OZ gezondheidsvoordeel klantenverdediging

Klantenverdediging

Bedenkingen bij je ziekenhuisfactuur? Niet tevreden met de medische verzorging? Vragen over het hoge honorarium van je arts? Contacteer je plaatselijk OZ kantoor. Jouw klantenadviseur zal je met raad en daad bijstaan. En indien nodig zal je klantenadviseur een schriftelijk dossier overmaken aan onze juridische dienst.


Rechten van de patiënt 

De wet ‘patiëntenrechten’ zegt klaar en duidelijk welke je rechten zijn en hoe je ze kan gebruiken. De wet op de patiëntenrechten geldt voor alle zorgverstrekkers (artsen, apothekers, kinesisten, tandartsen, verplegend personeel, enz.). De zorgverlener moet de patiënt bijvoorbeeld helder informeren over zijn gezondheidstoestand en de zorg die hij hem voorstelt. De patiënt van zijn kant moet aan de zorgverlener alle informatie verstrekken die vereist is om medische zorg te kunnen verlenen. Meer informatie over de rechten van de patiënt kan je lezen in de brochure van de federale overheidsdienst


Waar kan je terecht met een klacht over medische zorg?

Ben je opgenomen geweest in het ziekenhuis en vind je dat een van je patiëntenrechten niet gerespecteerd werd? Dan kan je contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst luistert naar je verhaal en geeft informatie. Wanneer je een geschil met je zorgverlener zelf niet kan oplossen, dan kan de ombudsdienst bemiddelen. Een actuele lijst van de lokale ombudsdiensten vind je op website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid

En Indien de klacht een beroepsbeoefenaar uit de ambulante sector betreft, die buiten een ziekenhuis werkzaam is (bijv. een huisarts, een specialist in zijn privé-praktijk, een zelfstandige verpleegster, een tandarts, een arts in een rusthuis, een gevangenisarts), dan kan de patiënt zich richten tot de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt".

Medisch ongeval

Heb je een ingreep ondergaan of medische verzorging gekregen die je gezondheid onherstelbare schade heeft berokkend? Wil je hiervoor een vergoeding krijgen?
Dan bestaan er verschillende mogelijkheden om een vordering in te dienen, zoals:
  • een minnelijke schikking,
  • een gerechtelijke procedure of 
  • een aanvraagprocedure bij het Fonds voor medische ongevallen.
Welke zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Hoe kan je het Fonds voor medische ongevallen inschakelen? Welke procedure moet daarbij gevolgd worden? De brochure 'Medische schade - hoe een vergoeding krijgen' wil duidelijkheid scheppen in de juridische jungle van de vergoeding van medische ongevallen. Naast een gedetailleerd overzicht van de stappen die je moet ondernemen, vind je in deze brochure ook concrete voorbeelden terug en een antwoord op al je prangende vragen.

Wens je een dossier in te dienen bij het Fonds voor Medische Ongevallen? Dan kan uw klantenadviseur u helpen om uw dossier samen te stellen en over te maken aan de dienst klantenverdediging.


Brochures