Verzeker jezelf met Medicalia

Medicalia

Kies voor Medicalia, de nieuwste verzekering van OZ. Zo bescherm je jezelf tegen hoge kosten voor medische verzorging buiten een ziekenhuisopname. Gedaan met het uitstellen van consultaties, onderzoeken, een nieuwe bril of een hoorapparaat! 

Onze verzekering voor ambulante zorg Medicalia in het kort:

 • terugbetalingen tot € 1500 per persoon per aansluitingsjaar
 • extra tegemoetkomingen voor een groot aantal medische kosten waarvoor je niet in het ziekenhuis verblijft:
  • 75% van de remgelden van consultaties en technische verstrekkingen
  • 75% van het betaald bedrag (max. € 600 per aansluitingsjaar) voor alternatieve therapieën waarvoor je geen terugbetaling krijgt van de verplichte ziekteverzekering, bv. raadplegingen logopedie, osteopathie, psychologie enz.
  • 75% van het betaald bedrag (max. € 600 per aansluitingsjaar) voor hoorapparaten en oogzorg zoals brillenglazen, contactlenzen, laserbehandeling ...
 • geboortepremie van € 250 per aangesloten pasgeborene
 • geen medische vragenlijst nodig
 • geen leeftijdsbeperking voor aansluiting
 • eenvoudige en overzichtelijke terugbetalingen

Ontdek hier hoe Medicalia je gezin extra kan beschermen.


Met onze verzekering voor ambulante zorg Medicalia geniet je van heel wat extra terugbetalingen bovenop de tussenkomsten van de verplichte ziekteverzekering en onze extra OZ Voordelen.

remgelden* van consultaties en onderzoeken 75% van het wettelijk bepaalde remgeld
alternatieve therapieën 75% van het betaald bedrag
max. € 600 per aansluitingsjaar
oogzorg en hoorapparaten 75% van de betaalde prijs
max. € 600 per aansluitingsjaar
geboorteforfait € 250 per baby

De terugbetalingen van Medicalia worden berekend op het bedrag dat je zelf nog betaalt na de tegemoetkoming van je ziekenfonds en/of de aanvullende verzekering, als deze van toepassing zijn.

Remgeld
Je krijgt 75% van het remgeld (bedrag dat je zelf betaalt na de tussenkomst van het ziekenfonds) van je raadplegingen en technische verstrekkingen bij je zorgverlener terugbetaald. De verstrekker moet wel erkend zijn door het RIZIV**.

Eventuele supplementen die je arts aanrekent bovenop het wettelijk bepaalde tarief worden niet meegerekend.

Tandzorg wordt niet terugbetaald door Medicalia. Hiervoor kan je de extra verzekering Dentalia Plus nemen.

Alternatieve therapieën
Er is een tegemoetkoming van 75% van het betaalde bedrag, met een maximum van € 600 per verzekerde per aansluitingsjaar. 

Volgende behandelingen komen in aanmerking: logopedie, homeopathie, diëtiek, ergotherapie, psychologie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur en orthopedagogie. De tegemoetkoming geldt enkel voor raadplegingen.

De behandeling moet door een erkende zorgverlener gegeven worden.

Oog- en gehoorverzorging
De tegemoetkoming voor oogzorg en hoorapparaten (behalve binnenoorprothesen en cochleaire implantaten) bedraagt 75% van de betaalde prijs. Ook voor dit gedeelte krijg je max. € 600 per persoon per aansluitingsjaar terug.

Onder oogzorg verstaan we corrigerende brilglazen, contactlenzen met dioptrie, laserbehandeling en keratotomie (krasjes). Voor monturen en zonnebrilglazen, al dan niet op sterkte, krijg je geen tussenkomst.

Geboorteforfait
Je krijgt een premie van € 250 bij de geboorte van je kindje, als je kindje ook aansluit bij Medicalia.

Je tegemoetkoming aanvragen

 • Om de terugbetaling van remgelden te verkrijgen, volstaat het om je doktersbriefje of getuigschrift voor verstrekte hulp binnen te brengen. Je ontvangt dan eerst de wettelijke terugbetaling. Eén keer per maand wordt automatisch de extra tegemoetkoming van Medicalia berekend en op je rekening gestort.
 • Wil je het geboorteforfait aanvragen? Vul dan zelf de tegemoetkomingsaanvraag volledig in en bezorg ze aan je OZ kantoor.
 • Voor alle andere tegemoetkomingen laat je de tegemoetkomingsaanvraag invullen en ondertekenen door de verstrekker. Vergeet ook niet om het formulier zelf te ondertekenen en voeg de nodige bijlagen toe:
  • paramedische zorg en alternatieve behandelingen: het originele betaalbewijs of een factuur
  • oogzorg en hoorapparaten: het originele betaalbewijs of een factuur en een medisch voorschrift (max. 12 maanden oud op de datum van de aankoop of behandeling)

75%van de betaalde prijs
max. € 600 per aansluitingsjaar

75%van de betaalde prijs
max. € 600 per aansluitingsjaar


* De eventuele ereloonsupplementen die de verstrekker aanrekent bovenop het wettelijk bepaalde remgeld worden niet vergoed door Medicalia.
** Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, instelling binnen de sociale zekerheid die onder meer de regels opstelt voor de terugbetaling van medische prestaties en geneesmiddelen en de tarieven ervan bepaalt.

De maandelijkse bijdrage is afhankelijk van je leeftijd. In dit overzicht vind je de bijdragen per categorie:

Maandelijkse bijdrage in 2017
Leeftijd Bedrag per persoon
0 - 6 jaar gratis
7 - 17 jaar € 13
18 - 29 jaar € 14,50
30 - 44 jaar € 15
45 - 59 jaar  € 23 
60+  € 39 

Tarieven geldig vanaf 01/04/2017.


Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Medicalia en OZ

Je gezondheid optimaal verzekeren? Dan combineer je een verzekering voor ambulante medische kosten best met een slim ziekenfonds.

Het is immers interessant dat je ziekenfonds en je extra gezondheidsverzekeringen op elkaar zijn afgestemd.

Om aan te sluiten bij Medicalia moet je klant zijn van het ziekenfonds OZ501. Nog geen OZ501 klant? Dat is in 1-2-3 geregeld!

Hoe sluit je aan bij Medicalia?

OZ vindt het belangrijk om jou bewust en met kennis van zaken te laten kiezen voor een bepaalde verzekering. Daarom vind je alle informatie en nodige documenten in verband met onze verzekeringen terug op onze website. 

Iedereen kan aansluiten bij Medicalia!

 • Er is geen leeftijdsbeperking, aansluiten kan op elke leeftijd.
 • Je hoeft geen medische vragenlijst in te vullen, je medische voorgeschiedenis speelt geen rol.
 • Je moet klant van OZ501 (ziekenfondsafdeling OZ) zijn en in orde met de bijdragen aanvullende diensten.
 • Een aansluiting bij Medicalia kan je niet combineren met Hospitalia Ambulant. Je kan wel overstappen van deze verzekering naar Medicalia.

Wil je aansluiten bij Medicalia? Dat is heel eenvoudig. Print een aansluitingsformulier af en volg volgende stappen:

 • Plak een kleefbriefje van OZ.
 • Vul in de tabel de volgende gegevens in van alle gezinsleden die mee aansluiten: voornaam, naam, geboortedatum en geslacht (1)
 • Vul de vragen van de behoefteanalyse in. Ben je al aangesloten bij Hospitalia (Plus) en/of Dentalia Plus dan hoef je de vragen over die producten niet in te vullen.
 • Vul daarna volgend stuk in: 'Je hebt geen contact gehad met een adviseur van het ziekenfonds, waarbij de vragenlijst werd doorgenomen'.
 • Dateer het formulier en onderteken het.
 • Doe het formulier op de post of breng het binnen in je plaatselijk OZ kantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor kan je vinden via onze kantorenzoeker. 

