OZ gezondheidsvoordeel diabetes

Diabetes

Diabetes komt steeds vaker voor en de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn als de ziekte niet (tijdig) wordt behandeld. Daarom probeert OZ er iets aan te doen door bv. hulpmiddelen terug te betalen.

Je kan als diabetespatiënt rekenen op een tegemoetkoming tot € 80 per persoon per jaar. Je kiest zelf hoe je de tegemoetkoming besteedt. 

Je kan het voordeel diabetes gebruiken voor:

  • teststrips, glucometer, naalden of een glucosepomp
  • lidgeld diabetesvereniging
  • controleraadplegingen (forfaitaire som van € 40 bij 9 controleraadplegingen en € 20 bij 5 controleraadplegingen)
  • de aankoop van sensoren die gebruikt worden bij de nieuwe sensormethode in aanmerking voor de tussenkomst.

  • In orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
  • Een zorgtraject diabetes en/of diabetesconventie hebben en/of vallen onder het voortraject diabetes binnen de verplichte ziekteverzekering
 

Bezorg ons

Brochures