Dentalia Plus: tandverzekering

Tandverzekering: Dentalia Plus

Dentalia Plus is een betaalbare tandverzekering met een hoge terugbetaling voor het hele gezin. Goed nieuws voor iedereen dus. Of je nu blokjes, een stifttand of gewoon een tandvulling nodig hebt, je kan telkens rekenen op een hoge tegemoetkoming. Gedaan met afspraken uitstellen omwille van hoge kosten, vanaf nu kom je glimlachend bij de tandarts.

De slimme zetten voor een prachtig gebit

Aansluiting

 • tot en met de leeftijd van 64 jaar
 • geen medische vragenlijst, je medische voorgeschiedenis speelt dus geen rol
 • klant zijn van OZ501 (ziekenfondsafdeling van OZ)
 • in orde zijn met de bijdrage aanvullende diensten
 • aansluiting per gezin: verplicht voor alle gezinsleden per dossier, die niet gedekt zijn door een gelijkaardige verzekering voor tandzorgen.

Wachttijd

 • wachttijd van 6 maanden voor preventieve en curatieve tandverzorging
 • bij protheses, implantaten en orthodontie is de wachttijd 12 maanden
 • bij een ongeval kan je wachttijd geschrapt worden (op basis van aangifte)
 • bij overstap kan de wachttijd soms geschrapt of ingekort* worden

Betaling

 • per overschrijving of domiciliëring
  • overschrijving: halfjaarlijks
  • domiciliëring: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks

Terugbetaling

 • eerste aansluitingsjaar: tot € 350
 • tweede aansluitingsjaar: tot € 650
 • vanaf het derde aansluitingsjaar: tot € 1.250, waarvan € 1.050 voor orthodontie, parodontologie en de plaatsing van tandprotheses en -implantaten.

Stopzetten

 • kan op elk moment
 • opzegtermijn van 1 maand (gaat in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op verzending van het aangetekend schrijven)

Je brengt hiervoor de aanvraag tot aansluiting binnen samen met een attest waarop begin- en einddatum van de vorige verzekering en het soort dekking vermeld wordt. Er wordt dan bekeken of de wachttijd geschrapt of ingekort kan worden. 

1. Preventieve tandverzorging

Wanneer je minstens 1 x per jaar een bezoekje brengt aan je tandarts, kan die beginnende tandproblemen opsporen vóór ze erger worden en meteen aangepaste verzorging aanbieden.

Dentalia Plus betaalt 100% van de kosten terug voor: 

 • mondonderzoeken
 • verwijdering van tandsteen
 • verzegeling va groeven en putjes
 • alle raadplegingen
 • supplementen voor dringende raadplegingen 's avonds, tijdens het weekend en op feestdagen
 • profylactisch reinigen
 • bepaling van parodontale index (DPSI-index)

2. Curatieve tandverzorging

Dit zijn al dan niet dringende technische ingrepen die je mondgezondheid verbeteren, mocht die aangetast zijn. Bijvoorbeeld een tand trekken, kleine mondchirurgie, tanden vullen ...

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor: 

 • trekken van tanden
 • bewarende verzorging (bv. tandvulling)
 • mondradiologie
 • kleine mondchirurgie

3. Parodontologie

Binnen de parodontologie gaat de tandarts of parodontoloog na of je een tandvleesaandoening hebt en/of een aandoening aan de weefsels die rond de tanden en kiezen zitten. 

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor parodonotologie.

4. Orthodontie

Een afwijkende tandpositie? Dan is een orthodontische behandeling vaak aan de orde. Orthodontie kan problemen zoals vooruitstekende en scheefgegroeide tanden, een verkeerde positie van de kaak... corrigeren. 

Dentalia Plus betaalt 60% van de kosten terug voor orthodontie.

5. Protheses

Als je één of meer van je natuurlijke tanden verliest, kan je deze vervangen door een tandprothese. Een tandprothese is, in tegenstelling tot een implantaat, uitneembaar.

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor protheses. 

6. Implantaten

Wanneer er één of meerdere tanden moeten vervangen worden, kan dat door middel van implantaten. Een implantaat is een schroef die chirurgisch in het kaakbot wordt aangebracht als een soort kunstwortel. Die 'nieuwe' wortel dient dan als steun voor een prothese.

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor implantaten. 

* Je krijgt 80% terugbetaald als je in het voorafgaande kalenderjaar minstens één keer naar de tandarts geweest bent en daarvoor een terugbetaling hebt gekregen via de verplichte verzekering. Doe je dit niet dan krijg je slechts 50% terug.

