Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Dentalia

Tandverzekering: Dentalia Plus

Ben je op zoek naar de beste tandverzekering? Dan zit je goed bij OZ! Dentalia Plus is een betaalbare tandverzekering met een hoge terugbetaling voor het hele gezin. Goed nieuws voor iedereen dus. Of je nu blokjes, een stifttand of gewoon een tandvulling nodig hebt, je kan telkens rekenen op een hoge tegemoetkoming. Gedaan met afspraken uitstellen omwille van hoge kosten, vanaf nu kom je glimlachend bij de tandarts.

Bereken je bijdrage

De slimme zetten voor een prachtig gebit

Aansluiting

 • tot en met de leeftijd van 64 jaar
 • geen medische vragenlijst, je medische voorgeschiedenis speelt dus geen rol
 • klant zijn van OZ501 (ziekenfondsafdeling van OZ)
 • in orde zijn met de bijdrage aanvullende diensten
 • aansluiting per gezin: verplicht voor alle gezinsleden per dossier, die niet gedekt zijn door een gelijkaardige verzekering voor tandzorgen.

Wachttijd

 • wachttijd van 6 maanden voor preventieve en curatieve tandverzorging en parodontologie
 • bij protheses, implantaten en orthodontie is de wachttijd 12 maanden
 • bij een ongeval kan je wachttijd geschrapt worden (op basis van aangifte)
 • bij overstap kan de wachttijd soms geschrapt of ingekort* worden

Betaling

 • per overschrijving of domiciliëring
  • overschrijving: halfjaarlijks
  • domiciliëring: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks

Terugbetaling

 • eerste aansluitingsjaar: tot € 350
 • tweede aansluitingsjaar: tot € 650
 • vanaf het derde aansluitingsjaar: tot € 1.250, waarvan € 1.050 voor orthodontie, parodontologie en de plaatsing van tandprotheses en -implantaten.

Stopzetten

 • kan op elk moment
 • opzegtermijn van 1 maand (gaat in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op verzending van het aangetekend schrijven)

Je brengt hiervoor de aanvraag tot aansluiting binnen samen met een attest waarop begin- en einddatum van de vorige verzekering en het soort dekking vermeld wordt. Er wordt dan bekeken of de wachttijd geschrapt of ingekort kan worden. 

1. Preventieve tandverzorging

Wanneer je minstens 1 x per jaar een bezoekje brengt aan je tandarts, kan die beginnende tandproblemen opsporen vóór ze erger worden en meteen aangepaste verzorging aanbieden.

Dentalia Plus betaalt 100% van de kosten terug voor: 

 • mondonderzoeken
 • verwijdering van tandsteen
 • verzegeling van groeven en putjes
 • alle raadplegingen
 • supplementen voor dringende raadplegingen 's avonds, tijdens het weekend en op feestdagen
 • profylactisch reinigen
 • bepaling van parodontale index (DPSI-index)

2. Curatieve tandverzorging

Dit zijn al dan niet dringende technische ingrepen die je mondgezondheid verbeteren, mocht die aangetast zijn. Bijvoorbeeld een tand trekken, kleine mondchirurgie, tanden vullen ...

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor: 

 • trekken van tanden
 • bewarende verzorging (bv. tandvulling)
 • mondradiologie
 • kleine mondchirurgie

3. Parodontologie

Binnen de parodontologie gaat de tandarts of parodontoloog na of je een tandvleesaandoening hebt en/of een aandoening aan de weefsels die rond de tanden en kiezen zitten. 

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor parodonotologie.

4. Orthodontie

Een afwijkende tandpositie? Dan is een orthodontische behandeling vaak aan de orde. Orthodontie kan problemen zoals vooruitstekende en scheefgegroeide tanden, een verkeerde positie van de kaak... corrigeren. 

Dentalia Plus betaalt 60% van de kosten terug voor orthodontie.

5. Protheses

Als je één of meer van je natuurlijke tanden verliest, kan je deze vervangen door een tandprothese. Een tandprothese is, in tegenstelling tot een implantaat, uitneembaar.

