020? Dan neem je best telefonisch contact op met jouw arts. De akkoorden die afliepen voor deze datum vallen namelijk niet onder deze regeling. Jouw arts kan de verlengingsaanvraag elektronisch rechtstreeks naar ons doorsturen zodat wij verder het nodige voor je kunnen doen.

Arbeidsongeschiktheid (AO)

Voor al jouw vragen omtrent arbeidsongeschiktheid in tijden van het coronavirus verwijzen wij je graag door naar onze specifieke pagina omtrent arbeidsongeschikteid.

 

Hospitalia

Als ik thuis in quarantaine moet blijven, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen? 

De hospitalisatieverzekering kan hierin niet tussenkomen.

Als ik in het ziekenhuis in quarantaine moet blijven, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen? 

Ja, de quarantaine in een ziekenhuis geldt als een ziekenhuisopname en valt dus onder de hospitalisatieverzekering.

Wat als mijn opname is uitgesteld waardoor de verzorging die ik genoten heb vóór de oorspronkelijke opnamedatum niet meer binnen de vastgelegde termijn voor terugbetaling valt?

In dat geval kan een afwijking worden aangevraagd rekening houdend met de initiële datum waarop de opname had moeten plaatsvinden en dit op basis van een bewijs afgeleverd door de arts of het ziekenhuis.

Wat als mijn nazorgen niet tijdig kunnen plaatvinden waardoor ze niet meer binnen de vastgelegde termijn voor terugbetaling vallen?

In geval van nazorg zoals o.a. kinesitherapie die buiten de voorziene periode van de nazorgen valt, kunnen er uitzonderlijk verlengingen toegestaan worden. De periode kan enkel verlengd worden mits verklaring van de zorgverlener.

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen. 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

Medicalia 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen via facturatie.recuperatie@oz.be

Dentalia 

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen. 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

Verplaatsingen

Mag ik me verplaatsen?

Je moet maximaal thuis blijven om het contact met andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen maximaal te vermijden.

 

 

Mag ik mij als mantelzorger verplaatsen?

De Vlaamse overheid heeft een omzendbrief opgemaakt waarbij er richtlijnen worden gegeven rond COVID-19 voor mantelzorgers. In deze omzendbrief worden een aantal aandachtspunten meegegeven voor tijdens de bezoeken en worden ook een aantal tips/richtlijnen gegeven voor het huishouden.

 

Bijkomend krijgen we veel vragen van mantelverzorgers om een attest af te leveren als bewijs voor de politie met betrekking tot de noodzakelijke verplaatsingen in kader van hun mantelzorgtaken. In België is er geen attestatiesysteem zoals in Frankrijk. Daarom kunnen wij geen attesten afleveren.

 

De huidige wetgeving voorziet dat verplaatsingen voor het helpen van kwetsbare familieleden  altijd gerechtvaardigd is. Hieronder wordt verstaan: ouderen, mindervaliden, minderjarigen en andere kwetsbare personen.

 

Meer informatie kan je vinden via: