OZ verzeker jezelf met Hospitalia en Dentalia

Forfait H

Voor een minimale bijdrage per maand kent Forfait H je een tegemoetkoming toe in de kosten die gedragen worden tijdens een ziekenhuisopname of een daghospitalisatie in België. Je ontvangt een forfaitair bedrag van € 12,35 per dag

Je kan ongeacht je leeftijd aansluiten zonder medische vragenlijst en bent verzekerd zonder franchise.Maandelijkse bijdrage in 2019
Leeftijd Hospitalia
-18 € 0,55
18 - 24 € 0,95
24 - 49 € 1,76
50 - 59 € 2,50
60+ € 5,92

Wil je meer weten over de samenstelling van deze bijdragen? Surf dan naar de website van 'MLOZ Insurance'.

Tarieven geldig vanaf 01/01/2019.
Let op! Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 46 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Hospitalia Forfait H 2019' voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor.

 

Maandelijkse bijdrage in 2016
Leeftijd Hospitalia
-18 € 0,55
18 - 24 € 0,95
24 - 49 € 1,76
50 - 59 € 2,50
60+ € 5,91
Tarieven geldig vanaf 01/01/2016.
Let op! Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 46 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Hospitalia Forfait H 2016' voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor.

 

Maandelijkse bijdrage in 2016
Leeftijd Hospitalia
-18 € 0,55
18 - 24 € 0,95
24 - 49 € 1,76
50 - 59 € 2,50
60+ € 5,91
Tarieven geldig vanaf 01/01/2016.
Let op! Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 46 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Hospitalia Forfait H 2016' voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor.

 Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Forfait H en OZ

Een uitstekende verzekering van je gezondheid? Dat betekent niet alleen een prima hospitalisatieverzekering, maar ook een slim ziekenfonds.

Het is immers interessant dat je ziekenfonds en je hospitalisatieverzekering op elkaar zijn afgestemd.

Om aan te sluiten bij Forfait H, moet je ook klant zijn van OZ501. Nog geen OZ501 klant? Dat is in 1-2-3 geregeld!

Aansluiten bij Forfait H

Aansluiten bij Forfait H kan altijd, ongeacht je leeftijd.

Wil je aansluiten of heb je vragen? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur of ga langs bij je plaatselijk OZ kantoor.

Je ontslag indienen

Wil je niet langer verzekerd zijn via Hospitalia? Je kan altijd jouw verzekering stopzetten. Het ontslag treedt in werking mits naleving van een opzegtermijn van minimum 1 maand, die begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van het aangetekende schrijven of afgifte op kantoor van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.