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor protheses. 

6. Implantaten

Wanneer er één of meerdere tanden moeten vervangen worden, kan dat door middel van implantaten. Een implantaat is een schroef die chirurgisch in het kaakbot wordt aangebracht als een soort kunstwortel. Die 'nieuwe' wortel dient dan als steun voor een prothese.

Dentalia Plus betaalt 80%* van de kosten terug voor implantaten. 

* Je krijgt 80% terugbetaald als je in het voorafgaande kalenderjaar minstens één keer naar de tandarts geweest bent en daarvoor een terugbetaling hebt gekregen via de verplichte verzekering of via Dentalia. Doe je dit niet dan krijg je slechts 50% terug.

Overzicht terugbetalingen


Preventief gedrag Geen preventief gedrag
Preventieve tandverzorging  100% 100%
Curatieve tandverzorging 80%* 50%
Parodontologie 80%* 50%
Orthodontie 60% 60%
Implantaten 80%* 50%
Prothesen 80%* 50%

* Je krijgt telkens 80% terugbetaald als je in het voorafgaande kalenderjaar minstens één keer naar de tandarts geweest bent en daarvoor een terugbetaling hebt gekregen via de verplichte verzekering of via Dentalia. Doe je dit niet dan krijg je slechts 50% terug.

Maximumbedragen voor deze tegemoetkomingen

Hieronder zie je dat ook de jaarlijkse maximumbedragen van Dentalia Plus stijgen: in amper 3 jaar haal je het maximumbedrag van € 1.250 per jaar, waarvan max € 1.050 per verzekerde voor orthodontie, parodontologie en de plaatsing prothesen en implantaten (voor 1 juli was dit € 775). 


Vóór juli 2016 Vanaf 1 juli 2016 
Eerste aansluitingsjaar* € 250 € 350 
Tweede aansluitingsjaar € 500 € 650 
vanaf het derde jaar € 1.025 € 1.250
* Dit is een periode van 12 maanden te starten vanaf de eerste dag van de aansluiting

 

Doe de (supplementen)test

Bekijk online of je een supplement hebt betaald bij je tandarts via de tool van Test-Aankoop op www.testaankoop.be/tandarts

 

Je tegemoetkoming aanvragen

Wens je een tegemoetkoming van Dentalia Plus? Upload het ingevulde tussenkomstdocument dan via Mijn OZ of steek je facturen of ereloonnota samen met het aanvraagdocument in een OZ brievenbus. Je hoeft hiervoor niet het kantoor binnen te stappen.

Mijn OZ

 Vooraleer men kan genieten van de tegemoetkomingen van Dentalia Plus, dient men een wachttijd van 6 maanden te vervullen. Deze wachttijd begint te lopen op de aansluitingsdatum. De wachttijd wordt opgetrokken tot 12 maanden voor de terugbetaling van prothesen, implantaten en orthodontieverstrekkingen. Er zal afgeweken kunnen worden van de wachttijden van 6 en 12 maanden voor wie tot de datum van aansluiting al meer dan 12 maanden gedekt was door een gelijkaardige tandzorgverzekering.
 
Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Afhankelijk van de leeftijd waarop je aansluit bij de tandverzekering Dentalia Plus, verschillen de bijdragen per maand. Hier vind je een overzicht van de bijdragen:

 Maandelijkse bijdragen per persoon vanaf 01/01/2021
Leeftijd**  Aangesloten voor de leeftijd van 40 jaar*  Aangesloten tussen 40 en 44 jaar* Aangesloten tussen 45 en 59 jaar*  Aangesloten tussen 60 en 64 jaar*
0 - 3 jaar  Gratis      
4 - 6 jaar

 € 3,54

     
7 - 17 jaar  € 6,88      
18 - 29 jaar  € 7,86      
30 - 39 jaar  € 10,69      
40 - 44 jaar  € 10,69  € 14,42

€ 16,03

 
45 - 59 jaar  € 15,05  € 20,32 € 22,58  € 25,59
60 jaar en ouder  € 16,09  € 21,72 € 24,14  € 27,35

Wil je meer weten over de samenstelling van deze bijdragen? Surf dan naar de website van 'MLOZ Insurance'.