Overzicht terugbetalingen


Preventief gedrag Geen preventief gedrag
Preventieve tandverzorging  100% 100%
Curatieve tandverzorging 80%* 50%
Parodontologie 80%* 50%
Orthodontie 60% 60%
Implantaten 80%* 50%
Prothesen 80%* 50%

* Je krijgt telkens 80% terugbetaald als je in het voorafgaande kalenderjaar minstens één keer naar de tandarts geweest bent en daarvoor een terugbetaling hebt gekregen via de verplichte verzekering. Doe je dit niet dan krijg je slechts 50% terug.

Maximumbedragen voor deze tegemoetkomingen

Hieronder zie je dat ook de jaarlijkse maximumbedragen van Dentalia Plus stijgen: in amper 3 jaar haal je het maximumbedrag van € 1.250 per jaar, waarvan max € 1.050 per verzekerde voor orthodontie, parodontologie en de plaatsing prothesen en implantaten (voor 1 juli was dit € 775). 


Vóór juli 2016 Vanaf 1 juli 2016 
Eerste aansluitingsjaar* € 250 € 350 
Tweede aansluitingsjaar € 500 € 650 
vanaf het derde jaar € 1.025 € 1.250
* Dit is een periode van 12 maanden te starten vanaf de eerste dag van de aansluiting


Vooraleer men kan genieten van de tegemoetkomingen van Dentalia Plus, dient men een wachttijd van 6 maanden te vervullen. Deze wachttijd begint te lopen op de aansluitingsdatum. De wachttijd wordt opgetrokken tot 12 maanden voor de terugbetaling van prothesen, implantaten en orthodontieverstrekkingen. Er zal afgeweken kunnen worden van de wachttijden van 6 en 12 maanden voor wie tot de datum van aansluiting al meer dan 12 maanden gedekt was door een gelijkaardige tandzorgverzekering.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen op het nummer 078 15 24 21 of via dentalia@oz.be.

Afhankelijk van de leeftijd waarop je aansluit bij de tandverzekering Dentalia Plus, verschillen de bijdragen per maand. Hier vind je een overzicht van de bijdragen:

Leeftijd Bijdrage per persoon per maand 2017
0 - 3 jaar Gratis
4 - 6 jaar € 2,97
7 - 17 jaar € 5,75
18 - 29 jaar € 6,58
30 - 44 jaar € 8,92
45 - 59 jaar € 12,57
60+ € 13,44

Tarieven geldig vanaf 01/01/2017.
Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 40 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Dentalia Plus 2017' voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor.

Je tegemoetkoming aanvragen

Wens je een tegemoetkoming van Dentalia Plus, bezorg je plaatselijk OZ kantoor het door je tandarts ingevulde en ondertekende tussenkomstdocument en een GVH (Getuigschrift voor Verstrekte Hulp) of gedetailleerde factuur.

Je kan gepersonaliseerde terugbetalingsformulieren voor Dentalia Plus opvragen in Mijn OZ.Vooraleer men kan genieten van de tegemoetkomingen van Dentalia Plus, dient men een wachttijd van 6 maanden te vervullen. Deze wachttijd begint te lopen op de aansluitingsdatum. De wachttijd wordt opgetrokken tot 12 maanden voor de terugbetaling van prothesen, implantaten en orthodontieverstrekkingen. Er zal afgeweken kunnen worden van de wachttijden van 6 en 12 maanden voor wie tot de datum van aansluiting al meer dan 12 maanden gedekt was door een gelijkaardige tandzorgverzekering.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen op het nummer 078 15 24 21 of via dentalia@oz.be.

Dentalia Plus en OZ

Om aan te sluiten bij de tandverzekering Dentalia Plus, moet je ook klant zijn van OZ501. Nog geen OZ501 klant? Dat is in 1-2-3 geregeld!

Hoe sluit je aan bij Dentalia Plus?

OZ vindt het belangrijk om jou bewust en met kennis van zaken te laten kiezen voor een bepaalde verzekering. Daarom vind je alle informatie en nodige documenten in verband met onze verzekeringen terug op onze website. 

Wil je aansluiten bij Dentalia Plus? Dat is heel eenvoudig. Print een aansluitingsformulier af en volg volgende stappen:

 1. Kleef een kleefbriefje van OZ.
 2. Vul in de tabel de volgende gegevens in van alle gezinsleden die mee aansluiten1 : voornaam, naam, geboortedatum en geslacht.
 3. Vul de vragen van de behoefteanalyse in.
 4. Vul daarna volgend stuk in: Je hebt geen contact gehad met een adviseur van het ziekenfonds, waarbij de vragenlijst werd doorgenomen.
 5. Dateer het formulier en onderteken het.
 6. Daarna doe je alles op de post of breng je de papieren binnen bij je plaatselijk kantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor kan je vinden via onze kantorenzoeker. Heb je toch liever dat we even samen met jou het formulier overlopen? Dan kan je terecht in je plaatselijk OZ kantoor. Of vraag een afspraak voor een thuisbezoek.

