In november zijn we gesloten op maandag 1 en van donderdag 11 t.e.m. zaterdag 13 november.  Op Mijn OZ kan je 24/7 terecht. Je mag alle documenten en attesten in de OZ brievenbus stoppen. Deze wordt dagelijks geledigd.
Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering : Optie waarborg zware ziekten

Word je ernstig ziek? Dan kunnen de medische kosten oplopen, ook buiten een ziekenhuisopname. Met de optie waarborg zware ziekten, een uitbreiding op je hospitalisatieverzekering via OZ, ben je daartegen beschermd. Je krijgt elk jaar tot € 7.000 extra voor medische kosten die verbonden zijn aan een erkende zware ziekten (1).

Waarborg zware ziekten in een notendop:

 • Al vanaf € 0,30 per maand.
 • Optioneel bij onze hospitalisatieverzekeringen.
 • Medische kosten buiten ziekenhuisopname.
 • Behandeling 31 erkende zware ziekten (1).
 • Tot € 7.000 per jaar terugbetaald.
 • Instap tot en met 65 jaar.

Interesse? Deze waarborg hoort bij onze hospitalisatieverzekeringen Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus.

Ontdek onze hospitalisatieverzekeringen

Liever persoonlijk advies? Maak een afspraak.

De verzekeringen Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus kan je uitbreiden met een optie waarborg zware ziekten. Daarmee krijg je een extra tussenkomst tot € 7000 per jaar voor medische kosten, buiten een ziekenhuisopname, om een van de 31 erkende zware ziekten(1) te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse controle bij de huisarts, dagelijkse medicatie en consultaties bij de specialist.

Terugbetalingen medische kosten

Hieronder een opsomming van de kosten waarvoor de waarborg zware ziekten een tussenkomst biedt:

 • remgeld en supplement (tot 100% van het overeenkomstentarief) voor heel wat raadplegingen
 • farmaceutische kosten (na tussenkomst van de verplichte verzekering)
 • haarprothesen (op medisch voorschrift en na tussenkomst van de verplichte verzekering)
 • huur van medisch materiaal

Krijg je na je aansluiting bij je hospitalisatieverzekering een van de 31 zware ziekten(1) en heb je geen waarborg zware ziekten? Dan zullen bepaalde ambulante kosten enkel in aanmerking komen voor terugbetaling in de periode vóór of na een ziekenhuisopname, afhankelijk van de verzekering die je gekozen hebt.

Meer weten? Raadpleeg de algemene voorwaarden Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus.


(1)

 • Kanker
 • Leukemie
 • Ziekte van Parkinson
 • Ziekte van Hodgkin
 • Ziekte van Alzheimer
 • Aids
 • Tuberculose
 • Multiple sclerose
 • Amyotrofische laterale sclerose
 • Cerebrospinale meningitis
 • Poliomyelitis
 • Progressieve spierdystrofie
 • Encephalitis
 • Tetanus
 • Mucoviscidose
 • Ziekte van Crohn
 • Brucellose
 • Levercirrose ingevolge hepatitis
 • Sclerodermie met aantasting van de organen
 • Diabetes type I
 • Rectocolitis ulcerosa
 • Ziekte van Pompe
 • Malaria
 • Typhus exanthematicus
 • Typhoïde en paratyphoïide aandoeningen
 • Difterie
 • Cholera
 • Miltvuur
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jacob
 • Nierinsufficiëntie, waardoor men niet zonder dialyse kan
 • Orgaantransplantatie (m.u.v. hoornvlies- en huidtransplantatie)

Tarieven per leeftijd

Vanaf 01/01/2021 gelden de volgende tarieven op maandbasis:

Leeftijdsgroepen Premie waarborg zware ziekten*
0 -17 jaar € 0,30 
18 - 24 jaar € 0,37 
25 - 49 jaar  € 0,95 
50 - 59 jaar  € 1,16 
60 jaar en ouder  € 2,12 


* premie voor de waarborg zware ziekte bovenop de premie Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus. Op deze premie is géén leeftijdstoeslag van toepassing.

Aanvang en looptijd

Startdatum van de aansluiting en wachttijd
De aansluiting bij de waarborg start de eerste dag van de maand nadat we je aanvraag tot aansluiting en je volledig ingevulde medische vragenlijst hebben ontvangen. Tenzij je voordien al verzekerd was door een gelijkaardige waarborg voor zware ziektes, geldt een wachttijd van 6 maanden vanaf de aansluitingsdatum. Kreeg je al een diagnose van één van de zware ziektes op de lijst op een datum vóór de aansluiting bij de waarborg, dan zal er voor die ziekte geen waarborg aangevraagd kunnen worden, en bijgevolg geen extra tussenkomst mogelijk zijn. De waarborg blijft wel gelden voor de andere ziektes op de lijst.   

Akkoord medisch adviseur
Wie aangesloten is bij de waarborg zware ziekte en effectief te maken krijgt met een van de 31 ziekten, kan de waarborg aanvragen bij onze medisch adviseur. Dat doe je door het formulier ‘Aanvraag voor een toekenning van de waarborg zware ziektes’, samen met een recent medisch attest van de behandelende arts met vermelding van de aard van de ziekte en de datum van diagnose ter goedkeuring aan een medisch adviseur voor te leggen. Deze aanvraag kan alleen doorgaan als de diagnose na de datum van aansluiting bij de waarborg gesteld werd.

Verlening van het akkoord
Bij een gunstig advies van de medisch adviseur, wordt een akkoord voor een periode van één jaar (2) toegekend. De periode kan telkens met één jaar, al dan niet aaneensluitend, verlengd worden voor dezelfde ziekte. Dit gebeurt op basis van een medisch attest van de behandelende arts waaruit blijkt dat er nog kosten zijn in verband met de ziekte. Om de startdatum van het akkoord te bepalen (alsook voor de verlenging), wordt maximaal 6 maanden teruggegaan (vertrekkende van de ontvangstdatum van de aanvraag).

Tegemoetkoming aanvragen
Kreeg je een akkoord? Je kan de bewijsstukken van je kosten indienen samen met het aanvraagformulier ‘tegemoetkomingsaanvraag Hospitalia’.

Leeftijdsgrens

Om te kunnen aansluiten bij de waarborg zware ziekten, mag de leeftijdsgrens van 65 jaar niet overschreden zijn op datum van aansluiting.

Meer weten? Raadpleeg de algemene voorwaarden Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus.

Tegemoetkoming aanvragen

Een tegemoetkomingsaanvraag regel je heel gemakkelijk online of kan je per post of op een plaatselijk kantoor bezorgen.

Opgelet, getuigschriften dienen altijd origineel bezorgd te worden. Alle andere bewijsstukken kan je eenvoudig online bezorgen. Download de aanvraag rechtsboven op deze pagina en vul ze in. Laad nadien je tegemoetkomingsaanvraag, samen met de bewijsstukken op in Mijn OZ.


(2) Voor 6 zware ziektes wordt de duur van het akkoord onmiddellijk toegekend voor een periode van 5 jaar in plaats van voor 1 jaar: ziekte van Alzheimer, AIDS, amyotrofe laterale sclerose, progressieve spierdystrofie, mucoviscidose en slerodermie met orgaanaantasting. Voor deze aandoeningen kan het akkoord eveneens verlengd worden per periode van 5 jaar voor dezelfde ziekte, al dan niet aaneensluitend.