*Op begindatum van de aansluiting
** op 1 januari van het jaar van aansluiting
Tarieven geldig vanaf 01/01/2021.
Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Je tegemoetkoming aanvragen

Wens je een tegemoetkoming van Dentalia Plus, bezorg je plaatselijk OZ kantoor het door je tandarts ingevulde en ondertekende tussenkomstdocument en een GVH (Getuigschrift voor Verstrekte Hulp) of gedetailleerde factuur.

Je kan gepersonaliseerde terugbetalingsformulieren voor Dentalia Plus opvragen in Mijn OZ.Vooraleer men kan genieten van de tegemoetkomingen van Dentalia Plus, dient men een wachttijd van 6 maanden te vervullen. Deze wachttijd begint te lopen op de aansluitingsdatum. De wachttijd wordt opgetrokken tot 12 maanden voor de terugbetaling van prothesen, implantaten en orthodontieverstrekkingen. Er zal afgeweken kunnen worden van de wachttijden van 6 en 12 maanden voor wie tot de datum van aansluiting al meer dan 12 maanden gedekt was door een gelijkaardige tandzorgverzekering.
 
Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Dentalia Plus en OZ

Om aan te sluiten bij de tandverzekering Dentalia Plus, moet je ook klant zijn van OZ501. Nog geen OZ501 klant? Dat is in 1-2-3 geregeld!

Hoe sluit je aan bij Dentalia Plus?

OZ vindt het belangrijk om jou bewust en met kennis van zaken te laten kiezen voor een bepaalde verzekering. Daarom vind je alle informatie en nodige documenten in verband met onze verzekeringen terug op onze website. 

Wil je aansluiten bij Dentalia Plus? Dat is heel eenvoudig. Print een aansluitingsformulier af en volg volgende stappen:

 1. Kleef een kleefbriefje van OZ.
 2. Vul in de tabel de volgende gegevens in van alle gezinsleden die mee aansluiten1 : voornaam, naam, geboortedatum en geslacht.
 3. Vul de vragen van de behoefteanalyse in. Ben je al aangesloten bij Hospitalia (Plus) en/of Medicalia dan hoef je de vragen over die producten niet in te vullen. 
 4. Vul daarna volgend stuk in: Je hebt geen contact gehad met een adviseur van het ziekenfonds, waarbij de vragenlijst werd doorgenomen.
 5. Dateer het formulier en onderteken het.
 6. Daarna doe je alles op de post of breng je de papieren binnen bij je plaatselijk kantoor. Het dichtstbijzijnde kantoor kan je vinden via onze kantorenzoeker. Heb je toch liever dat we even samen met jou het formulier overlopen? Dan kan je terecht in je plaatselijk OZ kantoor. Of vraag een afspraak voor een thuisbezoek.

Belangrijk: een nieuwe aansluiting bij deze verzekering start vanaf de maand nadat we de aansluitingsformulieren hebben ontvangen..

 

Je ontslag indienen

Wil je niet langer verzekerd zijn via Dentalia Plus? Je kan altijd jouw tandverzekering stopzetten. Het ontslag treedt in werking mits naleving van een opzegtermijn van minimum 1 maand, die begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van het aangetekende schrijven of afgifte op kantoor van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.1 Dentalia is een gezinsverzekering. De aansluiting is verplicht voor alle leden van het gezin (titularis en personen ten laste) die niet verzekerd zijn door een gelijkaardige verzekering voor tandzorgen.

