Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

OZ gezondheidsvoordeel buitengewone buitenschoolse opvang

Buitengewone buitenschoolse opvang

Kinderen met een beperking gaan vaak voor en na schooltijd naar een buitenschoolse opvang. Die kosten kunnen hoog oplopen. OZ begrijpt dat.
Kinderen met een handicap die worden opgevangen in een voorziening met aangepaste buitenschoolse opvangmogelijkheden kunnen rekenen op een tegemoetkoming van € 2,50 per dag, tot 100 dagen per kind per kalenderjaar.

  • in orde met de bijdragen aanvullende diensten

  • de handicap van het kind moet erkend zijn door het VAPH

  • deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden zolang het kind schoolgaand is

  • de buitenschoolse opvang moet als doel hebben het kind op te vangen tussen de schooluren en de tijd dat het kind bij de ouders of in een instelling verblijft

  • enkel erkende centra voor buitengewone buitenschoolse opvang komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Lees meer op de website van het VAPH

Bezorg ons een factuur van het semi-internaat of dagcentrum erkend door het VAPH

Vergeet je kleefzegel niet!

Brochures