FAQ: de meest gestelde vragen beantwoord

Welke invloed heeft Corona op terugbetalingen en uitkeringen via het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering? We zetten hier de meest gestelde vragen op een rij. Neem deze eens door. Heb je toch nog een andere vraag, dan kan je het OZ contacteren via info@oz.be.

Terugbetalingen

Wordt een coronatest terugbetaald? 

Coronatesten worden terugbetaald indien ze voldoen aan de richtlijnen die genomen zijn door de Risk Management Group en gepubliceerd zijn op de website van Sciensano. In de praktijk mag er geen remgeld of supplement worden aangerekend aan de patiënt als de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • je behoort tot de doelgroepen
  • de test is voorgeschreven door een arts
  • de test is uitgevoerd door een erkend laboratorium

Coronatesten in het kader van internationale reizen worden niet vergoed. De test kan wel aangerekend worden aan de reiziger aan 46,81 euro als die akkoord gaat en als de eis van de buitenlandse overheid vermeld is op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Testen die zijn uitgevoerd op reizigers die terugkeren uit een land of regio waar het risico op besmetting groot is (gebieden die zijn geclassificeerd als "oranje" of "rood"), worden vergoed volgens de richtlijnen die op de Sciensano-website zijn gepubliceerd: bij symptomen of op basis van de indicatie "hoog-risico contacten van een geval van COVID-19".

Meer informatie kan je vinden op de RIZIV-website.   

Ik kreeg in het buitenland medische verzorging omwille van het coronavirus. Worden die kosten terugbetaald? 

De zorgen met betrekking tot het coronavirus die plaats vinden in de landen die gedekt worden door ons voordeel ‘dringende zorgen buitenland’ worden terugbetaald. Werd je in een ziekenhuis opgenomen voor de behandeling van het coronavirus, dan zijn die kosten volledig gedekt, net als bij andere medische verzorging in het buitenland en onder de voorwaarde dat Mediphone Assist tijdig werd verwittigd (binnen de 48u). Ook een eventuele repatriëring valt hieronder. Voor ambulante zorgen, de zorgen die niet verbonden zijn aan een ziekenhuisopname, kun je eveneens een terugbetaling krijgen. Je betaalt dan de kosten ter plaatse en bezorgt je originele betaalbewijzen en andere documenten bij je terugkeer aan het ziekenfonds. Onze Dienst Dringende Zorgen Buitenland (DZB) bekijkt welke terugbetaling mogelijk is.

In welke landen deze kosten precies worden gedekt, kan je hier terugvinden.

Opgelet, voor reizen tijdens de COVID-maatregelen:

Tot en met 24 september 2020 werden niet-essentiële reizen naar een rode COVID-zone verboden door de FOD Buitenlandse Zaken. Voor zorgen tijdens niet-essentiële reizen naar een bestemming, die op de vertrekdatum van je reis werd beschouwd als een rode zone zal je geen beroep kunnen doen op de voordelen van onze aanvullende dienst ‘Dringende Zorgen in het buitenland’. Je blijft wel de basisverzekering behouden vanuit de verplichte verzekering aan de hand van je Europese ziekteverzekeringskaart of een gelijkwaardig document. Bepaalde diensten en terugbetalingen van Mediphone assist zullen echter kunnen geweigerd worden en bepaalde verhoogde terugbetalingen (aanvulling tot 75% of 100%) worden mogelijk niet toegepast.

Vanaf 25 september 2020 tot en met 26 januari 2021 worden reizen naar een rode COVID-zone niet langer verboden door de FOD Buitenlandse zaken, maar enkel afgeraden.
Voor dringende zorgen in het buitenland vanaf deze datum, zal je terug beroep kunnen doen op de voordelen van onze dienst Dringende Zorgen buitenland en de dienstverlening van Mediphone Assist, aan de normale voorwaarden.

Vanaf 27 januari 2021 tot en met 1 maart 2021 mag je enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. Je vindt meer info over deze beslissing via deze link: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ Je kan er ook nalezen wat er wordt verstaan onder ‘essentiële reden’ en wat je moet doen om aan te tonen dat je om op een essentiële reis dient te vertrekken. 

Voor niet-essentiële reizen heeft deze beslissing van de overheid mogelijk ook een impact op je verzekering voor dringende zorgen buitenland, afhankelijk van de datum van je vertrek:

  • Was je al vertrokken vóór 27/01/2021? Je blijft verzekerd tijdens je verblijf via je Europese ziekteverzekeringskaart of gelijkwaardig document EN je behoudt alle voordelen van onze dienst ‘Dringende zorgen in het buitenland’, als je aan de gebruikelijke voorwaarden voldoet.

Opgepast: de verzekering Dringende verzorging in het buitenland dekt maximum een periode van 3 maanden vanaf je eerste verzorging.

  • Vertrek je vanaf 27/01/2021 en kan je geen bewijs van essentiële reden voorleggen? Je blijft wel de basisverzekering behouden vanuit de verplichte verzekering aan de hand van je Europese ziekteverzekeringskaart of een gelijkwaardig document.

Ben je in dit geval naar een land vertrokken met een specifiek document met een beperkte tijdsduur (bv. verblijf in Marokko met een BM111), dan zal een verlenging niet mogelijk zijn en zal de verzekering sowieso stoppen op de einddatum van het document.

Bepaalde diensten en terugbetalingen van Mediphone assist zullen echter kunnen geweigerd worden en bepaalde verhoogde terugbetalingen (aanvulling tot 75% of 100%) worden mogelijk niet toegepast.

Ben je niet zeker of de regio waar je naartoe trekt veilig is? Dan kan je best informeren bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Door het coronavirus werd ik verplicht om langer in mijn hotel te blijven in het buitenland. Ik werd niet opgenomen in een ziekenhuis en kreeg geen medische verzorging. Krijg ik die kosten voor mijn langer verblijf terugbetaald via het ziekenfonds? 

Neen, omdat het niet gaat om medische verzorging in het buitenland, worden die kosten niet terugbetaald.

Ziekenfonds

Mijn medisch akkoord moet verlengd worden maar mijn afspraak bij de arts(-specialist) voor de verlengingsaanvraag is geannuleerd/uitgesteld omwille van de coronamaatregelen. Wat nu?

Om de artsen wat meer ruimte te geven werden de meeste medische akkoorden automatisch met 2 tot 6 maanden verlengd.

Vb: jouw medisch akkoord liep tem 11/10/2020 -> Dan werd dit nu automatisch verlengd tem 10/12/2020. Je krijgt hiervan geen nieuwe bevestiging toegestuurd maar kan dit steeds raadplegen in het online overzicht van uw medische akkoorden via Mijn OZ. Als je dan nu de verlengingsaanvraag bezorgt dan zal die starten vanaf 11/12/2020 (in plaats van vanaf 12/10/2020).

Liep je medisch akkoord eerder af dan 13/02/2020? Dan neem je best telefonisch contact op met jouw arts. De akkoorden die afliepen voor deze datum vallen namelijk niet onder deze regeling. Jouw arts kan de verlengingsaanvraag elektronisch rechtstreeks naar ons doorsturen zodat wij verder het nodige voor je kunnen doen.

Arbeidsongeschiktheid (AO)

Voor al jouw vragen omtrent arbeidsongeschiktheid in tijden van het coronavirus verwijzen wij je graag door naar onze specifieke pagina omtrent arbeidsongeschikteid.

 

Hospitalia

Als ik thuis in quarantaine moet blijven, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen? 

De hospitalisatieverzekering kan hierin niet tussenkomen.

Als ik in het ziekenhuis in quarantaine moet blijven, komt mijn hospitalisatieverzekering dan tussen? 

Ja, de quarantaine in een ziekenhuis geldt als een ziekenhuisopname en valt dus onder de hospitalisatieverzekering.

Wat als mijn opname is uitgesteld waardoor de verzorging die ik genoten heb vóór de oorspronkelijke opnamedatum niet meer binnen de vastgelegde termijn voor terugbetaling valt?

In dat geval kan een afwijking worden aangevraagd rekening houdend met de initiële datum waarop de opname had moeten plaatsvinden en dit op basis van een bewijs afgeleverd door de arts of het ziekenhuis.

Wat als mijn nazorgen niet tijdig kunnen plaatvinden waardoor ze niet meer binnen de vastgelegde termijn voor terugbetaling vallen?

In geval van nazorg zoals o.a. kinesitherapie die buiten de voorziene periode van de nazorgen valt, kunnen er uitzonderlijk verlengingen toegestaan worden. De periode kan enkel verlengd worden mits verklaring van de zorgverlener.

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen. 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

Medicalia 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen via facturatie.recuperatie@oz.be

Dentalia 

In de huidige situatie is het voor mij moeilijk om mijn bijdrage voor deze verzekeringen te  betalen. Kan ik uitstel van betaling bekomen?

Verkeer je in financiële nood bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid, dan kan je een verzoek tot uitstel van betaling indienen. Bezorg ons hiervoor jouw schriftelijke aanvraag samen met een attest van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een attest van overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). Je kan ons dit per mail bezorgen. 

Hoe kan ik mijn facturen indienen?

Je kan deze facturen ook digitaal bezorgen, via Mijn OZ. Let er wel op dat je steeds een aanvraag voor tegemoetkoming bijvoegt. Dit document kan je downloaden bij het aanvragen van de tegemoetkoming.

Uiteraard mogen de facturen, mét een aanvraag voor tegemoetkoming, ook op papier bezorgd worden.

Verplaatsingen

Mag ik me verplaatsen?

Je moet maximaal thuis blijven om het contact met andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen maximaal te vermijden.

 

 

Mag ik mij als mantelzorger verplaatsen?

De Vlaamse overheid heeft een omzendbrief opgemaakt waarbij er richtlijnen worden gegeven rond COVID-19 voor mantelzorgers. In deze omzendbrief worden een aantal aandachtspunten meegegeven voor tijdens de bezoeken en worden ook een aantal tips/richtlijnen gegeven voor het huishouden.

 

Bijkomend krijgen we veel vragen van mantelverzorgers om een attest af te leveren als bewijs voor de politie met betrekking tot de noodzakelijke verplaatsingen in kader van hun mantelzorgtaken. In België is er geen attestatiesysteem zoals in Frankrijk. Daarom kunnen wij geen attesten afleveren.

 

De huidige wetgeving voorziet dat verplaatsingen voor het helpen van kwetsbare familieleden  altijd gerechtvaardigd is. Hieronder wordt verstaan: ouderen, mindervaliden, minderjarigen en andere kwetsbare personen.

 

Meer informatie kan je vinden via: