OZ gezondheidsvoordeel geboorte- of adoptiepremie

Geboortepremie of adoptiepremie

Kinderen krijgen kost geld. En een jong ziekenfonds weet dat. OZ501 draagt met plezier een steentje bij! Als je je kindje aansluit bij OZ501 betalen wij je een geboorte- of adoptiepremie.

Voor kersverse ouders geven wij € 150 per aangesloten ouder voor het eerste kindje dat wordt geboren als jij OZ501 klant bent en je kindje bij jou als persoon ten laste wordt ingeschreven. 

Krijg je meer dan 1 kindje? Dan krijg je vanaf de geboorte van je tweede kindje € 100 per aangesloten ouder als je je kindje inschrijft bij OZ501.

Sluit je samen met een kindje aan bij OZ501 en krijg je daarna nog een tweede kindje? Dan  kan je voor je tweede kindje rekenen op de geboortepremie van € 150. Voor OZ501 is dit immers het eerste kindje dat wordt geboren terwijl je OZ501 klant bent.


Medicalia

Dankzij de verzekering Medicalia krijg je bovenop het aanvullend voordeel een premie van € 250 bij de geboorte van je kindje, als je hem of haar ook aansluit bij Medicalia.  • de ouder(s) moet(en) op datum van de geboorte of adoptie aangesloten zijn bij OZ501

  • het kindje moet bij OZ501 ingeschreven worden als persoon ten laste bij één van de ouders vanaf de geboorte- of adoptiedatum

  • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

  • de adoptiepremie geldt enkel in gevallen van volle adoptie, niet wanneer het kind in een pleeggezin wordt opgenomen

  • bij een meerling (indien je vóór de meerling niet eerder een kind inschreef bij OZ501) krijg je voor één kind de premie van € 150 en voor de andere kinderen € 100

Bezorg ons een uittreksel van de geboorteakte of adoptieakte. Zodra je kindje is ingeschreven, storten we de premie op je rekening.


Brochures