Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering: bijstand Hospitalia Assist

Ziekenhuisopnames worden steeds korter. En daarmee wordt in alle rust thuis herstellen belangrijker. Wie een hospitalisatieverzekering Hospitalia Medium of Hospitalia Plus bij OZ heeft, kan rekenen op extra dienstverlening vóór, tijdens of na je ziekenhuisopname of bij zware ziekte.

Hospitalia Assist in een notendop:

 • Hulp bij huishoudelijke taken.
 • Oppas- en pedagogische hulp voor kinderen.
 • Oppas huisdieren.
 • Nachthulp voor alleenstaanden.
 • Bijstand voor ziekenvervoer.
 • Psychologische bijstand.

Interesse? Deze bijstand hoort bij onze hospitalisatieverzekeringen Hospitalia Medium en Hospitalia Plus.

Ontdek onze hospitalisatieverzekeringen

Liever persoonlijk advies? Maak een afspraak.

Hospitalia Assist biedt je extra comfort. Moet jij of je kind thuis herstellen na een opname? Dan kan je rekenen op een uitgebreide bijstand.

Diensten en terugbetaling

Er is keuze uit 4 categorieën met verschillende diensten en aparte subplafonds:

Type bijstand Subplafond Algemeen plafond
Transport/vervoer
 • Vervoer van derden.1
 • Vervoer van huisdieren.2
 • Levering geneesmiddelen.
 • Levering maaltijden.
 • Taxi/niet-dringend vervoer.
 • Maximaal € 250 per gebeurtenis en met maximaal € 125 per rit.
Hulp/oppas
 • Huidieren.2
 • Minderjarige kinderen.
 • Thuishulp.3
 • Pedagogische ondersteuning.
 • Ziekenoppas.4
 • Maximaal 5 interventies naar keuze.5
 • Uitzondering: ziekenoppas enkel de 1ste nacht na opname
Psychologische bijstand
 • Psycholoog
Maximaal € 500 voor:
 • 1ste consult online
 • 3 fysieke raadplegingen
 • 3 telefonische opvolgingen
Bijkomende assistentie
 • Telefonische assistentie.
 • Administratieve hulp bij niet-dringende opname.6
 • Geen plafond.

1 Bijvoorbeeld: (klein)kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar naar school moeten
2 Enkel honden en katten
3 Poetsen, strijken en maaltijden maken. Enkel thuishulp georganiseerd door Hospitalia Assist ten gevolge van de opname komt in aanmerking. Kosten van een reeds lopend contract voor thuishulp worden niet terugbetaald
4 Enkel bij dagopname, niet bij meerdaagse opnames. Enkel voor een alleenstaande, de nacht na de opname (max. 12u van 19u ‘s avonds - 8u ‘s ochtends), zonder verpleegkundige verzorging.
5 Min. 4u en max. 8u per interventie tussen 8u ‘s ochtends en 19u ‘s avonds. Voor pedagogische ondersteuning: max. 5 sessies van min. 2u en max 4u thuis + overige uren (max 20u extra) mogelijk via videoconference. Niet mogelijk op zon- en feestdagen.
6 Bijvoorbeeld het reserveren van een kamer, het aanvragen van vervoer heen- en terug ...

Belangrijk: Hospitalia Assist betaalt alleen de diensten die via OZ geleverd of georganiseerd worden terug.

Wanneer kan ik gebruik maken van de diensten?

Je kan tot 180 dagen na je opname gebruik maken van de diensten of gedurende de periode dat de Waarborg Zware Ziekte toegekend werd.

Het overzicht hieronder geeft aan wanneer je op welke dienst beroep kan doen:


Voor Tijdens Na
 • Vervoer naar opname.
 • Telefonische assistentie.
 • Administratieve hulp bij niet-dringende opname.
 • Thuishulp.
 • Kinderopppas.
 • Oppas van huisdieren.
 • Vervoer van derden.
 • Vervoer van dieren.
 • Pedagogische ondersteuning.
 • Psychologische bijstand.
 • Telefonische assistentie.
 • Administratieve hulp bij niet-dringende opname.
 • Thuishulp.
 • Kinderopppas.
 • Oppas van huisdieren.
 • Vervoer van derden.
 • Vervoer van dieren.
 • Pedagogische ondersteuning.
 • Psychologische bijstand.
 • Telefonische assistentie.
 • Administratieve hulp bij niet-dringende opname.
 • Ziekenoppas 1ste nacht na opname.
 • Levering van maaltijden.
 • Levering van geneesmiddelen.
 • Niet-dringend vervoer van de verzekerde.

Meer info

Specifieke informatie over de dienst Hospitalia Assist kan je raadplegen in de algemene voorwaarden Hospitalia Medium of de algemene voorwaarden Hospitalia Plus.


Je kan beroep doen op Hospitalia Assist in geval van een dagopname, meerdaagse opname, thuisbevalling* of zware ziekte op voorwaarde dat de gebeurtenis gedekt wordt door Hospitalia Medium of Hospitalia Plus.

Voor bevallingen in het ziekenhuis kan Hospitalia Assist enkel aangevraagd worden voor uitzonderlijke situaties.

Beschikbaar in België

De bijstand van Hospitalia Assist is enkel geldig in België. Dus ook voor een terugbetaalbare opname in het buitenland kan je er dus beroep op doen bij je terugkeer in België.

Tijdige aanvraag is noodzakelijk

Belangrijk is dat je ten laatste 30 dagen ná je opname* contact opneemt met Hospitalia Assist op het nummer 02 560 47 86 (zelfs al is dit enkel om je kenbaar te maken, zonder effectieve reservatie van een dienst). Zo niet, dan zal je geen recht meer hebben op de assistentie.

Uitzondering: bij een toekenning van de Waarborg Zware Ziekte kan je de dienst Hospitalia Assist aanvragen gedurende de looptijd van het akkoord dat je kreeg van de Medisch Adviseur van Hospitalia.


Je gezondheid verzeker je met een betrouwbare hospitalisatieverzekering. Om aan te sluiten bij Hospitalia Medium of Hospitalia Plus, moet je klant zijn bij OZ. Ben je dat nog niet? Dan kan je dat nu in 1-2-3 regelen.

Al klant? Dan kan je op 3 manieren bij Hospitalia Medium of Hospitalia Plus aansluiten.

Online

Weinig tijd? Dat snappen we. Als klant van OZ kan je heel eenvoudig online bij Hospitalia Medium aansluiten. Neem de aanvraag comfortabel vanuit je zetel thuis door.

Online aansluiten

Persoonlijk

Graag nog een woordje uitleg? We zijn er voor je. Plan je bezoek aan een van onze kantoren in jouw buurt.

Maak een afspraak

In de brievenbus

Download het aansluitingsformulier en de medische vragenlijst en vul ze in. Vergeet niet om alle gezinsleden die mee aansluiten te vermelden. Nadien bezorg je de ondertekende formulieren, al dan niet met de post, aan je OZ kantoor of drop je ze in een OZ brievenbus.

Tip: met een kleefbriefje van het OZ op je formulieren, kunnen we ze meteen aan je dossier linken!