Heb je liever dat we even samen met jou het formulier overlopen? Dan kan je terecht in je plaatselijk kantoor. Of maak een afspraak voor een thuisbezoek.

Via Mijn OZ kan je gepersonaliseerde formulieren invullen. Vergeet de formulieren niet te ondertekenen.

Overstappen van Hospitalia Ambulant naar Medicalia

Ben je momenteel verzekerd via Hospitalia Ambulant en wens je aan te sluiten bij Medicalia? Volg dan dezelfde stappen als een aansluiting (zie hierboven), maar duid bovenaan op het formulier 'productwijziging' aan. 

Je verzekering stopzetten

Wil je niet langer aangesloten zijn bij Medicalia? Je verzekering stopzetten kan op elk moment. Je moet wel rekening houden met een opzegtermijn van minimum 1 maand. Deze maand begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van het aangetekend schrijven of afgifte op kantoor van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


(1) Medicalia is een gezinsverzekering. De aansluiting is verplicht voor alle leden van het gezin (titularis en personen ten laste) die niet verzekerd zijn door een gelijkaardige verzekering voor ambulante kosten.

Het gezin van Nele en Thomas
Nele en Thomas sluiten zich met hun gezin aan bij Medicalia. Zij betalen volgende bijdrage: Nele (32) en Thomas (34): € 15/maand per persoon. Amber (9): € 13/maand, Leon (5 jaar): € 0. Op jaarbasis betalen ze € 516. Maar wat krijgen ze hier nu voor terug? We leggen het uit in een voorbeeld:

De totale besparing van dit gezin bedraagt € 936,60 (t.o.v € 516 bijdragen)
= € 337,5 + € 9 + € 270 + € 150 + € 125,10 + € 45

Papa Thomas heeft bril met dioptrie 3 en gaat 1 keer per jaar op controle bij de oogarts.

Aankoop nieuwe brilglazen
Nieuwe brilglazen  € 500
OZ voordeel optie  € 50*
   = € 450
Tegemoetkoming Medicalia  75% van € 450 = € 337,50
Thomas betaalt zelf voor de brilglazen (€ 500 - € 50 - € 337,50)

€ 112,50


Consultatie bij de oogarts
Consultatie officieel honorarium € 25
Tussenkomst verplichte verzekering - € 13
Remgeld = € 12
Tegemoetkoming Medicalia 75% van € 12 = 9
Thomas betaalt zelf voor de consultatie (€ 25 - € 13 - € 9)

€ 3


Mama Nele is in behandeling bij een psycholoog voor een burn-out. Ze ging al 6 keer op consultatie.

Consultatie psycholoog
Consultatie geschat honorarium € 60
Tegemoetkoming Medicalia 75% van € 60 = 45
(voor 6 consultaties € 270)
Nele betaalt zelf voor de volledige behandeling (6 x (€ 60 - € 45))

€ 90


Dochter Amber heeft na een val op de hockey 5 sessies nodig bij de osteopaat.

Sessie osteopaat
OZ voordeel osteopathie € 50
OZ voordeel optie - € 10*
Tegemoetkoming Medicalia 75% van € 40 = € 30
(voor 5 sessies € 150)
Amber betaalt zelf voor de volledige behandeling (5 x (€ 50 - € 10 - € 30))

€ 50


Zoon Leon gaat 1 keer/week naar de logopedist en dit gedurende 30 weken.

Sessie logopedist
1 sessie officieel honorarium (30 min.)
€ 22,24
Tussenkomst verplichte verzekering
- € 16,68
Remgeld = € 5,56
Tegemoetkoming Medicalia 75% van € 5,56 = € 4,17
(voor 30 sessies € 125,10)
Leon betaalt voor de volledige behandeling van 30 sessies zelf (30 x (€ 22,24 - € 16,68 - € 4,17))

€ 41,70


Gezin samen gaat het gezin 10 keer naar de huisarts.

