OZ Hospitalie Plus verzeker jezelf

Hospitalisatieverzekering: Hospitalia Plus

Kies met de uitgebreide hospitalisatieverzekering Hospitalia Plus voor een gerust gevoel bij het praktische en financiële aspect van een ziekenhuisopname. Schrijf je via het ziekenfonds OZ501 in voor de hospitalisatieverzekering Hospitalia Plus om je gezondheid uitstekend te verzekeren.

Hospitalisatieverzekering Hospitalia Plus in een notendop:

 • Het comfort van een eenpersoonskamer
 • Terugbetalingen zonder jaarlijks grensbedrag
 • Zonder franchise in de meeste ziekenhuizen
 • Geldt ook bij dagopname
 • Dagvergoedingen tot € 360 in het buitenland
 • Terugbetalingen tot 300% van de erelonen
 • Waarborg Zware Ziektes

De hospitalisatieverzekering Hospitalia Plus dekt een groot aantal ziekenhuiskosten zonder jaarlijks grensbedrag en zonder franchise in de meeste ziekenhuizen(1). Je kan rekenen op een terugbetaling van de meeste kosten die de verplichte verzekering niet terugbetaalt.

Wat verstaan wij onder een groot aantal ziekenhuiskosten?

 • Je krijgt alle kamersupplementen tot maximum € 125 per dag terugbetaald
 • De meeste kosten voor geneesmiddelen, implantaten en prothesen die wettelijk ten laste van de patiënt vallen
 • De meeste remgelden, persoonlijke aandelen en forfaits die wettelijk ten laste van de patiënt vallen

Ook bij een daghospitalisatie biedt Hospitalia Plus je een uitgebreide terugbetaling van de factuur en wordt er nooit een franchise toegepast. 

Tijdens een ziekenhuisopname komt Hospitalia Plus bovendien ook tussen in de kosten voor een thuisoppas.

Zijn er ook medische kosten vóór of na je hospitalisatie? Dan betaalt Hospitalia Plus de meeste remgelden, 30 dagen vóór en 90 dagen na hospitalisatie, terug. 

Zelfs de kosten voor zware ziektes (kanker, MS, Alzheimer, Parkinson) worden terugbetaald tot € 7.000 per jaar.

Moet je in het buitenland overnachten in het ziekenhuis? Ook hier komt Hospitalia Plus tussen met dagvergoedingen tot € 360.

 


 

(1) Er wordt een franchise van 150 euro per meerdaagse ziekenhuisopname toegepast in geval van een verblijf in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis dat ereloonsupplementen van meer dan 200% aanrekent in vergelijking met het overeenkomstentarief. De lijst van ziekenhuizen die meer dan 200% ereloonsupplementen aanrekenen kan je raadplegen via www.ziekenhuizenvrijstelling.be

Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

De prijs van de hospitalisatieverzekering verschilt naar gelang de leeftijd van de verzekeringsnemer. Bekijk hier het overzicht:

Maandelijkse bijdrage in 2017
Leeftijd Hospitalia(1)
Bijkomende bijdrage HospitaliaPlus(2) Hospitalia Plus(1+2)
-18 € 4,07 € 1,57 € 5,64
18 - 24 € 5,29 € 1,82 € 7,11
25 - 49 € 11,31 € 7,07 € 18,38
50 - 59 € 13,95 € 8,62 € 22,57
60+ € 30,16 € 10,44 € 40,60

Tarieven geldig vanaf 01/01/2017.
Let op! Er gelden verhoogde bijdragen voor wie inschrijft vanaf de leeftijd van 46 jaar. Raadpleeg de 'Algemene voorwaarden Hospitalia 2017' voor meer info of neem contact op met je plaatselijk OZ kantoor.

Je tegemoetkoming aanvragen

Wens je een tegemoetkoming van Hospitalia Plus, bezorg je plaatselijk OZ kantoor het ingevulde tussenkomstdocument en je originele ziekenhuisfactuur.

Je kan gepersonaliseerde terugbetalingsformulieren opvragen in Mijn OZ.Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.Hospitalia Plus en OZ

Een uitstekende verzekering van je gezondheid? Dat betekent niet alleen een prima hospitalisatieverzekering, maar ook een slim ziekenfonds.

Het is immers interessant dat je ziekenfonds en je hospitalisatieverzekering op elkaar zijn afgestemd.

Om aan te sluiten bij Hospitalia Plus, moet je klant zijn van het ziekenfonds OZ501. Nog geen OZ501 klant? Dat is in 1-2-3 geregeld.

Hoe sluit je aan bij Hospitalia Plus?

OZ vindt het belangrijk om jou bewust en met kennis van zaken te laten kiezen voor een bepaalde verzekering. Daarom vind je alle informatie en nodige documenten in verband met onze verzekeringen terug op onze website. Wil je aansluiten bij Hospitalia Plus? Dat is heel eenvoudig. Print een aansluitingsformulier af en volg volgende stappen:

 1. Kleef een kleefbriefje van OZ.
 2. Vul in de tabel de volgende gegevens in van alle gezinsleden die mee aansluiten: voornaam, naam, geboortedatum en geslacht (1)
 3. Vul de vragen van de behoefteanalyse in. Ben je al aangesloten bij Dentalia Plus en/of Medicalia dan hoef je de vragen over die producten niet in te vullen.
 4. Vul daarna volgend stuk in: 'Je hebt geen contact gehad met een adviseur van het ziekenfonds, waarbij de vragenlijst werd doorgenomen'.
 5. Dateer het formulier en onderteken het.
 6. Kies je voor één van de Hospitalia verzekeringen? Vul dan ook per gezinslid dat mee aansluit een medische vragenlijst in, die je ondertekent en dateert.
 7. Daarna doe je alles op de post of breng je de papieren binnen bij je plaatselijk kantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor kan je vinden via onze kantorenzoeker. Heb je toch liever dat we even samen met jou het formulier overlopen? Dan kan je terecht in je plaatselijk kantoor. Of maak een afspraak voor een thuisbezoek.

Je kan bij Hospitalia Plus aansluiten tot en met 65 jaar.

Via je online kantoor kan je gepersonaliseerde formulieren invullen. Vergeet de formulieren niet te ondertekenen. Je kan ze opsturen naar of afgeven bij je plaatselijk OZ kantoor.

Hospitalia Plus voorziet een tegemoetkoming in het kader van de waarborg zware ziektes. Voor deze toekenning dien je een aanvraagdocument in te dienen bij je plaatselijk OZ kantoor.

Je ontslag indienen

Wil je niet langer verzekerd zijn via Hospitalia? Je kan je verzekering altijd stopzetten. Het ontslag treedt in werking mits naleving van een opzegtermijn van minimum 1 maand, die begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van het aangetekende schrijven of afgifte op kantoor van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Overschakelen van Hospitalia Continuïteit naar Hospitalia Plus

Wens je over te schakelen van Hospitalia Continuïteit naar Hospitalia Plus, onderteken dan binnen de 6 maanden na het beëindigen van je verzekering via je werkgever, een aansluitingsformulier Hospitalia Plus. Zo behoud je alle voordelen van Hospitalia Continuïteit. 

 


 

(1) Hospitalia Plus is een gezinsverzekering. De aansluiting is verplicht voor alle leden van het gezin (titularis en personen ten laste) die niet verzekerd zijn door een gelijkaardige verzekering voor Hospitalisatie.

Ben je 65 of ouder dan heb je nog steeds de mogelijkheid om aan te sluiten bij het standaardpakket Hospitalia

Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.


 Online aansluiten bij OZ

Online aansluiten bij OZ


 
 Afspraak vragen

Afspraak vragen

 
 Documenten downloaden

Documenten downloaden