Je ontslag indienen

Wil je niet langer verzekerd zijn via Dentalia Plus? Je kan altijd jouw tandverzekering stopzetten. Het ontslag treedt in werking mits naleving van een opzegtermijn van minimum 1 maand, die begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van het aangetekende schrijven of afgifte op kantoor van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.1 Dentalia is een gezinsverzekering. De aansluiting is verplicht voor alle leden van het gezin (titularis en personen ten laste) die niet verzekerd zijn door een gelijkaardige verzekering voor tandzorgen.

Vooraleer men kan genieten van de tegemoetkomingen van Dentalia Plus, dient men een wachttijd van 6 maanden te vervullen. Deze wachttijd begint te lopen op de aansluitingsdatum. De wachttijd wordt opgetrokken tot 12 maanden voor de terugbetaling van prothesen, implantaten en orthodontieverstrekkingen. Er zal afgeweken kunnen worden van de wachttijden van 6 en 12 maanden voor wie tot de datum van aansluiting al meer dan 12 maanden gedekt was door een gelijkaardige tandzorgverzekering.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen op het nummer 078 15 24 21 of via dentalia@oz.be.

 • Waarom worden de maximumbedragen gewijzigd in het midden van het jaar?

  OZ streeft er continu naar om voor onze klanten een concurrentieel product in de markt te hebben.  

 • Worden de bijdragen nog aangepast in 2016 nu de maximumbedragen stijgen?

  Neen, de bijdragen worden dit jaar niet meer aangepast.
 • Ik heb mij minder dan 6 maanden geleden aangesloten. Moet ik opnieuw een wachttijd doorlopen vanaf 1 juli?

  Neen, dat is niet nodig! De nieuwe maximumbedragen hebben geen invloed op je wachttijd.

 • Ik heb in de voorbije maanden kosten terugbetaald gekregen, beperkt tot de vorige maximumbedragen. Zal ik voor deze kosten nog een extra tegemoetkoming ontvangen?

  Neen, want de verhoging van de maximumbedragen geldt voor de prestaties van je tandzorgkosten vanaf 1/7/2016.

 • Ik dien kosten in na 1 juli met prestatiedatum tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016. Welke tegemoetkoming kan ik verwachten?

  Je kan maximaal tegemoetkomingen verwachten die gelijk zijn aan de maximumbedragen geldig tot en met 30/6/2016.
 • Ik dien kosten in na 1 juli met prestatiedatum vóór 1 januari 2016 (2015 of ouder). Welke tegemoetkoming kan ik verwachten?

  Je kan maximaal tegemoetkomingen verwachten die gelijk zijn aan de maximumbedragen geldig tot en met 30/6/2016.
 • Ik heb dit jaar al wat kosten gehad voor tandverzorging. Daardoor had ik de vorige maximumbedragen al bereikt, heb ik nu nog recht op extra tegemoetkoming?

  Ja, vanaf 1/7/2016 gelden voor jou de nieuwe maximumbedragen. Je kan vanaf die datum opnieuw tegemoetkomingen ontvangen tot je het nieuwe maximumbedrag bereikt en dit voor tandzorgkosten vanaf 1/7/2016.
 • Ik ben klant bij een ander ziekenfonds en heb daar een tandverzekering die lagere maximumbedragen hanteert. Ik word klant bij OZ op 1 juli 2016 en sluit ook aan bij Dentalia Plus. Zal ik een tegemoetkoming ontvangen die rekening houdt met de nieuwe maximumbedragen?

  Het kan dat je meteen een tegemoetkoming ontvangt die rekening houdt met de nieuwe maximumbedragen. Hiervoor moet je bij je aanvraag tot aansluiting een attest binnen brengen waarop de begin- en einddatum van je verzekering en het soort dekking vermeld wordt. Er wordt dan bekeken of de wachttijd geschrapt of ingekort kan worden.  Als dat niet het geval is, heb je een wachttijd van 6 maanden voor u tegemoetkomingen kan ontvangen en 12 maanden voor je tegemoetkomingen kan ontvangen voor protheses, orthodontie en parodontologie.
 • Ik wil slechts één persoon van mijn gezin aansluiten, kan dat?

  Neen, je moet als titularis met je personen ten laste aansluiten. Behalve als je partner en/of je kinderen al een gelijkaardige verzekeringen hebben of aangesloten zijn bij een ander ziekenfonds. Voor bestaande klanten of klanten die voor 1/7/2016 hun contract getekend hebben, wijzigt er evenwel niets.

 Online aansluiten bij OZ

Online aansluiten bij OZ


 
 Afspraak vragen

Afspraak vragen

 
 Documenten downloaden

Documenten downloaden