OZ gezondheidsvoordeel dag- en nachtopvang zorgbehoevende

Dag- en nachtopvang zorgbehoevende

Wie de zorg van een zorgbehoevende op zich neemt, heeft ook behoefte aan vrije tijd. Of aan een goede nachtrust. Maar wie zorgt er ondertussen voor die andere persoon? OZ501 weet dat je eigen leven niet stil staat wanneer iemand in je omgeving zorgbehoevend is. Daarom steken wij een handje toe om de situatie leefbaar te houden!
Voor dag- en nachtopvang van een zorgbehoevende krijg je een tegemoetkoming van € 6,50 per dag en/of nacht met een maximum van € 250 per persoon per kalenderjaar.


 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

 • de opvang moet uitgevoerd worden door een erkende dienst:
  • bij opvang thuis geldt de tegemoetkoming voor verzorging door een erkende oppasdienst, een oppashulp van een erkende thuiszorgorganisatie of een vrijwilliger van een dienst vrijwilligerswerk
  • in geval van opvang in een centrum kan je de tegemoetkoming krijgen voor verzorging in een erkend dagverzorgingscentrum, een erkend dagverblijf of een erkend zorghotel

 • zorgbehoevend zijn en geen recht hebben op het groeipakket (voorheen kinderbijslag)

 • dag- en nachtopvang kunnen onderling gecombineerd worden

 • de opvang aan huis mag niet gebeuren door een derde die inwoont bij de zorgbehoevende


 • Bezorg ons de factuur van de erkende instelling of organisatie
  (in geval van opvang thuis moet duidelijk blijken uit de factuur dat het oppashulp betreft).

 • Heb je geen factuur? Dan volstaat het betalingsbewijs samen met een verklaring van de organisatie over het aantal opvangdagen.

Vergeet je kleefzegel niet!

Brochures