Vooraleer men kan genieten van de tegemoetkomingen van Dentalia Plus, dient men een wachttijd van 6 maanden te vervullen. Deze wachttijd begint te lopen op de aansluitingsdatum. De wachttijd wordt opgetrokken tot 12 maanden voor de terugbetaling van prothesen, implantaten en orthodontieverstrekkingen. Er zal afgeweken kunnen worden van de wachttijden van 6 en 12 maanden voor wie tot de datum van aansluiting al meer dan 12 maanden gedekt was door een gelijkaardige tandzorgverzekering.

Meer info? Contacteer je persoonlijke klantenadviseur. Je vindt zijn of haar gegevens in Mijn OZ. Nog geen OZ klant? Bel dan naar 03 201 85 55.

Een stralende glimlach voor Erik ...
Erik is 55 jaar en de tandarts liet hem weten dat hij twee tanden moet laten trekken. Erik zou deze twee tanden graag laten vervangen door implantaten. Voor deze prijzige ingreep zou Erik € 2.400 moeten betalen.

 

   Zonder Dentalia Plus Met Dentalia Plus
Totale kost  € 2.400 € 2.400 
Terugbetaling verplichte ziekteverzekering  -
Terugbetaling Dentalia Plus   - € 1.050*
Nog te betalen  € 2.400 € 1.350

De behandeling kost Erik € 2.400 zonder Dentalia Plus en nog € 1.350 met Dentalia Plus. Hiermee spaart hij € 1.050 uit.

 

... en een prachtig gebit voor Emma

De 12-jarige Emma heeft blokjes nodig. Een deel hiervan wordt door de verplichte verzekering terugbetaald. Haar oudere zus gaat binnenkort op kot en dus valt de kost voor de ouders van Emma enorm zwaar. We rekenden eens uit wat het hen zou kosten met Dentalia Plus.

  Zonder Dentalia Plus Met Dentalia Plus
Totale kost € 3.465 € 3.465
Terugbetaling verplichte ziekteverzekering € 858,50 € 858,50
Terugbetaling Dentalia Plus - € 1.563,90***
Terugbetaling aanvullend voordeel € 1.050**** € 625,56****
Nog te betalen € 1.556,50 € 417,04

De behandeling van Emma zou € 1.556,50 kosten zonder Dentalia Plus en nog € 417,04 met Dentalia Plus. Hiermee besparen haar ouders € 1.139,46.


* * Geldig vanaf het derde aansluitingsjaar en op voorwaarde dat Erik in het voorafgaande jaar minstens één keer naar de tandarts geweest is en daarvoor een terugbetaling kreeg via de verplichte verzekering of via Dentalia Plus. In dat geval heeft hij recht op een tegemoetkoming via Dentalia Plus die 80% van € 2.400 bedraagt, meer bepaald € 1.920. Rekening houdend met de maximale tegemoetkoming van Dentalia Plus krijgt hij € 1.050 terugbetaald.
** Voor OZ501 klanten in orde met de bijdragen aanvullende diensten en op voorwaarde dat de adviserend arts van het ziekenfonds akkoord is met terugbetaling van de orthodontische behandeling via de verplichte verzekering. Bovendien moet je de nodige documenten voor de 15de verjaardag binnenbrengen.
*** Het voorbeeld werd berekend op basis van een orthodontiebehandeling bij een niet-geconventioneerde orthodontist (een orthodontist die zich niet aan de in samenspraak met de ziekenfondsen vastgestelde tarieven houdt en dus vrij zijn honorarium bepaalt. De meeste orthodontisten zijn niet-geconventioneerd). Het voorbeeld werd berekend op basis van een initieel onderzoek, 24 vaste maandbedragen en 2 apparaten. . Na terugbetaling van de verplichte verzekering moeten Emma’s ouders nog € 2.606,50 betalen. Met Dentalia Plus krijgen ze een tegemoetkoming van 60% wat neerkomt op € 1.563,90. Op voorwaarde dat dit voor Emma het derde aansluitingsjaar bij Dentalia Plus is. Dit bedrag kan gerecupereerd worden als de behandeling over meer dan één jaar loopt. Anders geldt het maximumbedrag van € 1.050.
**** Onder voorbehoud van goedkeuring CDZ