Consultatie huisarts
1 consultatie officieel honorarium € 25
Tussenkomst verplichte verzekering - € 19**
Remgeld = € 6
Tegemoetkoming Medicalia

75% van € 6 = € 4,5
(voor 10 consultaties € 45)

Het gezin betaalt voor 10 consultaties zelf (10 x (€ 25 - € 19 - € 4,50))

€ 15

* Voor OZ501 klanten in orde met de bijdragen aanvullende diensten
** Zonder globaal medisch dossier.
Dit prijsvoorbeeld is slechts een simulatie, dus enkel indicatief en op geen enkele manier bindend voor OZ. Het aanvullend voordeel voor optiek in dit voorbeeld is het maximum dat je per persoon per jaar kan krijgen. Voor osteopathie krijg je een tegemoetkoming van € 10 per sessie, met een maximum van € 100 per persoon per jaar. De tarieven die gehanteerd worden voor de officiële honoraria zijn deze voor geconventioneerde en/of geaccrediteerde zorgverleners van toepassing op 1/1/2017. Het kan dus zijn dat jouw zorgverlener daarboven nog supplementen aanrekent, die worden niet terugbetaald door Medicalia. De personen uit dit voorbeeld hebben geen recht op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkomingen zijn enkel van toepassing wanneer de bijdragen voor Medicalia betaald zijn en de wachttijd doorlopen is.


Jos (75) wil een hoorapparaat voor zijn gehoorproblemen
Hij sluit zich aan bij Medicalia, zijn bijdrage bedraagt € 19/maand = € 468. Maar wat krijgt hij hier nu voor terug? We leggen het uit in een voorbeeld:

De totale besparing voor Jos bedraagt € 733,51 (t.o.v € 468 bijdrage)
= € 600 + € 54 + € 79,51


Jos koopt een hoorapparaat

Aankoop hoorapparaat
Kostprijs hoorapparaat  € 1.600*
Tegemoetkoming Medicalia

75% van € 1.600 = € 1.200,
voor oogzorg en hoorapparaten is
de maximale tegemoetkoming € 600

Jos betaalt zelf voor zijn hoorapparaat

€ 1.000
(€ 1.600 - € 600)

 

Naar de huisarts voor kwaaltjes
Jos gaat ongeveer één keer per maand naar de huisarts voor allerlei kwaaltjes.

Consultatie bij de huisarts
1 consultatie officieel honorarium € 25
Tussenkomst verplichte verzekering - € 19**
Remgeld = € 6
Tegemoetkoming Medicalia 75% van € 6 = € 4,5
(voor 12 consultaties € 54)
Jos betaalt voor zijn 12 consultaties bij de huisarts zelf

€ 18
12 x (€ 25- € 19- € 4,5)

 

In behandeling voor rugproblemen
Jos gaat jaarlijks 18 keer naar de kinesist met zijn zwakke rug.

Consultatie kinesist
1 consultatie officieel honorarium € 22,26
Tussenkomst verplichte verzekering - € 16,37
Remgeld = € 5,89
Tegemoetkoming Medicalia 75% van € 5,89 = 4,42
(voor 18 consultaties € 79,51)
Jos betaalt zelf bij zijn kinesist voor 18 consultaties

€ 26,46
18 x (€ 22,26 - € 16,37 - € 5,89)

 

 

* Dit is een indicatie van de gemiddelde kostprijs voor een hoorapparaat. Dit kan erg variëren.
** Zonder globaal medisch dossier.
Dit prijsvoorbeeld is slechts een simulatie, dus enkel indicatief en op geen enkele manier bindend voor OZ. De tarieven die gehanteerd worden voor de officiële honoraria zijn deze voor geconventioneerde en/of geaccrediteerde zorgverleners van toepassing op 1/1/2017. Het kan dus zijn dat jouw zorgverlener daarboven nog supplementen aanrekent, die worden niet terugbetaald door Medicalia. De persoon uit dit voorbeeld heeft geen recht op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkomingen zijn enkel van toepassing wanneer de bijdragen voor Medicalia betaald zijn en de wachttijd doorlopen is.


 Online aansluiten bij OZ

Online aansluiten bij OZ


 
 Afspraak vragen

Afspraak vragen

 
 Documenten downloaden

Documenten downloaden