OZ gezondheidsvoordeel diabetes

Diabetes

Diabetes komt steeds vaker voor en de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn als de ziekte niet (tijdig) wordt behandeld. Daarom probeert OZ er iets aan te doen door bv. hulpmiddelen terug te betalen.

Je kan als diabetespatiënt rekenen op een tegemoetkoming tot € 80 per persoon per jaar. Je kiest zelf hoe je de tegemoetkoming besteedt. 

Je kan het voordeel diabetes gebruiken voor:

 • teststrips, glucometer, naalden of een glucosepomp
 • lidgeld diabetesvereniging
 • controleraadplegingen (forfaitaire som van € 40 bij 9 controleraadplegingen en € 20 bij 5 controleraadplegingen)
 • de aankoop van sensoren die gebruikt worden bij de nieuwe sensormethode in aanmerking voor de tussenkomst.

 • In orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten
 • Een diabetespas en/of zorgtraject diabetes en/of diabetesconventie hebben en/of vallen onder het voortraject diabetes binnen de verplichte ziekteverzekering
 • Het lidgeld van de diabetesvereniging betaal je ten vroegste op 1/1/2016


Bezorg ons

De voorwaarden van het voordeel diabetes waren anders tot 31/12/2015 dan in 2016. Hieronder vind je alles op een rijtje tot 31/12/2015:

Voordeel tot 31/12/2015

Wil je diabetes laten opsporen? Of ben je al diabetespatiënt? Dan kan je rekenen op enkele slimme tegemoetkomingen:

Opsporingsraadpleging

• tegemoetkoming van € 10 voor een consultatie bij de huisarts in het kader van preventieve opsporing van diabetes voor personen die nog niet als diabetespatiënt gekend zijn. Je kan de tegemoetkoming één keer per 3 kalenderjaren ontvangen
Ben je risicopatiënt? Dan betalen we je de tegemoetkoming ieder kalenderjaar

Stappenteller

• éénmalige tegemoetkoming tot € 25 bij de aankoop van een stappenteller

Impendantieweegschaal (weegschaal die de lichaamssamenstelling meet)

• éénmalige tegemoetkoming tot € 50 bij de aankoop van een impedantieweegschaal in geval van een gewichtsverlies van tenminste 5% gedurende min. 4 maanden

Routinecontroles

• tegemoetkoming tot € 40 als je tijdens een periode van max. 12 maanden tenminste volgende controles hebt ondergaan:

o vier raadplegingen bij een huisarts

o twee raadplegingen bij een diëtist

o één raadpleging bij een tandarts

o één raadpleging bij een oogarts

o één labo-onderzoek

• tegemoetkoming tot € 20 euro als je niet alle bovenstaande controles kan bewijzen, maar wel minstens 5 ervan

Glucometer

• tegemoetkoming tot € 50 per 5 kalenderjaren voor de aankoop van een glucometer

Teststrips

• terugbetaling van 50% van de prijs die je betaalde voor teststrips, met een maximum van € 40 per trimester

Je kan voor alle hulpmiddelen terecht in de OZ Shop en zo bovenop deze tegemoetkomingen ook genieten van het voordeel ‘thuiszorgmateriaal’ 

Voorwaarden tot 31/12/2015

Alle tegemoetkomingen

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

Opsporingsraadpleging

 • Je mag nog niet als diabetespatiënt gekend zijn. Concreet komt het erop neer dat je geen diabetespaspoort hebt en niet aangesloten bent bij de diabetesconventie of in een zorgtraject voor diabetes zit

Stappenteller

 • je hebt een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts
 • je beschikt over een diabetespaspoort of je zit in een zorgtraject voor diabetes type 2
 • je lijdt aan diabetes type 2

Impedantieweegschaal

 • je hebt een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts
 • je beschikt over een diabetespaspoort of je zit in een zorgtraject voor diabetes type 2
 • je lijdt aan diabetes type 2
 • je hebt een BMI gelijk aan of hoger dan 25

Routinecontroles

 • je hebt een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts
 • je beschikt over een diabetespaspoort 
 • je zit niet in een zorgtraject voor diabetes type 2

Glucometer en teststrips

 • je hebt een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij je huisarts
 • je beschikt over een diabetespaspoort 
 • je zit niet in een zorgtraject voor diabetes type 2 
 • je valt niet onder de overeenkomst voor diabetespatiënten

Hoe tegemoetkomingen aanvragen voor diabetesbehandelingen vóór 1/1/2016

Opsporingsraadpleging

 • laat het attest ‘preventieve opsporing van diabetes type 2 - aanvraag tot tegemoetkoming’ invullen door je huisarts en bezorg het ons

Routinecontroles

 • laat het attest ‘medische follow-up voor diabetici – aanvraag tot tegemoetkoming’ invullen door je huisarts en bezorg het ons

Andere tegemoetkomingen diabetes

 • bezorg ons de aankoopfactuur met vermelding van aankoopdatum, prijs en omschrijving van het aangekochte product

Vergeet je kleefzegel niet!Brochures