Medicalia

Medicalia

Kies voor Medicalia, de nieuwste verzekering van OZ. Zo bescherm je jezelf tegen hoge kosten voor medische verzorging buiten een ziekenhuisopname. Gedaan met het uitstellen van consultaties, onderzoeken, een nieuwe bril of een hoorapparaat! 

Onze verzekering voor ambulante zorg Medicalia in het kort:

 • terugbetalingen tot € 1500 per persoon per aansluitingsjaar
 • extra tegemoetkomingen voor een groot aantal medische kosten waarvoor je niet in het ziekenhuis verblijft:
  • 75% van de remgelden van consultaties en technische verstrekkingen
  • 75% van het betaald bedrag (max. € 600 per aansluitingsjaar) voor alternatieve therapieën waarvoor je geen terugbetaling krijgt van de verplichte ziekteverzekering, bv. raadplegingen logopedie, osteopathie, psychologie enz.
  • 75% van het betaald bedrag (max. € 600 per aansluitingsjaar) voor hoorapparaten en oogzorg zoals brillenglazen, contactlenzen, laserbehandeling ...
 • geboortepremie van € 250 per aangesloten pasgeborene
 • geen medische vragenlijst nodig
 • geen leeftijdsbeperking voor aansluiting
 • eenvoudige en overzichtelijke terugbetalingen

Met onze verzekering voor ambulante zorg Medicalia geniet je van heel wat extra terugbetalingen bovenop de tussenkomsten van de verplichte ziekteverzekering en onze extra OZ Voordelen.

remgelden* van consultaties en onderzoeken 75% van het wettelijk bepaalde remgeld
alternatieve therapieën 75% van het betaald bedrag
max. € 600 per aansluitingsjaar
oogzorg en hoorapparaten 75% van de betaalde prijs
max. € 600 per aansluitingsjaar
geboorteforfait € 250 per baby

De terugbetalingen van Medicalia worden berekend op het bedrag dat je zelf nog betaalt na de tegemoetkoming van je ziekenfonds en/of de aanvullende verzekering, als deze van toepassing zijn.

Remgeld
Je krijgt 75% van het remgeld (bedrag dat je zelf betaalt na de tussenkomst van het ziekenfonds) van je raadplegingen en technische verstrekkingen bij je zorgverlener terugbetaald. De verstrekker moet wel erkend zijn door het RIZIV**.

Eventuele supplementen die je arts aanrekent bovenop het wettelijk bepaalde tarief worden niet meegerekend.

Tandzorg wordt niet terugbetaald door Medicalia. Hiervoor kan je de extra verzekering Dentalia Plus nemen.

Alternatieve therapieën
Er is een tegemoetkoming van 75% van het betaalde bedrag, met een maximum van € 600 per verzekerde per aansluitingsjaar. 

Volgende behandelingen komen in aanmerking: logopedie, homeopathie, diëtiek, ergotherapie, psychologie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur en orthopedagogie. De tegemoetkoming geldt enkel voor raadplegingen.

De behandeling moet door een erkende zorgverlener gegeven worden.

Oog- en gehoorverzorging
De tegemoetkoming voor oogzorg en hoorapparaten (behalve binnenoorprothesen en cochleaire implantaten) bedraagt 75% van de betaalde prijs. Ook voor dit gedeelte krijg je max. € 600 per persoon per aansluitingsjaar terug.

Onder oogzorg verstaan we corrigerende brilglazen, contactlenzen met dioptrie, laserbehandeling en keratotomie (krasjes). Voor monturen en zonnebrilglazen, al dan niet op sterkte, krijg je geen tussenkomst.

Geboorteforfait
Je krijgt een premie van € 250 bij de geboorte van je kindje, als je kindje ook aansluit bij Medicalia.

Je tegemoetkoming aanvragen

 • Om de terugbetaling van remgelden te verkrijgen, volstaat het om je doktersbriefje of getuigschrift voor verstrekte hulp binnen te brengen. Je ontvangt dan eerst de wettelijke terugbetaling. Eén keer per maand wordt automatisch de extra tegemoetkoming van Medicalia berekend en op je rekening gestort.
 • Wil je het geboorteforfait aanvragen? Vul dan zelf de tegemoetkomingsaanvraag volledig in en bezorg ze aan je OZ kantoor.
 • Voor alle andere tegemoetkomingen laat je de tegemoetkomingsaanvraag invullen en ondertekenen door de verstrekker. Vergeet ook niet om het formulier zelf te ondertekenen en voeg de nodige bijlagen toe:
  • paramedische zorg en alternatieve behandelingen: het originele betaalbewijs of een factuur
  • oogzorg en hoorapparaten: het originele betaalbewijs of een factuur en een medisch voorschrift (max. 12 maanden oud op de datum van de aankoop of behandeling)

75%van de betaalde prijs
max. € 600 per aansluitingsjaar

75%van de betaalde prijs
max. € 600 per aansluitingsjaar


* De eventuele ereloonsupplementen die de verstrekker aanrekent bovenop het wettelijk bepaalde remgeld worden niet vergoed door Medicalia.
** Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, instelling binnen de sociale zekerheid die onder meer de regels opstelt voor de terugbetaling van medische prestaties en geneesmiddelen en de tarieven ervan bepaalt.

De maandelijkse bijdrage is afhankelijk van je leeftijd. In dit overzicht vind je de bijdragen per categorie:

Maandelijkse bijdrage in 2017
Leeftijd Bedrag per persoon
0 - 6 jaar gratis
7 - 17 jaar € 13
18 - 29 jaar € 14,50
30 - 44 jaar € 15
45 - 59 jaar  € 23 
60+  € 39 

Tarieven geldig vanaf 01/04/2017.


Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Medicalia en OZ

Je gezondheid optimaal verzekeren? Dan combineer je een verzekering voor ambulante medische kosten best met een slim ziekenfonds.

Het is immers interessant dat je ziekenfonds en je extra gezondheidsverzekeringen op elkaar zijn afgestemd.

Om aan te sluiten bij Medicalia moet je klant zijn van het ziekenfonds OZ501. Nog geen OZ501 klant? Dat is in 1-2-3 geregeld!

Hoe sluit je aan bij Medicalia?

OZ vindt het belangrijk om jou bewust en met kennis van zaken te laten kiezen voor een bepaalde verzekering. Daarom vind je alle informatie en nodige documenten in verband met onze verzekeringen terug op onze website. 

Iedereen kan aansluiten bij Medicalia!

 • Er is geen leeftijdsbeperking, aansluiten kan op elke leeftijd.
 • Je hoeft geen medische vragenlijst in te vullen, je medische voorgeschiedenis speelt geen rol.
 • Je moet klant van OZ501 (ziekenfondsafdeling OZ) zijn en in orde met de bijdragen aanvullende diensten.
 • Een aansluiting bij Medicalia kan je niet combineren met Hospitalia Ambulant. Je kan wel overstappen van deze verzekering naar Medicalia.

Wil je aansluiten bij Medicalia? Dat is heel eenvoudig. Print een aansluitingsformulier af en volg volgende stappen:

 • Plak een kleefbriefje van OZ.
 • Vul in de tabel de volgende gegevens in van alle gezinsleden die mee aansluiten: voornaam, naam, geboortedatum en geslacht (1)
 • Vul de vragen van de behoefteanalyse in.
 • Vul daarna volgend stuk in: 'Je hebt geen contact gehad met een adviseur van het ziekenfonds, waarbij de vragenlijst werd doorgenomen'.
 • Dateer het formulier en onderteken het.
 • Doe het formulier op de post of breng het binnen in je plaatselijk OZ kantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor kan je vinden via onze kantorenzoeker. 

Heb je liever dat we even samen met jou het formulier overlopen? Dan kan je terecht in je plaatselijk kantoor. Of maak een afspraak voor een thuisbezoek.

Via Mijn OZ kan je gepersonaliseerde formulieren invullen. Vergeet de formulieren niet te ondertekenen.

Overstappen van Hospitalia Ambulant naar Medicalia

Ben je momenteel verzekerd via Hospitalia Ambulant en wens je aan te sluiten bij Medicalia? Volg dan dezelfde stappen als een aansluiting (zie hierboven), maar duid bovenaan op het formulier 'productwijziging' aan. 

Je verzekering stopzetten

Wil je niet langer aangesloten zijn bij Medicalia? Je verzekering stopzetten kan op elk moment. Je moet wel rekening houden met een opzegtermijn van minimum 1 maand. Deze maand begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van het aangetekend schrijven of afgifte op kantoor van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.


(1) Medicalia is een gezinsverzekering. De aansluiting is verplicht voor alle leden van het gezin (titularis en personen ten laste) die niet verzekerd zijn door een gelijkaardige verzekering voor ambulante kosten.
 Online aansluiten bij OZ

Online aansluiten bij OZ


 
 Afspraak vragen

Afspraak vragen

 
 Documenten downloaden

Documenten downloaden