OZ voordeel: kinderopvang

Voorschoolse kinderopvang

Vanaf 1/1/2015 kan je niet langer genieten van het aanvullend voordeel kinderopvang. Het is wel nog mogelijk om rekeningen met een prestatiedatum t.e.m. 31/12/2014 binnen te brengen. Dit kan je doen tot 2 jaar na de prestatiedatum.

Vanaf 1/1/2015 kan je niet langer genieten van dit voordeel. Het is wel nog mogelijk om rekeningen met een prestatiedatum t.e.m. 31/12/2014 binnen te brengen. 

(Je ontvangt dan € 25 per kind per kalenderjaar voor kosten van voorschoolse opvang. Dit is de opvang waar je je kindje naartoe brengt vóór het de kleuterschoolgerechtigde leeftijd (+- 2,5 jaar) heeft bereikt.)

Ben je op zoek naar een professionele kinderopvang voor je kindje? Bij OZ Kinderpret krijgt elk kleinste klantje onze persoonlijke aandacht, ook kinderen die extra zorg nodig hebben. Ontdek of OZ Kinderpret iets voor jouw kindje is!  • je factuur of attest moet gedateerd zijn voor 31/12/2014. Vanaf 1/1/2015 kan je niet langer genieten van dit voordeel.

  • je kindje moet aangesloten zijn bij OZ501 en in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

  • deze tegemoetkoming kan je krijgen voor opvang die plaats heeft voordat het kind kleuterschoolgerechtigd is, m.n. 2,5 jaar. Uitzondering:
    • als je kindje pas na de zomervakantie kan starten, mag het maximum 2 jaar en 8 maanden oud zijn om deze tegemoetkoming te kunnen krijgen

  • buitenschoolse opvang, zoals vakantieopvang, voor- en nabewaking, opvang zieke kinderen, enz. komen niet in aanmerking

  • Bezorg ons de factuur van de kinderopvang of een fiscaal attest, ten laatste 2 jaar na de prestatiedatum.
  • De prestatiedatum op deze documenten mag niet later zijn dan 31/12/2014. Vanaf 1/1/2015 kan je niet langer genieten van dit voordeel.

Vergeet de kleefzegel van je kindje niet!

Brochures