Welkom bij OZ

Hoe aansluiten via de documenten?

1. De juiste documenten downloaden en invullen

Eerste aansluiting op eigen naam?
Aansluitingsformulier

Kom je van een ander ziekenfonds?
Aansluitingsformulier
Mutatieformulier


2. Extra documenten toevoegen aan de aanvraag

Deze documenten hoef je niet altijd in te vullen. Je hebt ze nodig in geval van een eerste aanlsuiting als titularis.

Loontrekkenden:
Attest begin activiteit, in te vullen door de werkgever

Uitkeringsgerechtigde werklozen:
Attest begin activiteit, in te vullen door de uitbetalingsinstelling

Zelfstandigen:
Attest van de sociale kas, af te leveren door sociale kas
Betalen via Domicilïering:  Mandaat SEPA Europese domicilïering 

 

3. Documenten ondertekenen en terugsturen

De ingevulde documenten stuur je op naar het OZ kantoor van jouw keuze. Je vindt het dichtsbijzijnde kantoor in onze kantorenzoeker.