OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Afkortingen en bijzondere uitdrukkingen

Onze divisies, entiteitenbedrijven
OZ OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren, zoals oa OZ501, OZ reizen, Kriebels & Kuren, OZ-shop,...
OZ501 Onafhankelijk Ziekenfonds 501
K&K vzw
Kriebels & Kuren vzw
Organiseert groepsreizen, daguitstappen, familievakanties en jeugdvakanties voor OZ501 en maakt deel uit van OZ Vakantie.
Via OZ Vrijwilligers in Actie, de vrijwilligersorganisatie van OZ501.


A

AO Arbeidsongeschiktheid
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder,
oftewel aandachtstekort / hyperactiviteitstoornis

B

BEL-FOTO-attest
BEL = Beoordeling Eerste Lijn
(De Bel-schaal meet 4 verschillende aspecten van zorgafhankelijkheid,
dit wordt ook BEL-FOTO of BEL-profielschaal genoemd.)
BMI Body Mass Index: is een index die de verhouding tussen
lengte en gewicht bij een persoon weergeeft.
(gewicht (kg)/ lengte (m)2) ≤ 35.

C

CDZ Controledienst voor de Ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst 

E

EER Europese Economische Ruimte 

G

GKD Globaal Klanten Dossier 
GMD Globaal Medisch Dossier 
GRI Geneeskundige Raad voor Invaliditeit 
GVH Getuigschrift voor Verstrekte Hulp

M

MAF Maximumfactuur
MDT Multidisciplinair Team
MLOZ  Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfonds Mutualités Libres
www.mloz.be
MOB
/verzekerings-
MOB
Maatschappij voor Onderlinge Bijstand (juridische vorm) 

N

NBMV  Niet-begeleide minderjarige vreemdeling

O

OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn 
OMNIO Sociale verzekerden die kunnen bewijzen dat ze een laag inkomen hebben. 
Het OMNIO-statuut zap vervangen worden door RVV.

P

PAS  Personenalarmsysteem
PVT Psychiatrische Verzorgingstehuizen 

R

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering
RVA Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
RVT Rust- en verzorgingstehuizen
RVV Rechthebbende op de verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming

S

SIS 
(sis-kaart)
Sociaal Informatie Systeem 
SOA  Seksueel overdraagbare aandoening 
SVHG Solidariteit voor het gezin 

V

VAPH  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VBZV  Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen
VLAFO  VLAFO overheidsdienst valt nu onder VAPH 

W

WIGW  Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen 

Z

ZIV  Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering